Gård Storselsøy (02) - 1600 B

Hovedside

1801 bare

1700 B

1700 A

Bare husmenn Stensvik

02.00 1677 Per Paulsen

Per Paulsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt skattemanntall 1674 og matrikkel 1677.

02.00 1674 Johannes Larsen

Husmann: Johannes Larsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her i skattemanntall 1672-1674.

02.00 1674 Lars Larsen

Lars Larsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her 1674 i skattemanntall.

02.00 1673 Arne Amundsen

Husmann Arne Amundsen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som husmann her skattemanntall 1673.

02.00 1668 Gabriel Hansen

1668 Sk

Skatteliste 1668

Fornavn: Gabriell
Etternavn: Hansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 Jens Tørresen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jens
Etternavn: Tørresen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Kristen Matsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Matzen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1668 husmand Mons Rasmussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Mougens
Etternavn: Rasmusen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Stor Selsøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

02.00 1665 Elias Johannessen

Knekt-soldat: Elias Johannessen

Harry Danielsen: Hestmannøy – Øya og folket. Nevnt som knekt/soldat i matrikkeljordbok 1665.