Gård Storselsøy (02) - 1700 A = "Steensvigen"

Husmenn: Steensvigen

Her omtales bare husmennene og andre som har vært bosatt der.
- Jakob Abelsen (1782)
- Jens Helgesen (1701)
- Per Persen (1701)
- Peder Ellefsen (1782)
1784 Petter Olsen

Hovedside

Til 1801 bare

Til 1700 B

1600

02.00 1784 Petter Olsen

Ektefelle (2) Ingeborg Paulsdtr

Viet som enke 1784.

1784 Ekt

Viet 1784

1784
Fornavn:Petter (ENKEMAND)
Etternavn: Olsen
Rolle: brudgom
Født og bosatt Steensvigen
Rolle: brur
Navn: Ingebor (ENKEN) Polsdtr
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1782 Stensvig: Peder Ellefsen

1782

Peder Ellefsen

Da han ble viet 1782 til Karen Hansdtr og bosatt Stensviken - var han enkemann.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2)): Karen Hansdtr

Viet 1782:

1782 Peder Ellevsen, brudgom, enkemann og husmann, Steensvigen. Også født der. Brur Karen Hansdtr, pige.
Forlovelsesdato 09.10 (9.10.1782).
Kildeinformasjon:
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1782 Stensvig: Jakob Abelsen

1782

Jakob Abelsen

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kirsten Eliasdtr

Mer om Kirsten:

Kan være den person som finnes på Vernesosen - som enke og tjenestejente 1801.
FOLKETELLINGA 1801: Tjenestepike hos gårdbruker Peder Pedersen Berg på gården Vernesosen. Nevnt som 50 år gammel og enke etter 1.ekt.

Viet 1782:

Brudgom Jacob Abelsen, født og bosat Steensvigen, brud Chiersten Eliasdtr.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld, Rødøy sokn 1777-1819 (1836P)

02.00 1701 Steensvig: Per Persen

1701 MT

Husmann

Han er husmann på plassen Steensvig under gården Storselsøy.
En av to husmenn på plassen.

1701 MT

Husmann Per Persen

Fornavn: Per
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 40
Gård: Steensvig (Storselsøy).
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Anders Hansen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 20
Plass: Steensvig.
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

02.00 1701 Steensvig: Jens Helgesen

1701 MT

Husmann

Han er husmann på plassen Steensvig under gården Storselsøy.
En av to husmenn på plassen.

1701 MT

Husmann: Jens Helgesen

Fornavn: Jens
Etternavn: Helges.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 42
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Hans Jensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Peder Jensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 3
Plass: Steensvig
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Div

Jørgen Nilsen Stenvigen ??

Hennes mor ble gift på nytt, og hennes skifte er omtalt 1757 under hennes nye ektefelle på gården her. Lisabeth Ellingsdatr, gift med Jørgen Nilsen Steenvigen.