Gård Kilhavn (24) 1701 og før

24.00 1668 Karen Olsdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Karen
Etternavn: Oelsdaater
Stilling/stand: Leilending
Gård: Kilham
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger