Gård Gjesøy (72) 1600

72.00 1696 Ole

1696 JB

Ut som bruker her

Er ikke nevnt som bruker her ved 1701 manntall.

1696 JB

Bruker (1 av 2) Ole

Fornavn: Olle
Gård: Giedsøen
Løpenr:185
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

72.00 1696 Knut

1796 JB

Ute som bruker her

Ikke nevnt her som bruker manntall 1701 - det gjelder begge brukerne 1696.

1696 JB

Bruker (1 av 2): Knut

Fornavn: Knut
Gård: Giedsøen
Løpenr:186
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

72.00 1668 Ole Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Gietzøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

72.00 1668 Erik Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Erich
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Gietzøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

72.00 1647 Johannes

Bruker (1 av 2) Johannes ( 1W)

G i s ø e n 2 \v .
J ohannes I \V .)
Erich I w . )
R ød øe pr e steboell bygg er .

Eier av gården:

R ød øe pr e steboell bygg er .

72.00 1647 Erik

1647

Bruker (1 av 2): Erik (1 W)

G i s ø e n 2 \v .
J ohannes I \V .)
Erich I w . )
R ød øe pr e steboell bygg er .

Eier av gården:

R ød øe pr e steboell bygg er .