Gård Hellervik (20) 1700

Hovedsiden

Familiene:
1783 Tomas Amundsen
1785 Amund Tomassen
1771 Karen Jonsdtr
1760 Karen Tønnesdtr
1755 Per Torkildsen (eller Peder Tomassen?)

20.01 1785 Amund Tomassen

Viet 1785

Fornavn: Amund
Etternavn: Thomæsen
Rolle: brudgom
Født og bosatt Hellervik.
Rolle: brur
Navn: Karen Larsdtr
Forlovet 16.8.1785
Begge er født og bosatt på gården Hellervik.
Merknader:
EFTER KONGENS ALLERNAADIGSTE TILLADELSE
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Karen Larsdtr

20.00 1783 Tomas Amundsen

Flytt fra hovedsiden

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn:Tomis
Etternavn: Andersen
Gård:Hellervigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 27
Helse: Frisk
Fødested:
her i Fieringen i Rangsun
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

"Disse tider - Disse Skikker" - side 217

FELLESHISTORIA, side 217: Tomas var bosatt på gården Hellervik hvor han onkel Per Torskilsen (bror av hans mor) hadde ryddet før 1755. I år 1755 ble gården besøkt av en gruppe lagrettemenn fra Rødøy i anledning skyldsetting.

"Disse tider - Disse Skikker" - side 217

FELLESHISTORIA, side 217: "Her var jord og bumark temmelig god, men det var ikke mulighet for videre rydding.Tomas mente han kunne fø 4 kyr og 10 småfe, dog ingen hest, og også han sådde 1/2 til 3/4 tønne bygg. Tilgang til ved til brendsel var besværlig.

Hvor fra

Det er foran her nevnt at han er født på gården Rangsund. Lenke dit.

EKTEFELLE:

1783

Kirsten dør her - skifte

** Hellervik; Rødøy/1783
1684 Kiersten K Hovedperson
Wernichsdatter
1685 Thomas Amundsen M Ektefelle
1686 Anna Wernichsdatter K Gift Søster; Morten Ingebrigtsen,
Grindvæhr

1763 Dpt

Datter: Beret Helena Tomasdtr

Døpt 1763 Birrith Helena Thomasdtr, ekte.
Far: Thomas Aamundssøn, Hellervik.

1761

Datter: Elen Tomasdtr

Døpt 1761 Elen Thomasdtr, ekte.
Far: Thomas Amundsen, Hellervik.
Kilde: Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

20.00 1771 Karen Jonsdr

1770-1771

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1770/1771
Fornavn: Karen
Etternavn: Joensdtr
Bosted: Hellervigen
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

20.00 1760 Karen Tønnesdtr

1759

Avdød 1759

Avdød 1759 Skievigen Sørfiord 1759 Karen Tønnesdtr. 25 år.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1758-1776 (1836P)

1758-1760

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1758-1760
Fornavn:Karen
Etternavn:Tønisdtr
Merknad: SPEDALSK OG .... 2-3 -
Bosted:Hellevig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
1760:
Merknad:
TIL HENNES BEGRAVELSE

Disse tider - Disse skikker

FELLESHISTORIA 293: "Fattigblokken ble åpnet og pengene ble tildelt som en kirkelig handling. Sommeren 1757 i Rødøy kirke ble følgende tildelt penger........Karen Tønnesdatter Hellervik, spedalsk og aldeles venneløs og uten hjelp".

20.01 1755 Per Torkildsen (Peder Tomesen?)

1765-1769

Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1765/1766/1767/1769
Fornavn:Petter
Etternavn: Thomasøn
Bosted: Hellervig
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824
Merknad 1766: OG HSTRUE
Merknad 1769: HANS HUSTRUE
Fattigstøtte i Rødøy 1739-1824

1757

"Disse tider - Disse skikker", side 248

FELLESHISTORIA,
side 248;.."Blant de som skyldte i boet var PEDER TOMASSEN HELLERVIK for 1/4 tønne korn og Jørgen Pettersen Nordfjordnes for kuleie. Forøvrig var det fire kyr på utleie i Hellervik, Nordfjordnes og Vassvik."
(Gjelder dødsboet til Paul Olsen Oldervik i året 1757)

1723

Skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte 1723 på gården Langnes etter Christopher Gregersen.
Berette Danielsdtr, gjenlevende ektefelle.
Marite Gregusdtr, død søster av avdøde.

Peder Thomesen, barn av Marite, Melfjord.
Anders Thomesen, barn av Marite, Steensland. Formynder Amund Iversen Steensland.
Karen Thomesdtr, barn av Marithe, Steensland.
Formynder Amund Iversen, Stensland.
Berette Thomesdtr, barn av Marithe, Langnes.
Berette Gregersdtr,søster av Christopher, bosatt Rangsund.
Siri Gregersdtr, søster av Christopher, bosatt Gjerøen.

Neste bruker

Neste bruker kommer fra Rangsund og er en nevø av Per Torkildsen, som er bror til Tomas sin mor.

Hvor fra

Fødested:
Her i Søefioren paa Giervalen

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Peder
Etternavn: Tomesen
Gård: Hellervigen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 37
Helse: Frisk
Fødested:
Her i Søefioren paa Giervalen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

1755 før

Bruker (ene) Per Torkildsen

FELLESHISTORIA, side 217: Tomas var bosatt på gården Hellervik hvor han onkel Per Torskilsen (bror av hans mor) hadde ryddet før 1755. I år 1755 ble gården besøkt av en gruppe lagrettemenn fra Rødøy i anledning skyldsetting.

1755

Skyldsatt

TERJE PEDERSEN, Fjesboka september 2017:
Hellervik var en rydningsplass under gården Lines. Du kan lese om grenseoppgangen i Tingboken for Helgeland, , Bok 15 B med dato 25. juni 1755. Jeg kjenner ikke navnene på de enkelte bergnabber som ble nevnt som grense, men skylden ble satt til 12 mark - så det dreide seg egentlig om et lite småbruk med landingsplass for en båt. Ågnes, Hytten og Seines ble skyldsatt samtidig. Blant skyldsettingsmennene var Daniel Pedersen fra Åsen, Jens Amundsen fra Blok og Bertel Bertelsen i Våtvik.