Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Merknader
Registeret er hentet fra Statsarkivet i Trondheim (Nordland amt Ra1). Kilden kalles også for "prestemanntall".

Gård 01 -

1755 MT

01 Nor Nesøia

Mons Johansen, skipper
Johan Persen, dreng
Hans Jonsen, dreng
Johan Kristensen, dreng
Ole Adriansen, dreng
Peder Jonsen
Jon Pedersen, sønn
Ole Andersen, dreng
Nils Nilsen, dreng

1755 MT

02 Stor Selsøen

Jens Hansen
Christopher Andersen, bonde brug
Jon Andersen, Bonde brug
Evert Jonassen, husmann
Lars Nilsen
Erich Jonsen, dreng
Josop Jensen, husmann AF søen
Per Christophersen
Christopher Jonsen, dreng

1755 MT

03 Sundøen

Even Hansen, enkens dreng
Nils Hansen

1755 MT

04 Selsøvigen

Aren Olsen, borger

1755 MT

04 Selsøen (tror det er Selsøvig)

Peder Hansen
Hans Persen sønn
Per Persen, sønn
Iver Iversen

1755 MT

05 Rangsun

Henrik Andersen, enkens dreng
Ole Carstensen, bonde bruger
Jørgen Nilsen, Husmand

1755 MT

07 Jersvigen

Rasmus Paulsen
Lars Persen, sønn hos far

1755 MT

08 Langnes

Jens Nilsen, bonde brug

1755 MT

09 Stensland

Anders Polsen
Petter Jansen

1755 MT

10 Brennes

Peder Jensen

1755 MT

11 Øresvik

Israel Greisen, bonde brug
Olle Jensen, dreng

1755 MT

12 Tømmerdalen

Christen Andersen, bonde brug

1755 MT

13 Søefiorden

Jo Jacobsen, bonde bruk
Aren Jakoben, dreng
Anders Jakobxen, dreng

1755 MT

14 Vasvigen

Nils Persen
Nils Hansen

1755 MT

15 Jervalen

Lars Andersen

1755 MT

16 Qvalvigen

Nils Andersen

1755 MT

17 Schvigen

Ole Andersen
Amund Andersen

18 Strand

Per Hansen
Ole Olsen

19 Oldervigen

Nils jensen
Ole Nilsen, sønn hos faderen
Ole Jonsen, dreng
Pol Olsen
Per Polsen, sønn hos faderen

1755 MT

20 Hellervig

1755 MT

21 Lines

Nils Larsen bonde bruk

22

1755 MT

23 Sandvik

Ole Gregersen

1755 MT

24 Kilhavn

Nils Jørensen

25 Melfiorden

Christen Greisen
Per Jensen
Per Persen
Jesper Jørgensen
Jon Nilsen

1755 MT

26 Nordfiornes

Sander Nilsen bondebrug
Jiøren (Jørgen?) uten etternavn.

27

28

1755 MT

29 Hamarøy

Daniel Andersen
Nils Olsen

1755 MT

30 Telnes

Mons Andersen
Steffen Iversen, dreng
Jakob Persen, dreng
Elias Andersen, dreng

31

Fra 32 og høyere

1755 MT

32 Sperstad

Jon Benjaminsen
Peder Polsen
Aren Arnensen

1755 MT

33 Sjåvik

Einar Polsen, Kolvigen
Pol Eianrsen
Ole Hermandsen, Siaavigen, bonde bruker

1755 MT

34 Gaangvigen (Jektvik)

Jens Hansen, bonde bruger
Husmann Af Søen Ole Jensen (fra Ner Reppen)

1755 MT

37 Qvitnesvigen

Ole Olsen

1755 MT

38 Mælen

Hans Jonsen bonde brug
Hans Jonsen broderen hos moderen

1755 MT

39 Straumdalen

Nils Johansen

1755 MT

40 Kista

Pol Andersen, bonde brug

1755 MT

41 Strømsvigen

Ole Greisen - bonde brug

1755 MT

42 Evigen

Christen Tomessen
Ole Christensen

1755 MT

43 Sørverran (Verang)

Per Arenzen
Erich Jonsen
Anders Joensen
Christopher Erichsen
Ole Jellesen

1755 MT

44 Plassen

Per Haftorsen
Haftor Pedersen
Anders Nilsen

1755 MT

45 Æscheholmen

Pol Nilsen
Lars Olsen, dreng
Jens Olsen, huusmand

1755 MT

46 Osa (Vernesosen)

Lars Persen
Nils Larsen
Hans Andersen
Simeon Larsen
Daniel Persa

1755 MT

47 Sørvernes

Gregus Olsen, bonde brug
Hans Christophersen, bonde brug
Henrich Abrahamsen, Huusmand Af Søen

1755 MT

48 Rønvigen

Jens Andersen
Nils Jensen
Borger Jensen
Christopher Larsen

1755 MT

49 Bøe

Per Persen
Christen Jonsen

1755 MT

50 Vernes

Tomis Sivertsen
Hans Nilsen, bonde bruk

1755 MT

51 Kvalvik 1755

Lars Persen
hemming Tomesen, husmand Af Søen

1755 MT

52 Blok 1755

Han Greisen, bonde bruker

1755 MT

53 Bjerga 1755

Han Greisen
Ole Andersen

1755 MT

54 Kietten

Ole Kristoffersen

Gnr 55 og opp

1755 MT

55 Reppen Øvre

Anders Jonsen

1755 MT

56 Reppen Nedre

Sander Christophersen, bonde bruk
Anders Persen, Aarsdreng

1755 MT

57 Brevigen

Bonde brug Hans Olsen
Bonde brug Per Persen
Ole Christophersen, holdsmannens sønn
Bonde brug Nils Persen

1755 MT

58 Ørnesse

Bonde bruk Nils Jensen
Huusmann Søen Josop Olsen

1755 MT

59 Ner Kiong

Bonde brug Hans Olsen
Aarsdreng Gregus Olsen
Bonde brug Pol Nilsen
Aarsdreng Nils Nilsen

1755 MT

60 Øver Tiong

Lars Tollevsen, bonde brug
Jon Kristensen, dreng
Lars Larsen
Sten Danielsen
Old Kristensen, dreng
Elling Christophersen, bonde brug
Jacob Clavsen (Klausen?). Husmann sjøen.

61 Kilan

Mantallet 1755 61 Kilan

Melcher Bertelsen
Cristen Melkersen, sønn hos faderen
Svend Hermandsen, skipper
Anders Danielsen, aarsdreng
Nils Nilsen, aarsdreng
Josop Nilsen, aarsdreng
Per Albrigtsen, husmann

62 Esvigen

Skrives inn senere

1755 MT

Manntall 1755

Ole Norum, enkens sønn
Hans Norum, enkens sønn
Dreng Jon Arntsen

Stilling/stand: Enchens sønn Hieme hos moderen
Fornavn: Ole
Etternavn: Norum
Gård:Esvigen
Sivilstand og barn:Ugift
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Stilling/stand:Enchens sønn Hieme hos moderen
Fornavn: Hans
Etternavn: Norum
Gård: Esvigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 19
Fødested: Føed her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Stilling/stand:Dreng
Fornavn:Jon
Etternavn: Arenzen
Gård:Esvigen
Alder: ?
Fødested:her i gieldet i Melfioren
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

63 Sejelfor

1755 MT

Manntall 1755 63 Sejelfor

Anders Jonsen
Abraham Gabrielsen
Josop Nilsen
Hans Christensen

Gnr 64 - 80 SKAL LEGGES INN

1755 MT

64 Vaaeng

Gabriel Jonsen (nevnt under Vaagan (tolket til Våga, men han bodde Vaageng)

1755 MT

Vaagan (Våga)

Lars Mikkelsen
Enoch Andersen
Christen Olsen
Nils Fordelsen
Villum Paulsen
Gabriel Jonsen (Vågeng)
Lars Larsen, Aarsdreng
Anders Olsen, Aarsdreng
lars Andersen, bonde bruker
Christen Andrsen, dreng
Nils Jocumsen Juul, bonde bruker

1755 MT

66 Sleipnes

Bruker Lars Pedersen
Elling Pedersen, Holdskonens sønn
Husmann Elias Hogensen
Pol Nilsen 50 år, ikke mer.
Hermann Andersen
Aarsdreng Per Jonsen

67 Seines - tatt med under Meløy

68 Storstenøren

Mulig tatt med under Meløy

1755 MT

69 Svinwær

Borger Peder Juul
Husmann Henrich Nilsen
Aarsdren Gregus Danielsen fra Blok
Huusmand Ole Jensen
Jens Olsen, sønn hos faderen Ole Jensen

70 Otervær

Ikke nevnt

1755 MT

71 Møchen

Christopher Amundsen, Bonde bruk
Elling Amundsen, aarsdreng
Ole Christensen, bonde bruk
Morten Olsen aarsdreng
Jakob Andersen, bondebrug

1755 MT

72 Gjesøen

Bonde bruker Anders Jensen
Aarsdreng Amun Jakobsen
Klocheren Hermand Hogtop

1755 MT

73 Høivogen

Charsten Olsen, styrmann
Per Carstensen, bruker, sønn av Charsten

1755 MT

74 Prestegården

Styrmann Petter Jensen
Årsdreng Christopher
Årsdreng Peder Olsen
Lars Nilsen, husmann under prestegården, opprinnelig fra Melfiorden.
Tømmermann Nils Olsen og hans sønn Nils Olsen
Ingebrigt Mortensen og hans sønn Morten Ingebrigtsen
Bondebruker Christen Andersen under Præstegården,
Aarsdreng Ole Pedersen, opprinnelig fra Siaavigen.

1755 MT

75 Flatøy

Ole Jensen, bruker
Jon Jensen. dreng
Anders Hochsen, dreng

1755 MT

76 Nordgierøen

Lars Persen
Elias Christensen
Jon Nilsen

1755 MT

77 Sørgierøen

Daniel Persen, bonde brug
Borger Persen. dreng
Per Christophersen, husmand
Lars Paulsen, bonde brug
Jon Persen, bonde brug
Hans Andersen, bonde brug
Hermann Persen, husmand Af søen

1755 MT

79 Ytter Engen (Ytter Ringen)

Christen Olsen
Nils Christensen
Ole Christensen
Nils Arentsen

1755 MT

80 Inner Engen (Inner Ringen)

Anders Hansen, hos Moderen
Marcus Hansen, hos Moderen
Per Persen, bonde brug
Per Nilsen
Jens Persen
Nils Hansen