Gård Kila (61)1600

61.00 1694

1694

Nils Jonsen er død - skifte

** Kilen; Rødøy/1694
1949 Nils Jonsen M Hovedperson
1950 Magli Kristensdatter K Ektefelle
1951 Otte Nilsen M Sønn
1952 Jon Nilsen M Sønn
1953 Kristen Nilsen M Sønn
1954 Peder Nilsen M Sønn

61.00 1668 Karen Danielsdtr

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Karen
Etternavn: Danielsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61.00 1668 Magly Kristensdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Magly
Etternavn: Christensd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

61.00 1668 DRENGER

1668 SK

Dreng: Jakob Johansen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1668 SK

Dreng: Joseph Barosen

Fornavn: Joseph
Etternavn: Barosen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Kiilen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger