Kila (61)

1600

Til hovedsiden

1694 Nils Jonsen
1668 Karen Danielsdtr
1668 Magly Kristensdtr
1668 Jakob Johansen, dreng
1668 Joseph Barosen, dreng
1613 Jakob Kilen
1567 Om Kilen

Til 1801 bare

Til 1700

61 00 1694

KILA

61/00

NILS JONSEN, leilending

1694 Nils Jonsen er død - skifte

** Kilen; Rødøy/1694
1949 Nils Jonsen M Hovedperson
1950 Magli Kristensdatter K Ektefelle
1951 Otte Nilsen M Sønn
1952 Jon Nilsen M Sønn
1953 Kristen Nilsen M Sønn
1954 Peder Nilsen M Sønn

61 00 1668

KILA

61/00

KAREN DANIELSDTR, leilendning

Skattelisten 1668

Fornavn: Karen
Etternavn: Danielsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61 00 1668

KILA

61/00

MAGLY KRISTENSDTR, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Magly
Etternavn: Christensd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61 00 1668

KILA

61/00

JAKOB JOHANSEN, tjentedrenge

1668 Dreng: Jakob Johansen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61 00 1668

KILA

61/00

JOSEPT BAROSEN

Fornavn: Joseph
Etternavn: Barosen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61 00 1613

KILA

61/00

JAKOB KILEN, leilending

1612-1613

Kilen 61 Jakob Kilen Jakob Kila 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Kilen 61 Jakob Kilen Jakob Kila 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Kilen 61 Jakob Kilen Jakob Kila 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.

61 00 1567

KILA

61/00

LEDING UTEN NAVN

1567

Kille 61 Kila 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Kille 1 pund f.
Kille 61 Kila 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Kille 1 pund f.