Gård Langnes (08) 1600

Hovedsiden

1668 Anders Andersen
1668 Jon Nilsen
1668 Marite Andersdtr
1668 Ole Nilsen
1647 Størker
1647 Anders

1801

08.00 1668 Anders Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Langenes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

08.00 1668 Jon Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Langenes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

08.00 1668 Marite Andersdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Marite
Etternavn: Andersd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Langenes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

08.00 1668 Ole Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Langenes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

08.00 1647 Anders

1647

Bruker (1 av 2): Anders

L a n g e n e s
1 w .
Anders 1/2 w.
Styreher 1/2w .
Kongen bygger.
3 ort.

08.00 1647 Størker

1647

Bruker (1 av 2) Størker

L a n g e n e s
1 w .
Anders 1/2 w.
Styreher 1/2w .
Kongen bygger.
3 ort.

08 1647 Kongsgods

1647

Kongen bygger

Tilhører "kongen".