Gård Gjerøy Nordre (76)

bnr 11 Buøy

Hovedsiden

76 11 Buøy: 1950 Arne Kristoffersen

Arne Kristoffersen, eier

Skyld av 60 øre.
Matrikkelutkastet av 1950.

76 11 1920 Kristoffer Gardmand Hansen

1920 folketellingen (76 0102 0009 Buøy)

001 Kristoffer Garman Hansen 01 1859-03-19 Rødøy - hp g Husmand
002 Alfred Gunvall Kristoffersen 01 1901-01-23 Rødøy - s ug Fisker hj Væsentligst med smaabåt
003 Aksel Emil Johan Kristoffersen 01 1905-05-17 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme og lidt fiskeri med smaabaat
004 Ragnvald Ingeman Kristoffersen 01 1910-04-23 Rødøy - s ug Pf
005 Anna Helmine Hansen 01 1866-06-27 Rødøy - hu g Husmor
006 Ingberta Eline Kristoffersen 01 1899-02-20 Rødøy - d ug Gaards og husarbeide hjemme uten kontant løn

1910 folketellingen

001 01 Garmann Hanssen 18.03.1859 Rødøy hf g Husmand og fisker b
002 01 Anna Jenssen 27.06.1866 Rødøy hm g Husmandskone b
003 01 Ingberta Garmansdatter 21.02.1899?? Rødøy d ug Datter b
004 01 Alfred Garmannsen 23.01.1901 Rødøy s ug Søn b
005 01 Arne Garmannsen 14.05.1903 Rødøy s ug Søn b
006 01 Aksel Garmannsen 17.05.1905 Rødøy s ug Søn b
007 01 Rangvald Garmansen 23.04.1910 Rødøy s ug Søn b

1900 folketellingen

001 01 Kristoffer Garman Hansen 1859 Rødøy herred* Hf g Fiskeri og Jordbrug Husmand b
002 01 Anna Jensdatter 1866 Rødøy herred* Hm g Husmndskone b
003 01 Ingberta Kristoffersdat 20.02.1898 Rødøy herred* D ug Barn b
004 01 Hans Heitman Mikkelsen 1824 Rødøy herred* Hf.Fader e Kaarmand b

76 11 1920 Nils Andreas Gabrielsen

1920 folketellingen (76 0102 0010 Buøy)

001 Nils Andreas Gabrielsen 01 1855-05-27 Vefsen - hp e Landbruksarbeider paa dagarbeide Delvis noget fattighjælp
002 Jenny Andrea Olsen 01 1902-11-14 Rødøy - Pl.datter ug Husholderske hos pleiefaren uten kontant løn
003 Ane Johanna Olsen 01 1872-06-24 Rødøy - l ug Spinderarbeide Sa
004 Borghild Amanda Johannessen 01 1907-04-21 Rødøy - d ug P

1910 folketellingen

008 02 Nils Gabrielsen 27.05.1855 %Dolstad% hf (el) g Fisker b
009 02 Kristine Olsdatter 15.09.1858 Rødøy hm g Fiskerkone b
010 02 Jenny Toralfsen 14.11.1902 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. inderst b
011 02 Borghild Johansen 1907??.04.21 Rødøy d ug Pleiedatter, Fors. gbr. (understøttes af sin fader) b

76 11 1900 Helmer Abrahamsen, innerste

1900 folketellingen

005 02 Helmer Abrahamsen 1874 Melø Hf g Fiskeri, Inderst b
006 02 Helene Olsen 1852 Rødøy herred* Hm g Inderst-kone b

76 11 1891 Hans Hettmand

1891 Realpanteregisteret

Obligasjon fra Hans Heitmann Buø til sønnen Kristoffer Gardmann Hansen for 500
med pant i følgende på plassen Buø stående hus: En stuebygning, en fjøs og ladebygning, et stabbur, et otringsnaust og en brygg.

1884 Realpanteregisteret

Var registrert et utlegg hos Hans Heetmann Mikkelsen med pant i hans stuebygning på Buøy.

1875 folketellingen

001 01 Hans Heetman 1825 Rødø S. og Pr. hf g Husmand med Jord b
002 01 Elen D. Larsdatter 1823 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Lars Hansen 1839 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen med Fiske b
004 01 Kristofer Hansen 1859 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen med Fiske b
005 01 Antonethe Hansdatter 1853 Rødø S. og Pr. d I Kjøkenet b
006 01 Hanna Hansdatter 1857 Rødø S. og Pr. d ug Budeie b
007 01 Anne Hansdatter 1861 Rødø S. og Pr. d b
008 01 Anton Markussen 1857 Rødø S. og Pr. Tilreisende ug Fisker, hos Faderen mt

Utsæd/husdyr:

Hans Heetman
Utsæd: by1/2 po4
Husdyr: ku2 få8

1865 folketellingen

001 01 Hans Heitman 41 Rødø Præstegjd g Husmand med Jord
002 01 Elen Larsdatter 43 Rødø Præstegjd hans Kone g
003 01 Lars Hansen 17 Rødø Præstegjd Deres Søn ug
004 01 Kirsten Hansdatter 14 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
005 01 Antonette Hansdatter 12 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
006 01 Hanna Hansdatter 9 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
007 01 Kristopher Hansen 7 Rødø Præstegjd Deres Søn ug
008 01 Anne Olea Hansdatter 4 Rødø Præstegjd Deres Datter ug
009 01 Niels Petersen 20 Rødø Præstegjd ug Tjenestekarl
010 01 Olava Nielsdatter 66 Rødø Præstegjd Logerende e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Hans Heitman
Utsæd: by3/4 po4
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få8 sv1

EKTEFELLE og BARN:

1849 sønn: Lars Hansen

Født 24.1.1849 på Gjesøy. Etter at han giftet seg med en jente fra Gjerøyhavn - bodde han der da 3 av hans barn ble født. Lenke dit for mer omtale.

76 11 1875 Ole Larsen, husmann

1875 folketellingen

001 01 Ole Larsen 1825 Stavnæs S. og Pr. hf g Husmand med Jord, Fisker b
002 01 Beret Benjaminsdatter 1832 Rødø S. og Pr. Hans Kone g b
003 01 Kristine Olsdatter 1853 Rødø S. og Pr. d ug Hjelper Moderen b
004 01 Johan Olsen 1851 Rødø S. og Pr. s ug Hjelper Faderen, Fiske b
005 01 Ludvik Olsen 1862 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen i Fisket b
006 01 Ole Olsen 1865 Rødø S. og Pr. s Hjelper Faderen i Fisket b
007 01 Hans Olsen 1868 Rødø S. og Pr. s b
008 01 Marselius Olsen 1870 Rødø S. og Pr. s b
009 01 Anne J. Olsdatter 1873 Rødø S. og Pr. d b
010 01 Dorthea Olsdatter 1875 Rødø S. og Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Ole Larsen Utsæd: by2/3 po3
Husdyr: ku2 få8

1865 folketellingen

001 01 Ole Larsen 42 Alstadhaug Præstegjeld Husfader g Husmand med Jord
002 01 Berit Benjaminsdatter 33 Rødø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Johan Olsen 6 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
004 01 Ludvig Olsen 3 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
005 01 Ole Olsen 1 Rødø Præstegjeld Deres Søn ug
006 01 Kristine Olsdatter 7 Rødø Præstegjeld Deres Datter ug
007 01 Malene Amunsdatter 58 Rødø Præstegjeld hendes Moder e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Ole Larsen
Utsæd: by1/2 po2 1/2
Brukers yrke: Husmand med Jord
Husdyr: ku2 få6

EKTEFELLE og BARN:

1875 datter: Dortea Nilsine Andrea Olsdtr

Hun var fra Gjerøy Nordre 76-11 Buø. Født 1875 der. Foreldre: Ola Johan Larsen og Beret Helena Benjaminsdtr.

KIRKEBOKA VIET 1900:
Viet 04.10.1900 - fisker Edvard Olai Gaarde Pedersen, født og bosatt Flatøy, f. 1871, 1.ekt. Sønn av husmann Peder Elias Eliassen?. Hjemmeværende datter Dorthea Nilsine Andrea Olsdtr, født Buøy 1875, 1.ekt. Datter av husmann Ole Johan Larsen.