Gård Bjerga (53) 1700

Hovedsiden

1784 Jens Olsen
1755 Hans Gregussen
1732 Peder Nilsens skifte
1726 Peder Nilsen
1711 Hans Jensen
1711 Størker (Bjerga)
1696 Per Albertsen

Bruk nr 1 - side A

Fra tellingen 1801 og noe opp i tid

1600

53.00 1784 Jens Olsen

1784 støtte til kiste

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1784: Larsen Jensen, Biørgaa: FOR 2DE FATTIGE KISTER AT BESØRGE

1776-1783

1776/1777/1778/1779/1780/1781/
Fornavn: Jens
Etternavn:Olsen
Bosted: Biørgaae
Han får en gang til 1776: Jens (FATTIGE) Olsen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

Mulig han som nevnes 1781 - ukjent gård - sammen med Ingeborg Nilsdtr.

53.01 1755 Hans Gregussen

1755: Hans er død - skifte

Skifte- Hans Gregussen
** Bjerga; Rødøy/1755
57 Hans Gregusen M Hovedperson
58 Karen Andersdatter K Ektefelle; Formynder for barna Ole Andersen, Bjørge.
59 Gregus Hansen M 4 Sønn
60 Anders Hansen M 4 Sønn
61 Maren Hansdatter K 10 Datter

1755: Manntallet

Fornavn: Hans
Etternavn:Greisen
Gård: Bierga
Alder: 50
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 "Disse tider - Disse skikker", side 216

FELLESHISTORIA, side 216:
Hans Gregersen er lavrettemann. I året 1755 blir han utnevnt som medlem av en gruppe som skulle besikte en del rydningplasser i Rødøy. Han var da sammen med Mons Andersen Telnes, Bertil Bertelsen Votvik, Daniel Pedersen Vernesosen og Jens Amundsen Blok.

1744 JB: Bruker (ene): Hans Gregersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gregersen
Gård; Biørgaa
Jordebok 1744 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1734 JB:Bruker (ene): Hans Gregersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gregersen
Gård: Biørgaa
Jordebok 1734 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

Hans - hvor fra

Sønn av Gregus Einersen - som døde på plassen Vasdal i Rødøy 1739.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Karen Andersdtr

1755 skifte ektefelle: Karen Andersdatter K Ektefelle; Formynder for barna Ole Andersen, Bjørge

Viet 1742

Brudgom Hans Greisøn f. og b. Bierga.
Brur Karen Andersdatter.

Ektefelle (1): Karen Olsdtr

1751 døpt sønn: Grægus Hansen

Født her 1751.
Nevnt i skifte etter far 1755.
Nevnt i skifte etter mor 1777 som bosatt Melfjorden.
Ble bruker av gården Melfjorden og er omtalt der. Lenke dit.

1743 døpt sønn: Gregus Hansen

Døpt barn Greiss Hanssen, ekte. Far Hanss Greissen, Bierga.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

53.00 1751 Hans Jensen

1751: Skifte Meløy

SKIFTER I MELØY 1686-1780:
Skifter Æsøen i Meløy 1751 etter avdøde Hans Jensen.
Ingeborg Hansdtr (gjenlevende ektefelle).
Nils Jensen (bror) Olderviken.
Gregus Jensen, (død bror) Blok.
Ole Gregussen, barn av Gregus, Strømsviken.
Hans Gregussen, barn av Gregus, Bloch.
Ingeborg Gregusdtr, barn av Gregus.
Ane Gregusdatter, barn av Gregus (som er av sin stedfager besvangret og befinner seg i arrest på Nord Herø.
Ole Jensen, død, bor Tjong.
Ole Olsen, barn av Ole (Æsøen).
Anne Olsdtr, barn av Ole, gift med Povel Nilsen Etzholmen,
Ingeborg Jensdtr, død, søster av avdøde.
Povel Nilsen, barn av Ingeborg, Rangsund.
Sara Nilsdtr, barn av Ingeborg, Tjong Nedre.

1711 JB: Bruker (1 av 2): Hans Jensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jenssen
Gård: Biørgaae
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

53.00 1740 Per Albertsen (Albrigtsen+)

Her er noe som ikke stemmer

Hvis dette er samme person - så kan han ikke ha vært så gammel 1701?

1746 før: Bosatt til slutt på gården Kila

Felleshistoria 214: ...." Det å flytte huset både en og flere ganger var ikke uvanlig. Peder Albertsen, som kan ha vært en av oppsitterne på Bjerga i begynnelsen av århundret, var sansynligvis en temmelig gammel mand da han først skattet som husmann i 1740 i Vassdal. Han flyttet sitt hus først til Kista og så året etter til Kila før han, "i ytterste armod", solgte det i 1746. Han bodde der likevel til sin død 12 år senere. To år etter ble det råtne huset kjøpt av Ole Andesen, Tjong, til brendsel.".

Til gården Kisten

Se omtale fra "Felleshistorien", side 214.

1740: Bosatt Vassdal u/prestegården

Se omtale fra "Felleshistorien", side 214.

1701 MT: Se omtale fra "Felleshistorien", side 214.

Fornavn: Per
Etternavn: Alberts.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB:Bruker (1 av 2): Peder

Fornavn: Peder
Gård: Biørgaae
Løpenr:209
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: Sønn: Jens Persen

Fornavn: Jens
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Sønn: Albert Persen

Fornavn: Albert
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 12
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1742 døpt datter: Karen Pedersdtr

Barn døpt 1742 karen Pedersdtr
Far:Peder Albrigtsen, Wassdalen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

53.01 1739 Peder Nilsen

1739: Karen Olsdtr dør - skifte

** Bjerga; Rødøy/1739
45 Karen Olsdatter K Hovedperson; Formynder for barna i 1.ekt. farbror Joen
Nielsen, Ræppen.
46 Hans Gregersen M Ektefelle
47 Ole Pedersen M Kvinnens sønn
48 Niels Pedersen M Kvinnens sønn
49 Joen Pedersen M 15 Kvinnens sønn
50 Anders Pedersen M 14 Kvinnens sønn
51 Mali Pedersdatter K Kvinnens datter
52 Anne Pedersdatter K Kvinnens datter
53 Marithe Pedersdatter K Kvinnens datter
54 Kirsti Pedersdatter K Kvinnens datter
55 Sophia Pedersdatter K Kvinnens datter
56 Karen Hansdatter K Datter

1732: Peder Nilsen dør - skifte

** Bjerga; Rødøy/1732
34 Peder Nielsen M Hovedperson
35 Karen Olsdatter K Ektefelle; Formynder for barna farbror Joen Nielsen,
Ræppen.
36 Ole Pedersen M 17 Sønn
37 Niels Pedersen M 14 Sønn
38 Joen Pedersen M 10 Sønn
39 Anders Pedersen M 7 Sønn
40 Magli Pedersdatter K Datter
41 Ane Pedersdatter K Datter
42 Marithe Pedersdatter K Datter
43 Kiersten K Datter Pedersdatter
44 Sophia Pedersdatter K Datter

1729

Bjergaa 53 Peder Nilsen Peder Nilsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB: Bruker (ene): Peder Nilsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Nielsen
Gård: Biørgaae
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721: Ekstraskatt

Fornavn: Peder
Etternavn: Nielsen
Gård: Biørgaae
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1732: Peder sin bror i Reppen (55)

Nevnt som farbror og formynder for barna 1732 og 1739.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Olsdtr

Det er skifte etter henne på gården her 1739.
1732: Gjenlevende ektefelle: 35 Karen Olsdatter K Ektefelle
1739: 45 Karen Olsdatter K Hovedperson;

1726 ca

1726 ca: Sønn: Anders Pedersen

Født ca 1726
Skifte etter far 1732: Anders Pedersen M 7 Sønn
Skifte etter mor 1739:Anders Pedersen M 14 Kvinnens sønn
Han døde på gården Reppen 1755.

Mer om Anders:

Aarsdreng på gården Reppen Nedre 56 i 1755. Hos bruker Sander Kristoffersen.
Det er skifte etter han samme år.

Anders dør: Skifte 1755

SKIFTER RØDØY 1686-1780:
Reppen 1755: Anders Pedersens dødsbo.
Bror: Nils Pedersen; Breivik i Rødøy.
Bror: Joen Pedersen; Gjerøen.
Søster: Magli Pedersdtr, gift; Jens Hansen Gangviken.
Søster: Ane Pedersdtr, gift; Henrich Abrahamsen, Sør-Værnes.
Søster: Kirsten Pedersdtr, ugift og tjener hos Hans Christophersen Værnes.
Søster: Sopia Pedersdtr, gift; Ole Jensen Gangviken.

1725 ca: Sønn: Jon Pedersen

Født ca 1725
Skifte etter far 1732: Joen Pedersen M 10 Sønn
Skifte etter mor 1739: Joen Pedersen M 15 Kvinnens sønn
Nevnt i skiftet etter broren Anders 1755: Bror: Joen Pedersen; Gjerøen.

Mer om JON:

I manntall 1755 er han nevnt som gårdbruker på gården Gjerøy Søndre 77 1700. Han er også nevnt som født på "Bierga i Kiongsfiorden".

1718 ca: Sønn: Nils Pedersen

Født ca 1718
Skifte etter far 1732: Niels Pedersen M 14 Sønn
Skifte etter Karen 1739: Niels Pedersen M Kvinnens sønn
I skiftet etter broren Anders 1755 : Bror: Nils Pedersen; Breivik i Rødøy.

1715 ca: Sønn: Ole Pedersen

Født ca 1715
Skifte etter far 1732: 36 Ole Pedersen M 17 Sønn
Skifte etter mor 1739: Ole Pedersen M Kvinnens sønn
Ikke nevnt i skiftet etter broren Anders 1755. Må være død før den tid.

Datter: Mali (Magli) Pedersdtdr

Født før 1732
Skifte etter far 1732: Magli Pedersdatter K Datter
Skifte mor 1739: Mali Pedersdatter K Kvinnens datter
Nevnt i skiftet etter bror Anders 1755:
Søster: Magli Pedersdtr, gift; Jens Hansen Gangviken

Datter: Anne Pedersdtr

Født ca
Skifte etter far 1732: Ane Pedersdatter K Datter
Skifte mor 1739: Anne Pedersdatter K Kvinnens datter
Nevnt i skiftet etter broren Anders 1755:
Søster: Ane Pedersdtr, gift; Henrich Abrahamsen, Sør-Værnes.
Hun døde på gården Myken 71-03 1808.

Mer om Anne:

Lenke til gården Myken hvor hun døde. Hun ble gift tre ganger.
Siste ekteskap var med en som het Rasmus Olsen og var gjenlevende ektefelle i 1808.

Datter: Marithe Pedersdtr

Født ca
Skifte etter mor: Marithe Pedersdatter K Kvinnens datter
Ikke nevnt i skiftet etter boren Anders 1755?
Hun døde på gården Vernes Nordre 50-01 1788

Datter: Kirsti Pedersdtr

Født ca
Skifte etter far 1732: Marithe Pedersdatter K Datter
Skifte etter mor 1739: Kirsti Pedersdatter K Kvinnens datter
Nevnt i skiftet til broren Anders i 1755:
Søster: Kirsten Pedersdtr, ugift og tjener hos Hans Christophersen Værnes
(Lenke til det sted hun var nevnt bosatt 1755)

Datter: Sophia Pedersdtr

Født ca
Skifte etter far 1732: Sophia Pedersdatter K Datter
Skifte etter mor 1739: Sophia Pedersdatter K Kvinnens datter
Nevnt i skiftet etter broren Anders i 1755:
Søster: Sopia Pedersdtr, gift; Ole Jensen Gangviken.
Hun døde 1758 i Melen (38-01).

Særkullbarn: Karen Hnasdtr (datter av Karen Hansdtr)

Født ca
Skifte etter mor 1739: 56 Karen Hansdatter K Datter

53.00 1711 Størker (på Bjerga)

1711 JB: Bruker (1 av 2): Størker

Fornavn: Størker
Etternavn: -
Gård: Biørgaae
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

UPLASSERTE

1755 Manntall

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Nils
Etternavn: Persen
Gård:Breivigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 38
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 Manntallet

Fornavn: Ole
Etternavn: Andersen
Gård:Bierga
Sivilstand og barn:
Over 40 år
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1740 dpt: Marite Olsdtr f.1740

Far: Ole Nilsen, Bjerga.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)
Døpte 1739-1750 Protokollnr. 841A01