Gård Tjong Nedre (59) 1600

Til hovedsiden

1696 Albert
1696 Gabriel
1668 Anders Olsen
1668 Tomas Olsen
1647 Tomas Olsen
1647 Oluf

Til 1801

Til 1700

59.01 1696 Albert

1696 JB Bruker (1 av 2) Albert

Fornavn: Albert
Gård: Ner Tiong
Løpenr: 221
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

59.02 1696 Gabriel

1696 Bruker (1 av 2): Gabriel

Fornavn: Gabriell
Gård: Ner Tiong
Løpenr: 222
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

59.00 1668 Anders Olsen

1668 Skattelisten

Fornavn: Anders
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: N. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

59.00 1668 Tomas Fredriksen

1668 Skatteliste

Fornavn: Tommis
Etternavn: Frerichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: N. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 Skattemanntall

N e d e r T i o n g
3 w .
Olluff 2 w .
Thoma s 1 w.
Kongen bygger.
2 dr 1 ort

59.00 1647 Olluff

1647

Bruker (1 av 2) Olluff

N e d e r T i o n g
3 w .
Olluff 2 w .
Thoma s 1 w.
Kongen bygger.
2 dr 1 ort