Gård Sjåvik (33) 1700

Til hovedsiden

Under her:
1769 Paul Einarsen
1751 Hans Bertelsen
1744 Elias Hansen

Til 1801 siden

Familier denne side:
1755 Ole Hermandsen
1744 Jens Olsen
1744 Anders Tomassen
1726 Hermann Olsen

33.00 1769 Paul Einarsen

1801

Døde Sperstad

Kirkeboka døde Rødøy:
1801 Poul Ejnarsen, Sperstad, 72 år.

1769

Kaalvigen - husmanndsplads

1769 MT

Husmann: Paul Einarsen

Manntallsruller 1769: Paul Einarsen, Kaavigen, husmandsplads (38).
Nevnt her som 38 år og er da født ca 1731.

1752

Skifte mor 1752

Skifter i Rødøy:
Skifte Sjåvik 1752: Else Pedersdtr.
Gjenlevende ektefelle Ejner Povelsen.
Barn: Povel Ejnersen og Niels Ejnersen.

33.00 1744 Jens Olsen

1744 JB

Bruker (1 av 3): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3) Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Siaavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1729-1732

Sjaavik 33 Jens Olsen Jens Olsen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)
Sjaavik 33 Jens Olsen Jens Olsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721 (forarmed)

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Merknader: Forarmed

1711 JB

Bruker (1 av 2): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olssen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33.00 1744 Anders Tomassen

1744 JB

Bruker (1 av 3): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomas.
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomas.
Gård: Siiavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33.00 1744 Ole Hermandsen

1769 MT

Ole Hermandsen

Manntall 1769: 46 Sieaaevigen (58).

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Ole
Etternavn: Hermansen
Gård:Siaavigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Fødested: Føed her

1744 JB

Bruker (1 av 3): Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermans.
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3) Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermans.
Gård: Siaavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1732

Sjaavik 33 Ole Hermandsen Ole Hermandsen 1732 16 32 Sønn av Hermann Sjåvik, skifte 6.5.1732. Hans mor lever, men ikke navngitt.

EKTEFELLE og BARN:

1762

Datter: Karen Andrea Olsdtr

Døpt 1762 Karen Andrea Olsdtr, ekte.
Far: Ole Hermandsen, Siaavig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1853 ca

Ole Olsen

Manntalk 1769: Ole Olsen (13) Sieaavigen, frisk. Født 1753.

33 1744 familien Elias Hansen

1851 Elias Hansen

Skifte etter far Hans Bertelsen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kolvik etter avdøde Hans Bertelsen. Gjenlevende ektefelle Ane Iversdtr. Barn: Elias Hansen, bosatt Schiaavigen. Jertrud Hansdtr, gift med Størcher Jonsen Melen. Marite Hansdtr.

EKTESKAP og BARN:

1744 Viet

Brudgom Elias Hansen, f og b. Siaavigen.
Brur: Marithe Castensdtr.

33 1751 Hans Bertelsen - husmann

1751 Skifte etter avdøde Hans Bertelsen (Kolvik)

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kolvik etter avdøde Hans Bertelsen. Gjenlevende ektefelle Ane Iversdtr. Barn: Elias Hansen, bosatt Schiaavigen. Jertrud Hansdtr, gift med Størcher Jonsen Melen. Marite Hansdtr.

1744

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 3:
1744 Kaalvig under Siaavig/Rødøe. Hans Bertelsen. Huusmand.

1743

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
1743 Kaalvig under Siaavig/Rødøe. Hans Bertelsen. Huusmand.

1742

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 3:
1742 Kaalvig under Siaavig/Rødøe. Hans Bertelsen. Huusmand.
Merknader:
Beboer sine egne huuser

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Ane Iversdtr

Gjenlevende ektefelle 1751.

Sønn: Elias Hansen

Sønn av Hans og omtalt foran her.

Datter: Gjertru Hansdtr

Nevnt i skifte etter faren 1751.

Datter: Marithe Hansdtr

Nevnt i skifte etter faren 1751.

33.00 1732 Hans Tomassen

1732

Skjavik 33 Hans Tomassen Hans Tomassen 4 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)

33.00 1726 Hermann Olsen

1732 død og skifte

Sjaavik 33 Hermann Sjavik Hermann Olsen 1732 16 32 Skifte etter han 6.5.1732. Gift mand. 1.sønn.

1729

Sjaavik 33 Hermann Olsen Hermann Olsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (1 av 2): Hermann Olsen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
År 1726
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Antagelig overtatt fra Nils Steffensen som er en bruker her fra 1711

1721 ESK

Ekstraskatten 1721 (forarmet)

Fornavn: Hermand
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Merknader Forarmed
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Ole Hermandsen

Sjaavik B 33 Ole Hermandsen Ole Hermandsen 1732 16 32 Sønn av Hermann Sjåvik, skifte 6.5.1732. Hans mor lever, men ikke navngitt.