Gård Tjong Nedre (59) 1600

59.01 1696 Albert

1696 JB

Bruker (1 av 2) Albert

Fornavn: Albert
Gård: Ner Tiong
Løpenr: 221
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

59.02 1696 Gabriel

1696 JB

Bruker (1 av 2): Gabriel

Fornavn: Gabriell
Gård: Ner Tiong
Løpenr: 222
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

59.00 1668 Anders Olsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: N. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

59.00 1668 Tomas Fredriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Tommis
Etternavn: Frerichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: N. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647

Skattemanntall

N e d e r T i o n g
3 w .
Olluff 2 w .
Thoma s 1 w.
Kongen bygger.
2 dr 1 ort

59.00 1647 Olluff

1647

Bruker (1 av 2) Olluff

N e d e r T i o n g
3 w .
Olluff 2 w .
Thoma s 1 w.
Kongen bygger.
2 dr 1 ort