Gård Kjetvik (54) side 1

Hovedsiden

54 01 06 1877 Johan Jensen Havnø, handelmann, eier
54 01 05 1875 Karl Kristian Anton Andersen, selveier
54 01 04 1880 Anders Pedersen, selveier
54 01 03 1837 Hans Jakobsen, selveier
54 01 02 1834 Jens Eliassen, leilending
54 01 01 1813 Anders Larsen, leilending

54 01 06 1877 Johan Jakob Jensen Havnø

Johan Jakob Jensen Havnø

Drev handel på husmannsplassen Havnøy på Rødøya.

Selger bruket

Skjøte fra handelsmann Johan Jensen Havnø til Lars Andreas Olsen på denne gård for kjøpesum kr 560.-, datert 24., tinglyst 25.september 1877.

54 01 05 1875 Karl Andersen, selveier

1900/1910 ft: Husmann på "Skillevik"

Karl var bruker her bare noen få år - antagelig fra 1873 til ca 1877. Siden var familien knytta til plassen ”Skillevik” under gården, og omtales nærmere der.

1875 folketellingen

001 01 Karl Anderssen 1837 Rødø Sogn hf g Selveier Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Kristoffersdatter 1833 Mo Pr. Kone g b
003 01 Kristian Olsen 1862 Mo Pr. s af No. 2 b

Utsæd/husdyr:

Karl Anderssen
Utsæd: by1 po1
Husdyr: he1 ku3 ka1 få12 gj1

1873/1874 Bruk nr 2 skilles ut fra gården

Tinglysninger:
Delings og skyldsforretning hvor ved denne eiendom er delt i tvende like store dele, hver med en urevidert skyld av 0 ort og 23 skilling, avholdt 13. oktober 1873, avhjemlet og tinglyst 8. juni 1874.

1873/1874 Skjøte - selveier her

Skjøte fra Anders Pedersen til Karl Andersen på denne eiendom for 60 spesidaler og mot at svare nedenfor tegnede kår av årlig verdi 10 spesidaler til selgeren, datert 10. september 1873, tinglyst 8. juni 1874.

Kår til hans far - forrige bruker

Kår til Anders Pedersen av årlig verdi 10 spesidaler. Kontrakt utstedt av Karl Andersen, datert 10.september 1873, tinglyst 8.juni 1874.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Kristoffersdtr

1875: 002 01 Anne Kristoffersdatter 1833 Mo Pr. Kone g b

Mer om ANNE: 1876 skifte MOR i Rana

Skifte etter Gjertrud Jensdatter, Busteraaen i Rana
Enke. Internt skiftenr: 14272. Skiftet åpnet: /-1876. Døde 8. april 1876
Arvinger:
Johannes Kristoffersen, Busteraaen i Rana. Sønn av avdøde. Død.
Kristoffer Johannesen, Busteraaen i Rana, 13 år Sønnesønn av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Pettrine Johannesdatter, Busteraaen i Rana. Sønnedatter av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Kristine Johannesdatter, Busteraaen i Rana. Sønnedatter av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Gjertrud Johannesdatter, Busteraaen i Rana. Sønnedatter av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Johanna Johannesdatter, Busteraaen i Rana, 9 år Sønnedatter av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Karen Johannesdatter, Busteraaen i Rana, 7 år Sønnedatter av avdøde. Barn av Johannes Kristoffersen
Kristoffer Kristoffersen, Fagermo i Rana. Sønn av avdøde.
Lars Kristoffersen, Namsos i Rana. Sønn av avdøde.
Ole Kristoffersen, Busteraaen i Rana. Sønn av avdøde.
Even Kristoffersen, Mo i Rana. Sønn av avdøde.
Abelone Kristoffersdatter, i Amerika.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Johannes Holgersen.
Johannes Holgersen, i Amerika.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Abelone Kristoffersdatter.
Anne Kristoffersdatter, Kjøtten i Rødøy.
Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Karl Andersen.
Karl Andersen, Kjøtten i Rødøy.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Anne Kristoffersdatter.
Dorthea Kristoffersdatter, Midstrøm i Rana. Datter av avdøde. Gift. Ektefelle: Ole Monsen.
Ole Monsen, Midstrøm i Rana.
Svigersønn av avdøde. Gift. Ektefelle: Dorthea Kristoffersdatter.

54 01 04 1880 Anders Pedersen

1880 Anders dør her

Anders døde her den 10.09.1880.

1875 folketellingen

Ved folketellinga 1875 er han bosatt hos sønnen Jens som har overtatt en del av gården. Han er enkemann og kårmann. De er en familie på 3 – med søsteren Elen.

1875 Delings og skyldsetingsforretning

Delings og skyldsforretning hvor ved denne eiendom er delt i tvende like store dele, hver med en urevidert skyld av 0 ort og 23 skilling, avholdt 13. oktober 1873, avhjemlet og tinglyst 8. juni 1874.

Kår til selgeren

Kår til Anders Pedersen av årlig verdi 10 spesidaler. Kontrakt utstedt av Karl Andersen, datert 10.september 1873, tinglyst 8.juni 1874.

1873/1874 Selger gården til Karl Andersen

Skjøte fra Anders Pedersen til Karl Andersen på denne eiendom for 60 spesidaler og mot at svare nedenfor tegnede kår av årlig verdi 10 spesidaler til selgeren, datert 10. september 1873, tinglyst 8. juni 1874.

1865 folketelligen

001 01 Anders Pedersen 71 Rødø Præstegj g Selveier, Gaardbr, Fisker
002 01 Karen Hansdatter 74 Rødø Præstegj hans Kone g
003 01 Peder Andersen 34 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
004 01 Carl Andersen 27 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
005 01 Jens Andersen 25 Rødø Præstegj deres Søn ug Tjener
006 01 Elen Andersdatter 31 Rødø Præstegj deres Datter ug hjælp

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Pedersen
Utsæd: by1 1/2 po4
Brukers yrke: Selveier, Gaardbr, Fisker
Husdyr: he1 ku6 få16 gj1

1838 skjøte

Auksjonsskjøte til Anders Pedersen på denne gård for 40 spesidaler, 48 skilling, datert 2., tinglyst 3.oktober 1838.

Hvor fra

Sønn av Peder Larsen, bruker her.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Hansdtr

Karen er født ca. 1791 i Sørfjorden (13.01). Datter av Hans Paulsen (1739-1809)

1791 viet

Viet Rødøy gamle kirke 17.desember 1824 med Karen Hansdtr f. 1791, som datter av Hans Paulsen (1739-1809) og Elen Nilsdtr (1761-1840). Karen er år 1801 bosatt som 2 år gammel datter hjemme hos foreldrene på gården Sørfjorden 13.

1840 døpt sønn: Jens Peder Andersen

1840.18 05.05.1840 08.06.1840 Jens Peder E Anders Pedersen Kjettvik
hustru Karen Hansd

Mer om JENS:

Konfirmert Rødøy kirke 26.juni 1859.
I 1875 nevnt som eier til del av gården Kjetvik,

1836 døpt sønn: Carl Christian Olai Andersen

1836.21 29.07.1836 14.08.1836 Carl Christian Olai E huusmd Anders Pedersen Lillevik
kone Karen Hansd Lillevik

Mer om KARL:

Konfirmert samme sted 20.juli 1850.
År 1875 er han selveiende gårdbruker og fisker, tilsvarende broren Jens.
Omtales som husmann og fisker på Skillevik år 1900 og 1910. Døde der 1916.

1834 døpt datter: Elen Olava Maria Andersdtr

1834.10 04.03.1834 19.05.1834 04.03.1834 Elen Olava Maria E huusmd Anders Pedersen Lillevik
kone Karen Hansdatter

Mer om ELEN:

Døpt Rødøy kirke 19.mai 1834. Konfirmert samme sted 24.juni 1849.
Bosatt 1865 som 31 år gammel ugift datter hjemme hos foreldrene.
Bosatt 1875 på Kjetvik 54-01 sammen med broren – gårdbrukeren Jens Andersen og sin far.

Elen døde 31.desember 1898 på en av Reppen-gårdene.

1831 døpt sønn: Peder Nicolai Andersen

1831.15 27.01.1831 23.05.1831 27.01.1831 Peder Nicolai E huusmd Anders Pedersen Lillevik
Karen Hansd

Mer om PEDER:

Døpt Rødøy kirke 23.mai 1831. Konfirmert samme sted 24.juni 1849.
Bosatt 1865 som 34 år gammel ugift sønn hjemme hos foreldrene. Tjener.
Døde på havet 18.september 1875, ikke gravlagt. Ugift.

1828 døpt datter: Anne Pernille Andersdtr

1828.3P 02.06.1828 22.06.1828 Anne Pernelle E huusfolk Anders Pedersen Lillevik
kone Karen Hansdatter

Mer om ANNE:

Død samme sted 4.juni 1830.

1825 døpt sønn: Hans Christian Andersen

1825.7G 29.08.1825 11.09.1825 30.08.1825 Hans Chrestian E Anders Pedersen Reppen [*]
kone Karen Hansdatter

Mer om HANS:

Omtales 1865 og 1975 som bosatt på gården Kjetvik.

54 01 03 1837 Hans Jakobsen

1848 dør på gården Vågeng

Skifter i Rødøy:
Skifte på gården Vaagenga 1848 etter Hans Jakobsen.
Johanna Nilsdatter, ektefelle.
Jakob Jakobsen, bror; Votvik.
Else Jakobsdatter, søster, gift Petter Jonsen, Mesøen.
Ole Jakobsen, bror, død.
Jakob Olsen, barn av Ole, bosatt Tjong.
Karen Olsdatter, barn av Ole, gift med Per Olsen, Tjong.
Else Olsdatter, barn av Ole, gift med Henrik Jonsen, Gjerø.
Ingeborg Olsdatter, barn av Ole, gift med Jakob Østensen, Tjong.
Elen Olsdatter, barn av Ole.
Rachel Olsdatter, barn av Ole.
Elling Olsen, barn av Ole.
Ole Olsen, barn av Ole.
Formynder for de siste 4 barna: Jens Andersen, Vaagenga.

Eier og bruker: Hans Jakobsen

Bruket selges på auksjon:
Auksjonsskjøte til Anders Pedersen på denne gård for 40 spesidaler, 48 skilling, datert 2., tinglyst 3.oktober 1838.

1832 skjøte

Kongelig skjøte til Hans Jakobsen på denne gård for 30 spesidaler med påhefte av årlig jordeavgift 6 skjpr 1 2/5 Fjkdr Sædebyg, datert 28.desember 1832, tinglyst 12.oktober 1833.

1809-1835 mannskapsrullene

1809-11 sønn på Nedre Tjong
1812 dreng på gården Nedre Reppe
1813-24 sønn på Nedre Tjong
1825 sønn av enken, nå som inderste.
1830-31 inderste Kjætten – er svagelig.
1833-35 bruker av gården Kjetten 54-01 (0.2.0).

1814: Er frisk, har tjent på Nyholm scanse i sommer.
1817: Er frisk, denne er aar 1817 udtaget til at ha været paa et krydstog
avvikne år 1817 på findmarken, er frisk.

1801 folketellingen

Bosatt år 1801 på gården Tjong Nedre 59-02 og nevnt som 10 år gammel. Han nevnes her som sønn av Ingeborg fra hennes 1.ekteskap. Stefar er gårdbruker Jakob Olsen, 39 år gammel.

Eier

1801 bruket: ”Rødøy Præsteboel Beneficeret”

1792 skifte far

Skifter i Rødøy:
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde Jakob Hansen. Gjenlevende ektefelle Ingeborg Anna Olsdtr. Sønner: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5). Formynder er Hans Jakobsen. Hans Jakobsen (1) Formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen. Datter: Ole Maria Jakobsdtr (4), formynder er moderen med tilsyn av Ole Hansen Reppen.

1792 skifte

Skifter i Rødøy.
Skifte Tjong Nedre 1792 etter avdøde enke Else Larsdtr. Ole Hansen, gift sønn, Reppen. Lars Hansen, sønn, Foundalen. Jakob Hansen, død sønn. Barn av død sønn Jakob: Ole Hagelstrøm Jakobsen (5), Hans Jakobsen (1) og Else Maria Jakobsdtr (4). Karen Hansdtr (44) datter, hjemme. Randie Hansdtr, datter, gift med Tollev Christensen, Herstad. Anne Hansdtr, 27 år gammel datter, tjener hos prost Drejer, Hassel i Westeraalen. Brynild Hansdtr, datter (35) hjemme. Sara Hansdtr (29) datter hjemme.

Hvor fra

Foreldre: gårdbruker Jakob Hansen (17?? - 1792) og Ingeborg Anna Hagelstrøm Amundsdtr (1761-1826). Hans er født Tjong Nedre.

EKTEFELLE og BARN:

Ektelle (2): Johanne Nilsdtr

Hans ble viet 2. gang i Rødøy kirke 31.oktober 1841 til Johanne Nilsdtr f. 1789, datter av Nils Nilsen. Hans var enkemann. Johanne enke. Han er her nevnt som sønn av Jacob Hansen og bosatt Våga.

1837 skifte

Skifte etter Nicolina Ellingsdatter, Kjetvik i Rødøy
Ektefelle: Hans Jacobsen. Internt skiftenr: 18985. Skiftet åpnet: /-1837

Arvinger:
Hans Jacobsen, Kjetvik i Rødøy.
Ektemann av avdøde. Ektefelle: Nicolina Ellingsdatter.
Lars Ellingsen, Waaga i Rødøy, 38 år Bror av avdøde.
Karen Ellingsdatter, Kjetvik i Rødøy. Søster av avdøde. Død.
Jacob Olsen, Kjetvik i Rødøy, 17 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Elling Olsen, Kjetvik i Rødøy, 8 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Ole Olsen, Kjetvik i Rødøy, 4 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Karen Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 23 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Else Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 21 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Ingeborg Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 19 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Ellen Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 14 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Rachel Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 11 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Peder Ellingsen, Kjetvik i Rødøy, 22 år Halvbror av avdøde.
Beret Ellingsdatter, Wasvig i Rødøy.
Halvsøster av avdøde. Gift. Ektefelle: Niels Christensen.
Niels Christensen, Wasvig i Rødøy.
Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Beret Ellingsdatter.
Else Ellingsdatter, Husøen i Træna.
Halvsøster av avdøde. Gift. Ektefelle: Lars Nielsen.
Lars Nielsen, Husøen i Træna.

1837 dør

Nikoline dør her av ”brøstsvakhet” den 28. september 1837, bare 42 år gammel. Gravlagt/jordfestet 4. november 1837.

Ektfelle(1): Nicoline Ellingsdtr

Nikoline er 1801 hjemme på Sleipnes hos far og stemor, 8 år gammel. Hun nevnes i skifte etter sin far 1827 som gift med Hans Jakobsen Tjong.

1827 skifte far

Skifter i Rødøy:
Skifte 1827 på gården Sleipnes etter Elling Larsen.
Lars Ellingsen (26) Verang.
Peder Ellingsen (16) Wasvig.
Formynder Petter Hansen Sleipnes.
Else Ellingsdtr (20), datter, Wasvigen.
Formynder Petter Hansen.
Karen Ellingsdtr, datter, gift med Ole Jakobsen Sleipnes.
Nicoline Ellingsdtr, datter, gift med Hans Jakobsen, Tjong.

1827 før

Hans ble før 1827 gift med Nikoline Ellingsdtr, født Sleipnes 1793.
Foreldre: Elling Larsen (1760-1827) og Else Katrine Nilsdtr (1765-1795).

NIKOLINE: bror Lars Ellingen

Er omtalt i skifte eter Nikoline som bror, bosatt Waaga i Rødøy, 38 år.

NIKOLINE: Søster: Karen Ellingsdtr

Karen Ellingsdatter, Kjetvik i Rødøy. Søster av avdøde. Død.
Jacob Olsen, Kjetvik i Rødøy, 17 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Elling Olsen, Kjetvik i Rødøy, 8 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Ole Olsen, Kjetvik i Rødøy, 4 år Søstersønn av avdøde. Barn av Karen
Karen Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 23 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Else Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 21 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Ingeborg Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 19 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Ellen Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 14 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen
Rachel Olsdatter, Kjetvik i Rødøy, 11 år Søsterdatter av avdøde. Barn av Karen

Mer om søster KAREN RANDINA ELLINGSDTR

Karen døde på gården Sleipnes 19.5.1837. Hun var gift med Ole Hagelstrøm Jakobsen, en bror av brukeren her Hans Jakobsen. I skiftet ser det ut som de er bosatt her, det stemmer ikke.

NIKOLINE: Halvbror: Peder Ellingsen

1837 skitfte Nikoline: Peder Ellingsen, Kjetvik i Rødøy, 22 år Halvbror av avdøde.
Peder er født Sleipnes 1815 og døde Kvarøy i Lurøy den 6.7.1849.

NIKOLINE: Søster av henne bosatt Vassvik

Beret Ellingsdatter, Wasvig i Rødøy.
Halvsøster av avdøde. Gift. Ektefelle: Niels Christensen.
Niels Christensen, Wasvig i Rødøy.
Svoger av avdøde. Gift. Ektefelle: Beret Ellingsdatter.

Omtalt på gården Vassvik ved tellingen 1865.

NIKOLINE: Søster av henne: Bosatt Husøen på Træna

Else Ellingsdatter, Husøen i Træna.
Halvsøster av avdøde. Gift. Ektefelle: Lars Nielsen.
Lars Nielsen, Husøen i Træna.

ANDRE:

Fra mannskapsrullene.

Hans Nilsen, dreng

Nevnt her som dreng i siste år med rullene 1835. 10 år gammel og da født ca 1825.

54 01 02 1834 Jens Eliassen, leilending

1834 Jens dør

Jens dør på gården Kjetvik 19.mai 1834. Gravlagt 26.mai 1834.
Merknad ved dødsfallet: Spedalsk.
Ut fra alder i skifte etter foreldre 1777 er han født 1774 (3 år i 1777). ca.

Nevn i skifte etter morbror

Jens er nevnt i et skifte fra 1877 etter en ugift morbror – Anders Danielsen Høyvaag.
Han er da oppgitt som sønn av hans avdøde søster Karen Danielsdtr og 3 år gammel.
Formynder for Jens er da Niels Jensen Aarnes.

Nevnt i skifte etter foreldre

1777 skifte etter Elias Olsen, Svinvær. Ektefelle Karen Danielsdtr. Dobbelskifte.
Jens Eliassen, Svinvær i Rødøy, 3 år. Sønn av avdøde.

1801 folketellingen

Arbeider 1801 som dreng på gården Årnes 58-01, 28 år gammel og ugift. Forrige bruker av Årnes, brukerens far Nils Jensen, er nevnt som formynder for Jens i et skifte fra 1777.

1809-1831

Jens er i mannskapsrullene fra nevnt som bruker her 1809. 37 år gammel og ”Svakelig”,
født Svinvær. Jens nevnes til og med året 1831. Han er da ”Svak i føtterne”. Ingen barn er nevnt her, men en fostersønn fra 1830.

Fostersønn: Samuel Olsen

Samuel Olsen f. 1817 i Kjetvik som sønn av Ole Kristiansen f. 1788 på gården Reppen Øvre.
Samuel er 1845 bruker nr 2 av gården Breivik bruk 3.
Han omtales nærmere der.

ANDRE:

Omtalt i Mannskapsruller i tiden 1809-1834.

Hans Jakobsen, innerste

Han er nevnt her første gang 1830 som innerste. 1833 er han blitt bruker her og er omtalt som etterfølgende bruker her.

1817 dreng Benoni Jonsen

Nevnt som dreng hos denne bruker i 1817. 14 år.

1817-1818 Dreng Ole Kristiansen

Nevnt som dreng hos denne bruker i 1817. Nevnt som 26 år. Merknad: Har tjent paa Roerfløyten i Trondheim i 3 år.

1814 dreng Jakob Kristoffersen

Nevnt som dreng hos denne bruker i 1814. 12 år gammel.

1822 innerste

Ole Pedersen er nevnt bosatt her fra 1822. Fra 1824 nevnes sønn Petter Olsen (3).
Fra 1825 også Tomas. Ole nevnes siste gang her 1828.

54 01 01 1813 Peder Larsen

Peder Larsen, leiledning

Peder er leilending her og var bruker her før bnr 2 ble skilt ut.
Omtales på 1801 siden.