Gård Storselsøy (02) - 1600

Hovedside

1801 bare

1700 B

1700 A

Bare husmenn Stensvik

02.00 1668 Gabriel Hansen

1668 Sk

Skatteliste 1668

Fornavn: Gabriell
Etternavn: Hansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 Jens Tørresen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jens
Etternavn: Tørresen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Kristen Matsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Mons Rasmussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Mougens
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1647 Jens

1647

Bruker (1 av 3): Jens

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

1647

Eier av gården

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

Det ser her ut til at han ikke eier hele gården. Kanskje resten er brukernes?

02.00 1647 Nils

1647

Bruker (1 av 3) NIls

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

02.00 1647 Gabriel

1647

Bruker (1 av 3): Gabriel

S t o e r S els ø e n
7 w . 2 pd .
J enns og Nils 3 w. 1 pd.

Gabriel 4 w . 1 pd . Giffuerstyr mand sschatt .

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.

02.00 1647: Eier en del av gården

1647

De welb . Rosenskrantzer bygger.

De welb . Rosenskrantzer bygger.
2 1/2 dr.