Gård Øresvik (11) 1600

Til hovedsiden

Familiene - til de som er nevnt manttall 1701

1701 Lars Mikkelsen
1696 Nils larsen (1701)
1668 Jon Persen
1668 Ole Andersen

Til 1801

11.00 1726 Nils Larsen

1726 JB

Bruker (ene): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larsen
Gård: Øresvig
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Niels
Etternavn: Larsen
Gård: Ørisvig
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker: Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Larssen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Nils Larsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Lars.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 32
Gård: Ørisvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Lars

Fornavn: Lars
Gård: Øresviig i Rødøe Fjerding.
Løpenr 157.
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

1701 Lars Mikkelsen

1701 MT

Bruker (1 av 2): Lars Mikkelsen

Fornavn: Lars
Etternavn: Michels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 62
Gård: Ørisvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Nils Larsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Larsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 18
Gård: Ørisvigen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

11.00 1668 Jon Persen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ørisuigen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

11.00 1668 Ole Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Andersen
Gård: Ørisuigen
Stilling/stand: Leilending
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

11.01 1647 Nils

Nils (ene) bruker her 1647

Ø r r i s w i g h
Niels 1/2 w.
Kongen bygger