Gård Segelfore (63) 1600

63.01 1696 Tarald

1696 JB

Bruker (1 av 2): Tarald

Navn: Tarald
Gård: Segelfor
Løpenr: 226
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Ole Taraldsen

Nevnt som bruker 1701, 1711 og 1721 her.

63.02 1696 Anders

1696 JB

Bruker (1 av 2): Anders

Navn: Anders
Gård: Segelfor
Løpenr: 227
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

63.01 1668 Tarald Andersen

1568 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Tarald
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Segelfor
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

63.01 1650 Sølfast på Segelfore

1650

Sølfast på Segelfore

FELLESHISTORIA 97:..."...I Rødøy var det nå bare en, Sølfast i Segelfore, utenom Hr. Maurits. (som hadde jekt). I 1650-årene, da fisket igjen var godt, var det fortsatt flest skippere i Lurøy, seks av de ni i prestegjeldet, og flere av de gamle var fortsatt virksomme. Når de ikke var det, ble jektbruk likevel fra de samme gårdene. I Rødøy fantes jektbruk fortsatt på Segelfore, og på Nesøya hadde bruket blitt flyttet fra sør til nord. I slutten av tiåret, var det i Rødøy sogn, utenom prestens jekt, bare jektbruk på Telnes. Fra midten av århundret forsvinner skippere som skattegruppe.".....(vinteren 1665)...."Og det er Rødøylensmannen, 70 årige Ole Jonsen på Telnes. Begge de 2 siste hadde mindre jekter, og førte henholdsvis 8 og 5 båter de årene de er registrert i Lofoten. Begge drev også som høvedsmenn i en av båtene som jektene førte."

"Disse tider - Disse skikker" side 67

Omtalt i boka.

1647 MT

Manntall 1647

S e g e l f i o r d 1 w .
Sølf fast I w . Giffuer schippe r schatt .
Rødøe ki erche bygger.