Gård Sperstad (32) 1700

Side hvor det skal flyttes til fra 1801 siden

Til hovedsiden

Til 1801 siden

32.00 1763 Maren Gabrielsdtr

1763

Innbetalinger til Justiskassen

Maren Gabrielsdtr, Sperstad
Periode:for 2den Termiin fra 1ste July til ultimum December
Merknader:for 9 ark, 54 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

1763 avdød

Maren dør

Avdød Sperstad 1763 Maren Gabrielsdtr.
Alder 54 aar.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

32.00 1734-1760 Peder Pausen

1734 JB

Bruker (1 av 2): Peder Paulsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Povels.
Gård: Sperstad
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1760

Datter: Nikoline Serina Pedersdtr

Døpt 1760 Nicolina Serina Pedersdtr, ekte.
Far: Peder Povlsen, Sperstad.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1760

Datter: Elisabeth Pedersdr

Døpt 1760 Elisabeth Pedersdtr, ekte.
Far: Peder Povlsen, Sperstad.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

32.00 1758 Peder Jonsen

Peder Jonsen

EKTEFELLE og BARN:

1758

Datter: Malena Pedersdtr

Døpt 1758 Malena Pedersdtr, ekte
Far: Peder Joensen, Sperstad.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

32.00 1757 Malena Jensdr

1757

Innbetalinger til Justiskassen

Malena Jensdtr, Sperstad.
Dato:1757-07-17
Merknader: for 3 3/4 ark, 22 1/2 s
Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

32.01 1755 Arnt Arntsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn: Aren
Etternavn:Arensen
Gård: Spersta
Sivilstand og barn:Ugift
Alder: 25
Fødested:
Føed i Ran paa Storna
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Var fra

Fødested:
Føed i Ran paa Storna
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

EKTEFELLE og BARN:

1760

Datter: Kirsten Arntsdtr

Døpt 1760 Kirsten Arntsdtr? ekte.
Far: Arnt? Arntsen, Sperstad.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

32 00 1755 Jon Benjaminsen

1755 MT

Manntall 1755

Etternavn:Benjaminsen
Gård: Spersta
Alder: 65
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Jon Benjaminsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Beniamins.
Gård: Sperstad
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Jon Benjaminsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Beniamins.
Gård: Sperstad
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jon Benjaminsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Benjaminsen
Gård: Sperstad
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

32.00 1763 Peder Paulsen

1755 MT

Manntall 1755

Fornavn:Peder
Etternavn:Polsen
Gård: Spersta
Alder: 45
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 JB

Bruker (1 av 2): Peder Paulsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Povels.
Gård: Sperstad

Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Flytt fra B siden

EKTEFELLE og BARN:

1763 Dpt

Datter: Dorothea Pedersdtr

Døpt 1763 Dorothea Pedersdtr, ekte.
Far: Peder Povlsøn, Sperstad.