Gård Melfjorden (25) 1600

25.00 1668 Haagen Mikkelsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Haagen
Etternavn: Michelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Mellfiord
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

25.00 1668 Gregus Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Gregus
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Mellfiord
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

25.00 1668 Jon Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Mellfiord
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger