Gård Sleipnes (66) 1600

66.00 1696 Enken

1696 JB

Bruker (1 av 2): Enken

Navn: Enchen
Gård: Slepnes
Løpenr: 232
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

66.01 Else Hermannsdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Else
Etternavn: Hermandtzdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Slepnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

66.01 1647 Hans

1647 MT

Hans Sleipnes

S l e p n e s
3 w .
Hanns 3 w . Ehr len smand .
Kongen bygger.