Kilde

Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Drengskatt 1668 for Helgeland fogderi

M, N og O