Gård Nordfjordnes (26) 1600

26.00 1668 Mikkel Gregussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Michell
Etternavn: Gregusen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Norfiordnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

26.00 1668 Peder Gregussen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Gregusen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Norfiordnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

26.00 1668 DRENG Peder Tomassen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Tommesen
Stilling/stand: Tienniste drenge
Gård: Norfiordnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

26 1647 Olluf

1647

Olluf

N o r d f i o r n e s
1 w .
Olluf 1w.
Kongen bygger.
3 ort.