Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Til hovedsiden

Start side 3 Sperstad

1734

Merknader

Hentet fra Fogderegnskapet i Riksarkivet
Originalens tittel: Matricull Jordebog hvorefter Leilending og Proviant Skatten samt Odelskat og Rostienisten er Beregnet og til Regenskab ført af Helgelands Foegderie Pro Anno 1734

Område

Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønnes, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Lurøy, Meløy, Mo, Nesna, Rødøy, Tjøtta, Træna, Vefsn, Vega, Velfjord

M og N og O

T og videre

60

Øvre Tiong

Lars Tollufsen, Jens Larsen, Erik Andersen

30

Telnes: Anders Mogensen og Mogens Andersen

12

Tømmerdal - Gregus Pedersen

11

Øresvig - Anders Jørgensen

14

Vasvig - OLe Pedersen og Niels Pedersen

28

Vaatvig - Bertel Bertselsen

43

Værang

Daniel Pedersen - Ole Gillesen - Christopher Eriksen

47

Vernes Søndre - Nils Pedersen

46

Vernesosen - Mikkel Povelsen og Hans Andersen

50

Nord Vernes

Lars Pedersen, Nils Nielsen, Anders Jonsen

58

Aarnes: Anders Christensen

62

Æsvik - Ole Hermandsen

64

Vaagenge: Lazarus Andersen/Gabriel Jonsen

65

Vaage

Ole Olsen, Ole Mikkelsen, Christen Hansen, Christen Ellingsenhj