Gård Kvitnesvik (37) - 1801 og før

37.01 1755 Ole Olsen

1755 MT

Manntallet 1755

Fornavn: Ole
Etternavn:Olsen
Gård: Qvitnesvigen
Alder: 40
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

FLYTT HIT ALT FRA BRUKERSIDEN OM HAN