Rønvik (48)

bruk nr 2 Nord Åkvik

Hovedsiden

Hans Jakobsen

48 02 1896

RØNVIK, Nord Aakvik

48/02

HANS JOHAN GREGER JAKOBSENS og ENKEN.

HANS OM FRA HUSMANNSPLASS UNDER GÅRDEN KJETVIK, HVOR HAN OMTALES MER MED ALLE BARNA SOM BLE FØDT DER.
HAN VAR DEN FØRSTE BRUKER HER.

1908 enken Nilsine selger

Skjøte fra Nilsine Jakobsen til Hans Nilsen herpaa for kr 1650.-, datert 25. august 1909, med påtegnet attest fra Rødøy lensmann, at Nilsine Jakobsen sitter i uskiftet bo etter Hans Jakobsen med ???? bevilling, datert d.d., tinglyst 15. september 1909

1907

Skadeløsbrev fra Nilsine Pedersdtr (Hans Jakobsens enke) til M. Lossius for inntil kr 2500 med pant heri, datert 14. mai, tinglyst 15. juni 1907.

1901

Utredsel til sognepresten for dette bruk kr 2,22, tinglyst 7. juni 1901.

1900

Pantobligasjon fra Hans Jakobsens enke til handelsmann Lossius Rødø for kr 660,42 mot pant i denne eiendom, datert 6. mars, tinglyst 15. mai 1900.
(Pantet avlest 15.juli 1909).

1900 folketellingen

FOLKETELLINGA 1900:
Nilsine er bosatt som selveierske og gårbrukerenke på Nord Aakvik (Røndvik 48-2). Hun bor sammen med sine 5 barn.

1896 Hans omkommer på havet

Fisker Hans Johan Greger Jakobsen, Nordaakvik
Døde 18.3.1898, 50 år. Merknad: Fall ut av båten paa heimtur fra Losvika. Ikkeje attfunnen.

1896 gjeld

Obligasjon fra Hans J. Jakobsen til Hemnes sparebank for kr 400 med pant i denne eiendom , datert 13. januar, tinglyst 15.januar 1896. (Pantet avlest 1.7.1909).

1894 hjemler

Skyldelingsforretning avhjemlet og tinglyst 19. september 1894, hvorved denne eiendom er gitt overnevnte skyld av 39 øre

1891 folketellingen

DET BODDE DA HOS HENNES FORELDRE PÅ KJETNSET (KJETVIK).
001 Hans Jakobsen 1 1848 Lurö Herred - Familiens overhode g -
002 Nilsine Pederdtr 000 1855 Rødøy - Hustru g -
003 Iverine Hansdtr 000 1878 Rødøy - Datter - -
004 Hauan Hansen 000 1880 Rødøy - Søn - -
005 Jörgen Jakob Hansen 000 1885 Rødøy - Søn - -
006 Krestian Hansen 000 1890 juli Rødøy - Søn - -

Familien kom fra gården KJETVIK

EKTEFELLE og BARN:

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Nilsine Pedersdatter 1855 Rødøy herred* Hm e Gårdbrugerenke, Selveierske b
002 01 Haugan Hanssen 1880 Rødøy herred* S ug Fisker og jordarbeider b
003 01 Jørgen Hanssen 1885 Rødøy herred* S ug Fisker og jordarbeider b
004 01 Kristian Hanssen 1890 Rødøy herred* S ug Gaardmandssøn b
005 01 Anna Hansdatter 1893 Rødøy herred* D ug Barn b
006 01 Helga Hansdatter 1898 Rødøy herred* D ug Barn b

Ektefelle: Nilsine Josephine Eline Pedersdtr

Født den 9.7.1855 på gården Brevik. Datter av Peder Kristian eriksen og Nikoline Edrika Jonsdtr. Familien hennes bodde senere på plassen Kjetnes under gården Kjetvik.
ENGEVIKSLEKTA (20): Nevnt her.

1877 viet

KIRKEBOKA EKTESKAP 1877-18:
18.okt. Ungkar og snedkermand(?) Hans Johan Greger Jakobsen, Lurø-Kjetten, 29, sønn av Jakob Gunerius Askilsen. Pige Nilsine Josefine Pedersdatter, Bredvik, 22, datter av Peder Eriksen Kjetten.

1890 sønn: Kristian Nikolaus Paul Hansen

Født den 8.7.1890 på gården Kjetvik. Døpt kirken 27.7.1890.
Han er ved tellingen 1910 i tjeneste hos gårdbrukeren på gården Vernesosen 46, bnr 1. Lenke dit.
1891 ft Kjetnes:: 006 Krestian Hansen 000 1890 juli Rødøy - Søn -