Gård Våga (65) 1600

Hovedsiden

1711 Henrik Olsen
1701 Jens Jakobsen
1696 Tomas Jensen
1696 Jon Gabrielsen
1668 Amund Eriksen
1668 Ole Tallaksen

1801

1700

65.00 1701 Jens Jakobsen

1701 MT

Bruker: Jens Johansen

Fornavn: Jens
Etternavn: Johans.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 43
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Henrik Jensen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 7
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

65.00 1711 Henrik Olsen

1711 JB

Bruker (1 av 4 ): Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: -
Gård: Waage
Kilde: Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker ( 1 av4 ): Henrik Olsen

Fornavn: Hendrich
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 51
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Født ca 1650

Ut fra manntallslisten 1701 - født ca 1650.

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Abraham Henriksen

Fornavn: Abraham
Etternavn: Hendrichsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 15
Gård: Waage
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

HAN ER SELV nevnt som bruker her 1726 i jordboka.

65.00 1696 Tomas Jensen

1696 JB

Bruker (1 av 2): Tomas Jensen

Navn: Thomas Jensen
Gård: Waage
Løpenr: 231
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Ikke i FA.

65.00 1696 Jon Gabrielsen

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jon Gabrielsen

Omtalt på 1700-siden, var bosatt her til etter 1722 og flytta til Svinvær.

65.00 1668 Amund Eriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Omund
Etternavn: Erichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Woege
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

65.00 1668 Ole Tallaksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Tallachsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Woege
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger