Gård Melen (38) 1700

38.00 1754 Størker Jonsen

Se mer under bruker PEDER OLSEN

Omskrevet under 1801.

1758 skifte

Gjertrud Hansdtr er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Mælen 1758 etter Giertrue Hansdtr.
Ektefelle Peder Olsen.
Sønn 1.ekteskap - Storcher Størchersen.
Datter 1.ekt. Anne Størchersdtr.

1754 skifte

Størker Jonsen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Mælen 1754. Størcher Jonsen,
ektefelle Giertru Hansdtr og
datter Anne Størchersdtr, 2 år.

1748

Engevikslekta, side 218

ENGEVIKSLEKTA, side 218:
Skifte 1793. Anmerkning: Se skifte 1748 etter Joen Størchersen, Melen i Rødøy og et slektsskifte 14.oktober 1792.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Giertrud Hansdtr

Gjenlevende ektefelle i skiftet etter mannen 1754.
Hun er datter av Hans Bertelsen og Ane Iversdtr, Kolvik under gården Sjåvik.

Skifte etter hennes far

SKIFTER I RØDØY:
Skifte på gården Kolvik etter avdøde Hans Bertelsen.
Gjenlevende ektefelle Ane Iversdtr.
Barn: Elias Hansen, bosatt Schiaavigen.
Jertrud Hansdtr, gift med Størcher Jonsen Melen.
Marite Hansdtr.

Datter: Ane Størkersdtr

Engevikslekta, side 218:

ENGEVIKSLEKTA, side 218:
Ane ble viet i Meløy kirke 1.april 1781 til Brynild Christophersen, født Arhaug i Meløy ca. 1753. Ane var 28 år gammel ved giftemål. 4 barn nevnt. Bosatt Dalen i Meløy. Se bokas nr X.3.6.2.

38.01 1668 Anders Rasmussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Mælen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger