Gård Oldervik (19) 1600

Til hovedsiden

Familiene:
1668 Jens Olsen

Til 1801

19.01 1668 Jens Olsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jens
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Olderuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger