Gård Sjåvik (33) 1700

Til hovedsiden

Under her:
1769 Paul Einarsen

Til 1801 siden

Familier denne side:
1755 Ole Hermandsen
1744 Jens Olsen
1744 Anders Tomassen
1726 Hermann Olsen
1668 Klaus Nilsen
1668 Jon Nilsen
1668 Rasmus Andersen (husmann)
1668 Mikkel Ingebretsen (husmann)

33.00 1769 Paul Einarsen

1801

Døde Sperstad

Kirkeboka døde Rødøy:
1801 Poul Ejnarsen, Sperstad, 72 år.

1769

Kaalvigen - husmanndsplads

1769 MT

Husmann: Paul Einarsen

Manntallsruller 1769: Paul Einarsen, Kaavigen, husmandsplads (38).
Nevnt her som 38 år og er da født ca 1731.

1752

Skifte mor 1752

Skifter i Rødøy:
Skifte Sjåvik 1752: Else Pedersdtr.
Gjenlevende ektefelle Ejner Povelsen.
Barn: Povel Ejnersen og Niels Ejnersen.

33.00 1744 Jens Olsen

1744 JB

Bruker (1 av 3): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3) Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Siaavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721 (forarmed)

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Merknader: Forarmed

1711 JB

Bruker (1 av 2): Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olssen
Gård: Schiaavig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33.00 1744 Anders Tomassen

1744 JB

Bruker (1 av 3): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomas.
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3): Anders Tomassen

Fornavn: Anders
Etternavn: Thomas.
Gård: Siiavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

33.00 1744 Ole Hermandsen

1769 MT

Ole Hermandsen

Manntall 1769: 46 Sieaaevigen (58).

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Ole
Etternavn: Hermansen
Gård:Siaavigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 33
Fødested: Føed her

1744 JB

Bruker (1 av 3): Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermans.
Gård: Siaavig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 3) Ole Hermandsen

Fornavn: Ole
Etternavn: Hermans.
Gård: Siaavig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

1762

Datter: Karen Andrea Olsdtr

Døpt 1762 Karen Andrea Olsdtr, ekte.
Far: Ole Hermandsen, Siaavig.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1853 ca

Ole Olsen

Manntalk 1769: Ole Olsen (13) Sieaavigen, frisk. Født 1753.

33.00 1726 Hermann Olsen

1726 JB

Bruker (1 av 2): Hermann Olsen

Fornavn: Hermand
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
År 1726
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Mer

Antagelig overtatt fra Nils Steffensen som er en bruker her fra 1711

1721 ESK

Ekstraskatten 1721 (forarmet)

Fornavn: Hermand
Etternavn: Olsen
Gård: Schiaavig
Merknader Forarmed
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

33.00 1668 Klaus Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Claus
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Schaauig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

33.00 1668 Jon Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Schaauig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

66.01 1668 husmann Rasmus Andersen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Schiaauig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

33.01 1668 husmann Mikkel Ingebrigtsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Michell
Etternavn: Ingebretsen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Schiaauig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger