Gård Gjesøy (72) 1700

Til hovedsiden

1755 Klokker Hermand Hogtop
1744 Gilles Gillessen
1734 Jakob Abrahamsen
1726 Karsten Olsen (senere Høyvåg)
1721 Peder Pedersen
1726 Peder Hansen

Til 1801

72.00 1755 Klokker Hermand Hogtop

1755 MT

Klokker Hermand Hogtop

Stilling/stand: Klocheren
Fornavn:Hermand
Etternavn: Hogtop
Gård: Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 MT

Klokker i Rødøy

72.00 1744 Gilles Gillessen

1744 JB

Bruker (1 av 2): Gilles Gillesej

Fornavn: Gilles
Etternavn: Gillesen
Gård: Gjesøy
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Gilles Gillessen

Fornavn: Gilles
Etternavn: Gillesen
Gård: Giesøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1725

Hvorfra

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Eskeholmen 1725: Skiftet etter Gilles Ifersen.
Anna Olufsdtr (gjenlevende kone).
Iver Gillessen (søn) 12 år.
Gilles Gillessen (søn) 17 år.
Triin Gillesdtr (datter) 16 år.
Kirsten Gillesdtr (datter) 6 år.

72.00 1734 Jakob Abrahamsen

1754

Omtale

FELLESHISTORIA 305;...."Jakob Abrahamsen Gjessøy, som var godt over 70 år da han trakk seg i 1754, fikk en attest hvor det bl.a. fremgikk at han hadde vært "en strevsom og flittig mann" i undervisning av ungdommen i både katekisme og "barnelærdom" i 27 år."

Yrker - spesielle

1744 JB

Bruker (1 av 2): Jakob Abrahamsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Abrahams.
Gård: Giesøen
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Jakob Abrahamsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Abrahams.
Gård: Giesøen
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

72.00 1726 Carsten Olsen

Flytta trolig til gården Høyvåg - omtalt fra 1736

1726 JB

Bruker (1 av 2) Karsten Olsen

Fornavn: Carsten
Etternavn: Olsen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Carsten
Etternavn: Olsen
Gård: Giedsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

72.00 1721 Peder Pedersen

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Pedersen
Gård: Giedøen
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1719 født

Kan være en sønn??

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Per
Etternavn: Persen
Gård: Breivigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Fødested: her i gieldet i Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

72.00 1726 Peder Hansen

1755 MT

Bosatt Selsøyvik 1755

Omtalt der ved manntallet 1755, sønnen Hans Pedersen nevnes også som født Jesøen.

1726 JB

Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1711 JB

Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hanssen
Gård: Giedsøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Hansen
Gård: Giedsøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 MT

Bruker (1 av 2): Peder Hansen

Fornavn: Per
Etternavn: Hansen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 38
Gård: Gidsøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

PERSONER

1755

Aarsdreng Amund Jakobsen

Stilling/stand:Dreng Aarsdreng
Fornavn:Amun
Etternavn: Jacobsen
Gård: Jesøien
Sivilstand og barn: Ugift
Alder; 26
Fødested: her i gieldet i Lurø Fiering paa Støvlan

Var fra Lurøy