Gård Telnes (30) 1701 og før

30.01 1668 Ole Jensen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Lensmand
Gård: Telnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Lensmann