Gård Myken (71) 1700 B

Hovedsiden

Brukere her:
1769 Jakob Pedersen, innerste
1769 Ole Kristens enke
1755 Ole Kristensen

Til 1801

Brukere her:
1827 Andreas Olsen
1811 Jens Kristoffersen
1808 Jakob Andersen
1796 Kristoffer Amundsen
1766 Kristian Andersen
1750 Ole Mortensen

1700 A

Familier på A-siden:
1726 Hans Nilsen
1721 Kristen Olsen
1721 Johan Pedersen
1711 Klaus Jakobsen
1701 Ole Kristensen
1701 Amund Olsen
1696 Tomas Jensen
1668 Nils Haagensen
1668 Anders Wilhelmsen

71.00 1769 Jakob Pedersen

1769 MT

Jakob Pedersen

67 Mygen, manntallsruller 1769: Jakob Pedersen (66), innerste.

71.00 1755 Ole Kristensen, senere hans enke

1769 MR

Ole Kristensens enke

67 Mygen, manntallsruller 1769: Ole Kristensens enke.

1764 SKM

Skattemanntall 1764

Fornavn: Ole
Etternavn: Christensen
Stilling/stand: laugrettesmand
Personmerknader:[signet]
Gård: Myggen
År 1764
Skattemanntall 1726, 1742, 1756, 1758 og 1761-1773 for Helgeland fogderi over jordeiere, odels- og selveiende bønder

1755 MT

Manntall 1755

Stilling/stand: Bonde brug
Fornavn: Ole
Etternavn: Christensen
Gård: Møchen
Sivilstand og barn: Gift
Alder: 32
Fødested: Fød her
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

ANDRE:

1769 MR

Sønn: Andreas Olsen

67 Mygen, manntallsruller 1769: Andreas Olsen (16) Mygen, f. Mygen, liten og frisk.

1769 MR

Sønn: Rasmus Olsen

67 Mygen, manntallsruller 1769: Rasmus Olsen (18), f. Mygen, liden og frisk.

1755 MT

Aarsdreng: Morten Olsen

Stilling/stand: Dreng Aarsdreng
Fornavn: Morten
Etternavn: Olsen
Gård: Møchen
Sivilstand og barn: Ugift
Alder: 20
Helse: Frisk
Fødested:
Her i Fieringen i Høyvogen
Innrulleringsmanntall 1755 for Rødøy fjerding

Morten kom fra

Fødested:
Her i Fieringen i Høyvogen