Gård Rangsund (05) 1600

Om siden

Person og familier på 1600 tallet for gården her. Avsluttes med personer i 1701 manntall.

Til hovedsiden

Familiene:
1711 Nils Andersen
1701 Hans Berntsen
1701 Hans Andersen
1701 Jørgen Pedersen (innerste)
1668 Ole Olsen
1668 Tor Sigfredsen
1668 Jakob Mikkelsen, dreng

Til 1801

Til 1700

05.00 1711 Nils Andersen

1711 JB

Bruker: (1 av 3): Nils Andersen

Fornavn: Joen
Etternavn: Haldssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Nils Andersen

Fornavn: Niels
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 43
Rangsund
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Jens Nilsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 9
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Gregus Nilsen

Fornavn: Gregus
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Rangsund
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

05.01 1696 Hans Bentsen

1711 JB

Ikke nevnt mer som bruker her

1701 MT

Bruker ( 1 av 3 ): Hans Bentsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Benns.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 68
Gård: Rangsund
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Hans Bentsen

Fornavn: Hans
Etternavn: Brims
Gård Rangsund i Rødøe Fjerding.
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi
Løpenr 149.

Mer

Løpenr 149 er bnr 1 her senere.

05.02 Hans Andersen

1701 MT

Bruker (1 av 3 ): Hans Andersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Anders.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 71
Gård: Rangsund
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2): Hans Andersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Andersen
Gård Rangsund i Røddøe Fjerding.
Løpenr 150
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

Løpenr 150 er det senere bnr 2 av gården.

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Nils Hansen

Fornavn: Niels
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 7
Gård: Rangsund
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

05.00 Innerste Jørgen Persen

1701 MT

Innerste

Bosatt som innerste her hos en av familiene 1701.

1701 MT

Innerste Jørgen Persen

Fornavn: Jørgen
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 38
Gård: Rangsund
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Peder Jørgensen

Fornavn: Peder
Etternavn: Jørgensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 4
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Hans Jørgensen

Fornavn: Hans
Etternavn: Jørgensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 1
Gård: Rangsund
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

05.00 1686 Ole Olsen

1686 SK

Skatteliste 1686

Fornavn: Oelle
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Rangsund
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

05.00 1668 Tor Sigfredsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Toer
Etternavn: Sigfredsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Rangsund
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

05.00 1668 DRENG Jakob Mikkelsen

1668 SK

Dreng; Jakob Mikkelsen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Michelsen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Rangsund
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

05.01 1647

1647

Bruker (1 av 2): Oluf Nilsen

R a n g s u n d
4 pd .
Olluff Oelsenn 2 pd.
Olluff Ni elsenn 2 pd.
Kongen bygger.
1 dr

05.00 1647 Oluf Olsen

1647

Bruker (1 av 2) Oluf Olsen

R a n g s u n d
4 pd .
Olluff Oelsenn 2 pd.
Olluff Ni elsenn 2 pd.
Kongen bygger.
1 dr

05.00 1647 Kongsgods

1647

Kongsgods

R a n g s u n d
4 pd .
Kongen bygger.
1 dr