64.00 17?? Borger Pedersen

Nevnt bosatt her

Født på gården Gjerøy Søndre

Gård Vågenge (64) 1600

Til hovedsiden

1668 Peder Olsen
1668 Anders Tallaksen

Til 1801

64.00 1701 Peder Olsen

1701 MT

Bruker (1 av 2) Peder Olsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 84
Gård: Waag Enge
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2) Peder

Navn: Peder
Gård: Waagenge
Løpenr: 228
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: WogEnge
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

60.00 1668 Anders Tallaksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Tollachsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: WogEnge
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Navn

1661

Navn på hovedgården

b.16, s.169
64. Vaagenge. Udt. vå:2gæNNa. -- Woghenge 1661. Vaag
Enge 1723. Sms. med den flg. Gaards Navn og ligesom dette Flertalsform. Se Brønnø GN. 37.