Gård Sundøy (03) 1600

Om siden her

Siden omtaler familier og personer på 1600-tallet i Rødøy. Siden avsluttes med personer og familier ved manntallet 1701

Til hovedsiden

1668 Ivar Pedersen
1668 Kristen Jakobsen
1668 Peder Kristoffersen (husmand)

Til 1801

03.01 1711 Hans Kristensen

1711 JB

Bruker: Hans Kristensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Christenssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Hans Kristenen

Fornavn: Hans
Etternavn: Christens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Gård: Sundøen
Alder: 47 aar
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2) Hans

Fornavn: Hans
Sundøen i Rødøe Fjerding-
Løpenr 145
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Jakob Hansen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 16
Gård: Sundøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Ole Hansen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 14
Gård: Sundøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Jens Hansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Sundøen.

1701 MT

Sønn: Nils Hansen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Sundøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng Jon Larsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 24
Gård: Sundøen
FØDT: fød i Røst.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

03.00 1701 Jørgen Rasmussen

1701 MT

Bruker: Jørgen Rasmussen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Rasmus.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 47
Gård: Sundøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1686 JB

Bruker (1 av 2): Jørgen

Fornavn: Jørgen
Sundøen i Rødøe Fjerding-
Løpenr 146.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Hans Jørgensen

Fornavn: Rasmus
Etternavn: Jørgensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Sundøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

Dreng: Henrik Jonsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Joens.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 16
Gård: Sundøen.
Født: Fød i Trundh (Trondhjem).
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

03.00 1701 Innerste Johannes Eliassen

1701 MT

Innerste

Innerste her 1701

1701 MT

Innerste Johannes Eliassen

Fornavn: Johanis
Etternavn: Elias.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 26
Gård: Sundøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

03.00 1668 Ivar Pedersen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Iffuer
Etternavn: Pedersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sundøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

03.00 1668 Kristen Jakobsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Jacobsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sundøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

03.00 1668 dreng: Elias Johansen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Elias
Etternavn: Johansen
Gård: Sundoen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Drengskatt 1668 for Helgeland fogderi

03.00 1668 husmann Peder Kristoffersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Christoffersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Sundøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

03.00 1647 Oluf

1647

Eier (1 av 2): Oluf

S u n d ø e
5 w .
Olluff 3 w . 1 pd.
Christopher 5 pd.
Kongen bygger.
3 1/2 dr. 1 ort.

03.1647 Kristoffer

1647

Bruker (1 av 2): Kristoffer

S u n d ø e
5 w .
Olluff 3 w . 1 pd.
Christopher 5 pd.
Kongen bygger.
3 1/2 dr. 1 ort.

03.00 1647 eier av del

1647

Kongsgods (delvis)

Kongen bygger.
3 1/2 dr. 1 ort.

Uavklart

1769 MT

Anders Haagensen

Bosatt hos Ole Jensen på gården Flatøy.
Nevnt født Sundøen, 88 år gammel i 1769. Han er da født ca 1689. Nevnt som gammel og svak og får almisse.