Tatt ned fra elektroniske kilder

MYE er enda ikke tatt ned og registert

DIVERSE

1802

Skifter

Register over revisjonskontorets avgift for sluttede skifter i Helgeland sorenskriveri 1802

1802

Borgere ....

Borgerer, jekteskippere og kjøpmenn i Helgeland fogderi 1802

1802

Husmenn

Husmenn i Helgeland fogderi 1802

1743

Korngjeld

Korngjeld i Helgeland 1743 (1774)
Alstahaug, Bindal, Herøy, Meløy, Nesna, Nord-Rana, Rødøy, Sømna, Tjøtta, Vefsn, Velfjord, Vågan

1734

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Arbeider med å laste ned kildene

1757

Innbetalinger 1757 - 1768

Innbetalinger til Justiskassen for utstedte skiftebrev og domsaker, Helgeland fogderi 1757-1768

SKATT

1816

Sølvskatten 1816

Sølvskatten 1816, nr. 57: Nordland amt, Helgeland fogderi, 1816-1823

1799

Kvernskatt 1799

Kvernskatt 1799 for Helgeland fogderi

1742

Skattemanntall

Skattemanntall 1742-1799 for borgere, jekteskippere og handlere i Helgeland fogderi

1726

SKATTEMANNTALL

Kilde: Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1721 OK

Ekstraskatten 1721

Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711

Skoskatt

Skoskatten 1711 for Helgeland fogderi

1711 Startet

Koppskatt 1711

Koppskatt, ildstedskatt og renteskatt 1711 for Helgeland fogderi, Brønnøy, Rødøy og Alstahaug prestegjeld

1711

Ekstraskatt

Ekstraskatt 1711 for Helgeland fogderi

1700-1799

Husmannsskatt

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland

1691-1698

Tiendeskatt

Tiendeskatt 1691-1698 for Helgeland fogderi, Bache kloster

1691-1696

Komsunskatt

Konsumskatt og folkeskatt 1691-1696 for Helgeland fogderi

1691

Skattemanntall

Skattemanntall 1691-1696 og 1699 for Helgeland fogderi, tjenestefolk, håndverkere, strandsittere mm.

1691 mer

Kopp- og eldstedskatt

Kopp- og eldstadskatt for Helgeland fogderi 1691, 1692 og 1699

1668

Skatteliste

Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1668

Drengeskatt

Drengskatt 1668 for Helgeland fogderi

MANNTALL

1768

Innrulleringsmanntall

Innrulleringsmanntall 1768-1770 for Helgeland fogderi

1755 OK

Innrulleringsmanntall

Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1701 OK

Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

RA/EA-4070
J: Folketellinger og manntall
Jb: Manntallet 1701
L0016: Helgeland fogderi

1675

Sjøsoldater

Sjøsoldater i Helgeland 1675

JORDBØKER, alt om eiendom og eiere

1744 OK

Jordbok

Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 OK

Jordbok

Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 OK

Jordbok

Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1711 OK

Jordbok

Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1705

Jordbok (Ikke tatt ned og registrert)

Jordebok 1705 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1696 OK

Jordbok

Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

KIRKEBØKER, søkbare

1928-1940

Innmeldte i statskirken 1928-40

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1926-1941

1777-1819

VIET 1777-1819

Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

Viet - gårder med bokstav T - Å

Viet - gårder med bokstav = S

Viet - gårder med bokstav = N - R

Viet - gårder med bokstav = H - M

Viet - gårder med bokstav = A - G

SKIFTER

Innlegging systematisk

Gårder med bokstav: T - Å

DIVERSE

ANNET

Reitgjerdet

Det ble åpnet som spedalsksykehus i 1861, men etter hvert som tallet på spedalske ble redusert, og pasientene samlet i Bergen, fikk det ny funksjon. Det ble gjenåpnet i 1923 som spesialsykehus for ”særlig vanskelige sinns lidende menn”. Statsarkivet i Trondheim har deler av arkivet.
Kilde: Yngve Nedrebø, SAB/DA, 06.04.2003.

Spedalske i Rødøy

De av de spedalske som var alvorlig syke og smittefarlig ble sendt hit. Nevnes i flere kilder.