Gård Breivik (57) - 1700

Til hovedsiden

1769 Hans Olsen
1769 Per Persen (Peder Pedersen)
1769 Nils Persen (Nils Pedersen)
1744 Kristoffer Kristoffersen
1744 Kristoffer Hansen
1711 Bertel Bertelsen
1711 Nils Gabrielsen
1701 Kristoffer Olsen
1701 Jon Jonsen innerste
1668 Jon Amundsen
1668 Jon Baroksen
1668 Peder Rasmussen

Til 1801-siden

57.00 1769 Hans Olsen

1769 MT

Manntall 1769

Manntall 1769 55 Bredvigen: Hans Olsen, (39) Pass 1769.

1756

Skattemanntall 1756

Fornavn: Hans
Etternavn: Olsen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader: [signet]
Gård: Brevigen
År 1756.
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Hans
Etternavn: Olsen
Gård: Breivigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 25
Fødested:
i Kongsfioren paa Bøe

Hvor fra

Fødested:
i Kongsfioren paa Bøe

EKTEFELLE og BARN:

1761 ca

Sønn: Sven Hansen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Svend Hansen, Bredvigen, frisk (8).

1758 ca

Sønn: Johan Hansen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Johan Hansen, Bredvigen, frisk og liden (11).

1754 ca

Sønn: Ole Hansen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Ole Hansen, Bredvigen, frisk (15).

57.00 1769 Per Persen

1769 MT

Peder Pedersen

Manntalla 1769: 55 Bredvigen: Peder Pedersen (52). Merknad: fri for pass.

1755 MT

Manntallet 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Per
Etternavn: Persen
Gård: Breivigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 36
Fødested: her i gieldet i Jesøien
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra

Fødested:
her i gieldet i Jesøien

EKTEFELLE og BARN:

1765 ca

Sønn: Ole Pedersen

Manntall 1769: Ole Pedersen (4) Bredvigen.

ANDRE:

1769 MT

Fosterdreng: Lars Erichsen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Lars Erichsen (15) født Tiong. Høy og frisk, fosterdreng.
Han kan da være født ca 1754.

1769 MT

Fosterdreng: Hans Olsen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Hans Olsen, 11, Født Tiong. Frisk, fosterdreng.
Han kan da være på ca 1758.

57.00 1769 Nils Persen

1769 MT

Manntall 1769

Manntall 1769 55 Bredvigen: Niels Pedersen (54)

1756

Skattemanntall 1756

Fornavn: Niels
Etternavn: Pedersen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Brevigen
År 1756
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Nils
Etternavn: Persen
Gård:Breivigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Hvor fra - Bjerga

Fødested:
her i Fieringen paa Bierga

ANDRE:

1769 MT

Lars Olsen

Manntall 1769 55 Bredvigen: 14, født Øver Reppen, frisk.
Han er 14 år her og er da født ca 1755.

1769 MT

Henrich Hansen

Manntall 1769 55 Bredvigen: Henrich Hansen (10) Født Søervernes. Frisk.
Han er 10 år og er da født ca 1759.

57.00 1744 Kristoffer Kristoffersen

1744

Kristoffer dør - skifte 1744

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte Breivik 1744 etter Christopher Christophersen.
Gjenlevende ektefelle Anne Pedersdtr.
Barn: Christen,
Else,
Aaselle og
Margreth.

Engevikslekta - boka - side 223

ENGEVIKSLEKTA, 223:
Kristoffers skifte ved død skjer 11.4.1744 ved at lensmann Ole Arntsen Storch og Nils Hansen Rangsund vurderer hans bo. Verdsettelsen av hele boet er omtalt detaljert i slektsbokas side 223.
Ved død etterlater han seg kona og 4 umyndige barn.

1744 JB

Bruker (1 av 2): Kristopher Kristophersen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Christophs.
Gård: Brevig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Kristopher Kristophersen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Christophs.
Gård: Brevig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1826 JB

Bruker (1 av 2): Kristopher Kristophersen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Christophs.
Gård: Brevig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

EKTEFELLE og BARN:

57.00 1744 Kristoffer Hansen

1744 JB

Kristoffer Hansen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hans.
Gård: Brevig
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB

Bruker (1 av 2): Kristoffer Hansen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hans.
Gård: Brevig
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1726 JB

Bruker (1 av 2): Kristoffer Hansen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hansen
Gård: Brevig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Christopher
Etternavn: Hansen
Gård: Breevig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Felleshistorien, er nevnt der side 278

FELLEHISTORIA 278:.(1753).."Klagene skulle så behandles på tingene, og for Rødøy gjeld ble de drøftet på høsttinget på Kvarøy samme år. Klagene ble formelt fremsatt av Peter Tostrup, skipperen på Indre Onøy, lensmann Lars Jonsen Haugvik og OLE STORCH NORUM, "selvforsterkarl" og sønn til den gamle handelsmann Ole Hermandsen på Esvik. To andre som hadde mormidlet almuens klager, var ikke tilstede. Det var OLE NORUMS BROR SVEND, SKIPPEREN PÅ KILA, og ZANDER KRISTOFFERSEN, bonde på Reppen. Noen få av bøndene som hadde klaget var til stede. Dette var folk fra Tjong, Breivik, Esvik, Nord og Sør-Værnes, Oldervik, Langnes og Selsøy. Det var utelukkende folk fra Rødøy fjerding, og mistenkelig mange knyttet til Svend Norums bygdefar. I retten tilsto de fleste å ha bedt Svend om å fremføre deres klager etter at han hadde tilbudt seg å gjøre det. JENS NILSEN LANGNES OG JENS HANSEN STORSELSØY hadde skrevet under selv, men på Svends anvisning. KRISTOFFER HANSEN BREIVIK presterte å fremstå og si at han egentlig ikke klaget over noe. OLE NORUM hadde bedt ham om å skrive under og, "som en fattig mann" gjorde han det "for Campagnie skyld". Men bøndene var ikke fullstendig unnvikende. Det var særlig sildetiende i tillegg til bygdelsavgiftene som var ankepunktene. Tinglyste bygselsbrev viser atil en avgift på 5 rd. pr våg foruten støvlehud, den gamle sportel på et stykke lær fogden hadde rett til i forbindelse med inngåelse av en bygselskontrakt, som for lengst var blitt en pengeavgift på 1 rd. Dette er samme avgiftsnivå som 60 år tidligere. Men klagene gir et annet bilde. LARS LARSEN mente å ha gitt 5 rd for 18 mark i Tjong foruten støvelhud (tilsvarende 20 rd. pr våg). NILS PETTERSEN skal ha gitt sogneprest Munch 7 rd. for sin 18 mark i Breivik, og enda ikke mottatt bygselseddelen, selv om han hadde bygslet i 2 1/2 år og til tross for flere henvendelser. JENS HANSEN på Stor Selsøy, som var Dønnes gods, mente å ha gitt 14 rd for 2 våg 1 pund leie 48 år tidligere. Når han i det forrige år hadde avstått 1 våg til KRISTOFFER ANDERSEN hadde, hadde Kristoffer måttet gi 18 rd. til Kaptein Coldevin. De tilstedeværende proprietærene, Johan Hvid, som i juli året før hadde tiltrådt som forpakter av "de Pettersens", og Sr. Petter Dons på Coldevins vegne, stilte seg underene til klagene. To av Hvids bønder - HENRIK OLSEN HYTTEN og PAUL NILSEN NEDRE TJONG, hadde fremsatt klager, men var ikke i retten. Hvid mente at Paul aldri hadde gitt mer enn 5 rd. foruten støvlehud og skysspengerpå 1 rd. HENRIK HYTTEN - en rydning som enda ikke var skyldsatt - hadde ennå ikke betalt 1 skilling, hverken for bygdsel, landskyld eller skysspenger. Tilsynslatende med en hviss rett hevdet at folk ikke kan ha vist hva de skrev under på. Dons nektet imidlertid ikke for at Kristoffer hadde gitt det ansviste beløpet. Men Kristoffer selv hadde gått hardt på kapteinen for å få jorden, og hadde selv
tilbydd 30 rd.

EKTEFELLE og BARN:

1725 skifte ektefelle: Lisbeth Olsdtr

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Breivik i Rødøy 1725 - Lisabeth Olsdtr.
Ektefelle Christopher Hansen.
Barn: Hans, Olle, Sander og Ane Christophersdtr.

1737 ca: Sønn: Ole Kristoffersen

Stilling/stand: Holdsmandens sønn Hos faderen
Fornavn:Ole
Etternavn: Christophersen
Gård:Breivigen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 18
Fødested: Fød her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Bruker Kjetvik

Ole er senere bruker av gården Kjetvik.

57.01 1711 Bertel Bertelsen

1711 JB

Bruker (1 av 2): Bertel Bertelsen

Fornavn: Berdtel
Etternavn: Berdtelssen
Gård: Brevig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Bertel Bertelsen

Fornavn: Bertel
Etternavn:
Bertels. Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 66
Gård: Brewigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Bertel

Fornavn: Bertel
Gård: Brevig
Løpenr: 213
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Margrete

FRODE HOLTHE:
Melcher Bertelsen, født ca. 1692 i Breviken, Rødøy, død Kiilen, Rødøy?, sønn av Bertel Bertelsøn og Margrethe.

1701 MT

Sønn: Bertel Bertelsen

Fornavn: Berdtel
Etternavn: Bertelsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 16
Gård: Brewigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Bertel

FRODE HOLTHE:
Melcher Bertelsen, født ca. 1692 i Breviken, Rødøy, død Kiilen, Rødøy?, sønn av Bertel Bertelsøn og Margrethe.

1701 MT

Sønn: Melker Bertelsen

Fornavn: Melchor
Etternavn: Bertelsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 9
Gård Brewigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

57.00 1711 Nils Gabrielsen

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Niels
Etternavn: Gabrielsen
Gård: Breevig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2): Nils Gabrielsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Gabrielssen
Gård: Brevig
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

57.00 1701 Kristoffer Olsen

1701 MT

Bruker (1 av 2): Kristoffer Olsen

Fornavn: Christopher
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 40
Gård: Brewigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker ( 1 av 2 ): Kristoffer

Fornavn: Christopher
Gård: Brevig
Løpenr: 213
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Ole Kristoffersen

Fornavn: Olle
Etternavn: Christophersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 8
Gård: Brewigen.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

57.00 1701 Johan Jonsen

1701 MT

Innerste

Bor i huset til en av de to brukerne her 1701.

1701 MT

Innerste Johan Jonsen?

Fornavn: Johan
Etternavn: Jolsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 41
Gård: Brewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Joell Johansen

Fornavn: Joell
Etternavn: Johansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Gård: Brewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Wernich Johansen

Fornavn: Wernich
Etternavn: Johansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Gård: Brewigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

57.00 1668 Jon Amundsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Breuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

57.00 1668 Ole Baroksen

1668 SK

Skatteliste: 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Barosen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Breuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

57.00 1668 DRENG Peder Rasmussen

1668 SK

Dreng: Peder Rasmussen

Fornavn: Peder
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Breeuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Uplasserte fra manntallsruller 1769

1769 MR

Toulev Hermandsen

66 Svinvær, manntallsruller 1769: 28 år og født Brevigen?