Gård Stensland (09) - 1700

Til hovedsiden

Side for tiden ca 1750 og nedover på 1600-tallet

Under her:
1755 Anders Paulsen
1755 Peter Johannessen
1744 Paul Andersen
1726 Amund Iversen

Til 1801

1600

09.00 1755 Anders Paulsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Anders
Etternavn: Polsen
Gård: Stensland
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Jensdtr

Nevnt i skjøtet etter foreldre slik:
Karen Jensdtr, gift Anders Povelsen Stensland.
Datter av Jens Jonsen og Synnøve Hansdtr, Flatøy.

Mer:

Kirkeboka for Rødøy - døde:
1795. Karen Jensdtr, Steensland, 102 aar.

09.00 1755 Peter Johannessen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Petter
Etternavn:Jansen
Gård: Stensland
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Peter Johannessen

Fornavn: Peter
Etternavn: Johannesen
Gård: Steinsland
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Registrert en gang til:
Fornavn: Peter
Etternavn: Johannesen
Stilling/stand: Vitne
Merknader: [Segl]

1734 JB

Bruker (1 av 2); Peter Johannessen

Fornavn: Povel
Etternavn: Andersen
Gård: Steinsland
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

09.02 1744 Paul Andersen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Paul Andersen

Fornavn: Povel
Etternavn: Andersen
Gård: Steinsland
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Paul Andersen

Fornavn: Povel
Etternavn: Andersen
Gård: Steinsland
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Paul Andersen

Fornavn: Povel
Etternavn: Andersen
Gård: Steensland
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1755 MT

Trolig sønn her: Lars Paulsen

Lars Paulsen nevnes 1755 manntall som en av brukerne på Gjerøy Søndre 77, omtalt siden 77 1700.

09.01 1726 Amund Iversen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Amund Iversen

Fornavn: Amund
Etternavn: Iversen
Gård: Steensland
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Amund
Etternavn: Iversen
Gård: Steensland
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

UPLASSERTE

1768

Jon Petersen, Stensland

"Året 1769 ble det en ny innkallelse til Sjøkrigstjeneste ved Håkonsvern.
Med skipper Hans Hvids jekt ble følgende sendt til Bergen:

• Anders Pedersen, Ringen, 20 år i 1769. Er tjenestedyktig.
• Peder Pedersen, Sundøen, 22 år i 1769.
• Jon Petersen, Steensland, 19 år. Han benevnes som liten, men frisk

Kilde:
Årbokartikkel Årbok for Helgeland 1971/72.