Gård Melen (38) 1700

38.00 1754 Størker Jonsen

Se mer under bruker PEDER OLSEN

Omskrevet under 1801.

1758 skifte

Gjertrud Hansdtr er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Mælen 1758 etter Giertrue Hansdtr.
Ektefelle Peder Olsen.
Sønn 1.ekteskap - Storcher Størchersen.
Datter 1.ekt. Anne Størchersdtr.

1754 skifte

Størker Jonsen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Mælen 1754. Størcher Jonsen,
ektefelle Giertru Hansdtr og
datter Anne Størchersdtr, 2 år.

1748

Engevikslekta, side 218

ENGEVIKSLEKTA, side 218:
Skifte 1793. Anmerkning: Se skifte 1748 etter Joen Størchersen, Melen i Rødøy og et slektsskifte 14.oktober 1792.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Giertrud Hansdtr

Gjenlevende ektefelle i skiftet etter mannen 1754.
Hun er datter av Hans Bertelsen og Ane Iversdtr, Kolvik under gården Sjåvik.

Skifte etter hennes far

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kolvik etter avdøde Hans Bertelsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Iversdtr.
Barn: Elias Hansen, bosatt Schiaavigen.
Jertrud Hansdtr, gift med Størcher Jonsen Melen.
Marite Hansdtr.

Datter: Ane Størkersdtr

Engevikslekta, side 218:

ENGEVIKSLEKTA, side 218:
Ane ble viet i Meløy kirke 1.april 1781 til Brynild Christophersen, født Arhaug i Meløy ca. 1753. Ane var 28 år gammel ved giftemål. 4 barn nevnt. Bosatt Dalen i Meløy. Se bokas nr X.3.6.2.

38.00 1739 Hans Jørgensen

Skifte Melen 1745 etter Hans Jørgensen

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Melen 1745 etter Hans Jørgensen. Gjenlevende ektefelle er Kirsten Jonsdtr. Berget Hansdtr er barn fra hans første ekteskap. Hun er gift med Siur Larsen Mæhlen. Barn i dette ekteskap: Marith Hansdtr (9) og Marie Hansdtr (3).

Hans Jørgensen

Felleshistorien 217

FELLESHISTORIA, side 217:
Hans er same, og har ryddet plassen Forsdal. I 1755 da gården ble besøkt av en komite med lagrettemenn i anledning skylddeling, var det hans enke med ny mann Morten Klemmetsen (også same) som bodde der. Gården beskrives under den nye bruker.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Kristin Jonsdtr

38.00 1732 Jon Størkersen

1729-1732

Mælen 38 Jon Størkesen Jon Størkersen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.
Melen 38 Jon Størkesen Jon Størkersen 4 1732 15 11 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)

38.01 1668 Anders Rasmussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Mælen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

38.00 1613 Erlend Mælen

1612-1613

Mæl 38 Erland Mæl Erland Melen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Mælen 38 Erlend Mæl Erlend Melen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Mælen 38 Erlend Mælen Erlend Melen 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

38.00 1613 Laurits Mælen

1612-1613

Mæl 38 Laurits Laurits Melen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Mælen 38 Laurits Mæl Laurits Melen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Mælen 38 Laurits Mælen Laurits Melen 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

38.00 1613 Paul Mælen

1612-1613

Mælen 38 Paul Mælen Paul Melen 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.
Mælen 38 Povel Mælen Paul Melen 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Mæljen 38 Povel Mæljen Paul Melen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Husmand