Gård Verang (43) 1700

43 00 1764 Erik Johansen

1764 Erik er død - skifte

1764 Skifte etter Erik Johansen, Værangen.
Ektefelle: Mille Pedersdtr, hustru av avdøde.
Jon Eriksen (9) sønn av avdøde, Værangen.
Verge for Jon er Christopher Eriksen Værangen.
Nils Eriksen (1) sønn av avdøde, Værangen.

EKTEFELLE og BARN:

1769 Milla dør - skifte

Milla er gift på nytt og i skiftet er det bare ett kull - fra hennes 1.ekteskap.
Hun har ikke fått noen flere barn i det andre ekteskapet.

1769 Milla sin bror: Haftor Pedersen

Bosatt: Værangen
Nevnt som: Bror av avdøde, formynder, men ingen arving.

1769 Milla sin bror: Peder Pedersen

Bosatt Værangen.
Bror av avdøde, formynder, ikke arving.

Ektefelle: Milla Pedersdtr

Gjenlevende ektefelle da ektefellen Erik Johansen dør her 1764.
Hun blir gift med Jon Pedersen, bruker her.

BARN:

1763 sønn: Nils Eriksen

Skifte etter mot 1769:
Nils Eriksen, Værangen (6). Sønn av avdøde.

Skifte etter far 1764:
Nils Eriksen (1) sønn av avdøde, Værangen
Verge for Nils er Peder Arntsen, Værang.

1760 datter: Anna Elisabet Eriksdtr

1769 skifte etter mor:
Anna Elisabet Eriksdtr (9)
Datter av avdøde, formynder er Gabriel Kristoffersen, Ytre Ringen.

Skifte etter far 1764:
Anna Elisabeth Værangen (4).
Datter av avdøde. Verge Garbriel Christopphersen, Ytre Ringen.

1755 sønn: Jon (Johan) Eriksen

Skifte mor 1769:
Johan Eriksen, Værangen, 14 år.
Sønn av avdøde i 1.ekteskap, faderen er Erik Johansen.

Skifte far 1764:
Jon Eriksen (9) sønn av avdøde, Værangen.
Verge for Jon er Christopher Eriksen Værangen.

43 00 1755 Sander Larsen

1755 Sander dør her - skifte

Skifte etter Sander Larsen 1755 Værangen.
Ane Jensdtr, ektefelle av avdøde.
Formynder for barna er J. Aronsen, Værangen.
Jens Sandersen, Værangen (4) sønn av avdøde.
Kirstina Sandersdtr, Værangen (7), datter av avdøde.

Sander (Aleksander) Larsen

EKTESKAP og BARN:

Ektefelle: Anne Jensdtr

Gjenlevende ektefelle 1755 da ektefellen dør/skifte.
Det er sannsynlig at det er henne som er gift med Joen Nielsen, Værang, i skifte etter han 1767. Hun har da fått en 9 år gammel datter.

1745 Viet Anne Jensdtr

Brudgom Sander Larsen f. og b. Væran. Brur Anne Jensdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1751 sønn: Jens Sandersen

Nevnt i skifte ette far 1755 som 4 år gammel sønn.

1748 datter: Kirstina Sandersdtr

Nevnt i skifte ette far 1755 som 7 år gammel datter.

43 00 1742 Johannes (Johan) Stephensen

1742 Johannes er død og det er skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Værangen 1742 etter avdøde Johannes Stephensen. Gjenlevende ektefelle Margrethe Christophersdtr.
Sønn: Erich Johannessen (15). Formynder for sønnen - halvbroderen Christopher Erichsen, Værang.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Margrethe Kristoffersdtr

Nevnt som gjenlevende ektefelle i skiftet etter ektefelle Johannes 1742.

Sønn: Erik Johannessen

Nevnt som eneste barn i skifte etter faren Johannes Stephensen. Han er da 15 år og verge for han er den eldre halvbroren Kristoffer Eriksen, bruker her.

Mer om ERIK:

Stilling/stand: Sønn Hieme hos faderen
Fornavn: Erich
Etternavn: Jonsen
Gård: Sørverran
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 28
Fødested: Føed her.
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Når det nevnes han er bosatt hos far - det må være STEFAR.

1734 jb: Ikke lenger bruker her

Ikke nevnt som bruker i Jordboken 1734.

1732

Verang 43 Johan Steffesen Johannes Stephensen 1 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)

1726 jb: Bruker (1 av 2): Johan Stepphensen

Fornavn: Johan
Etternavn: Stephensen
Gård: Werang
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Johan
Etternavn: Stephensen
Gård: Verang
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

43 00 1742 Anders Eriksen

1742: Anders dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Værangen 1742 etter avdøde Anders Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Margrethe Bertelsdtr.
Mor: Margrethe Christophersdtr.
Christopher Erichsen, bror.
Erich Johannessen (15) halvbror.
Thore Erichsdtr, søster, gift med Ole Qvidnesvigen.

1734 JB:Broren Kristoffer

Broren Kristoffer er bruker her - se nedenfor

1727 Halvbror til Anders: Erich Johannessen

Nevnt i skifte 1742 som halvbror til avdøde Anders. Han var sønn til Margrethe Kristoppersdtr, Hun var gift i 2.ekt med Johannes Stephensen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Margrethe Bertelsdtr

Gjenlevende ektefelle her i skift etter ekteelle Anders Eriksen 1742.

Viet 1740

Rolle: brudgom
Fornavn:Anders
Etternavn: Erichsen
Rolle: brur
Navn: Margrethe
År:1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

1741 døpt sønn: Nils Andersen

Barn Niels Andersen, far Anders Væran.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

43 00 1744 Daniel Pedersen

1744 JB. Bruker (1 av 3): Daniel Pedersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Peders.
Gård: Værang
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB: Bruker (1 av 3): Daniel Pedersen

Fornavn: Daniel
Etternavn: Peders.
Gård: Værang
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

FAMILIE og BARN:

1742 døpt barn Kristen Danielsen

Barn: Christen Danielsen, far Daniel Pedersen, Væran.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

43 00 1744 Ole Gillessen

Manntall 1755

Fornavn: Ole
Etternavn:Jellesen
Gård: Sørverran
Alder: 60
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 3): Ole Gillessen

Fornavn: Ole
Etternavn: Gillesen
Gård: Værang
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 jb: Bruker (1 av 3): Ole Gillessen

Fornavn: Ole
Etternavn: Gillesen
Gård: Værang
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729

Værang 43 Ole Gillessen Ole Gillessen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (1 av 2): Ole Gillessen

Fornavn: Ole
Etternavn: Gillesen
Gård: Werang
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

43 00 1744 Kristoffer Eriksen

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Christopher
Etternavn:Erichsen
Gård:Sørverran
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 40
Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1744 jb: Bruker (1 av 3): Kristoffer Eriksen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Eriks.
Gård: Værang
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1742 jb: Broren Anders dør - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Værangen 1742 etter avdøde Anders Erichsen.
Gjenlevende ektefelle Margrethe Bertelsdtr.
Mor: Margrethe Christophersdtr.
Christopher Erichsen, bror.
Erich Johannessen (15) halvbror.
Thore Erichsdtr, søster, gift med Ole Qvidnesvigen.

1734 jb: Bruker (1 av 3): Kristoffer Eriksen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Eriks.
Gård: Værang
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1743 døpt datter: Anne Margrete Kristoffersdtr

Døpt barn Anne Margrete Christophersdatter, ekte, far Christopher Wæran.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

Døpt 1740 datter: Guren Christopphersdtr

Far: Christopher Væran.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

43 00 1758 Peder Arnten

Ektefelle (2): Ingeborg Olsdtr

1758 Viet

Viet
1 brudgom Peder Arentsen VERRAN Verran
2 brur Ingeborg Olsdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

Ektefelle (1): Margrete Kristoffersdtr

1743 Viet

Brudgom Peder Arensen, født og bosatt Væran.
Brur Margrethe Christophersdtr, enken.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

43 00 1729 Jon Benjaminsen

1729

Værang 43 Jon Benjaminsen Jon Benjaminsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

43 00 1721 Kristen Olsen

1722 Kristen er død - skifte

1722 Skifte etter Kristen Olsen, Værangen.
Ektefelle: Anne Olsdtr.
Berethe Christensdatter, Værangen, datter av avdøde.
Datter av avdøde i 1.ekteskap. Formynder Oluf Hansen, Tjong.
Kirsten Christensdtr, Værangen. Datter av avdøde 1. ekteskap.
Formynder Oluf Hansen, Tjong.

Ekstraskatt1721

Fornavn: Kristen
Etternavn: Olsen
Gård: Verang
Rolle: person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Ektefelle (2): Anne Olsdtr

Gjenlevende ektefelle da Kristen Olsen døde i 1722.
Trolig ikke mor til hans barn.

Ektefelle (1): ?

0000 datter: Beret Kristensdtr

Omtalt i skiftet etter far 1722 som avdødes barn i 1. ekteskap.

0000 datter: Kirsten Kristensdtr

Omtalt i skiftet etter far 1722 som avdødes barn i 1. ekteskap.

U-AVKLART

1783

1783
Fornavn: Maren
Etternavn:Chr.
Bosted: Verrangen
Merknad: DEN SYGE ENKEN AF VERANGEN
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1755 mt: Person; Anders Jonsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn:Anders
Etternavn:Jonsen
Gård: Sørverran
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested:
Føed i Straumdalen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 mt: Hvor fra

Fødested:
Føed i Straumdalen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding