Gård Kila (61)1600

Til hovedsiden

1694 Nils Jonsen
1668 Karen Danielsdtr
1668 Magly Kristensdtr
1668 Jakob Johansen, dreng
1668 Joseph Barosen, dreng

Til 1801 bare

Til 1700

61.00 1694

1694

Nils Jonsen er død - skifte

** Kilen; Rødøy/1694
1949 Nils Jonsen M Hovedperson
1950 Magli Kristensdatter K Ektefelle
1951 Otte Nilsen M Sønn
1952 Jon Nilsen M Sønn
1953 Kristen Nilsen M Sønn
1954 Peder Nilsen M Sønn

61.00 1668 Karen Danielsdtr

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Karen
Etternavn: Danielsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61.00 1668 Magly Kristensdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Magly
Etternavn: Christensd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61.00 1668 DRENGER

1668 SK

Dreng: Jakob Johansen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1668 SK

Dreng: Joseph Barosen

Fornavn: Joseph
Etternavn: Barosen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger