Telnes (30)

1701 og før

Hovedsiden

1801

30 00 1699

TELNES

30/00

HANS JAKOBSEN, dreng her

Nevnt 1699 som dreng her.

1699

Fogderegnskap, nr. 4507, Helgeland fogderi, 1699-1701
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt, Rødøe.
Telnes/rødøe.
Navn: Hans Jacobs.
Stilling/stand: Half Løns Drenge
Skatt: 2 ort.

30 00 1692

TELNES

30/00

STØRKER TELNES, leilending

1692

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 240, 1692:
Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt
Telnes/Rødøe.
Navn: Størcher
Stilling/stand: Tienniste Drenge
Skatt 2 ort

30 00 1691

TELNES

30/00

JENS, tjenestedrenge

1691

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 76, 1691:
Type:Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt
Navn: Jens
Stilling/stand: Tienniste Drenge
Skatt 2 ort.

30 00 1691

TELNES

30/00

ANDER HELLESSEN, dreng

1691

Fogderegnskap, nr. 4504, Helgeland fogderi, 1691-1692, side 76, 1691:
Type:Drenge-, husmanns-, håndverker- og strandsit. skatt
Navn: Anders Helles.
Stilling/stand: Tienniste Drenge
Skatt: 2 ort.

30 00 1668

TELNES

30/00

OLE JENSEN, leilending og lensmann

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Lensmand
Gård: Telnes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Lensmann

30 00 1612

TELNES

30/00

ANDERS OLSEN, selvfosterkarl

1612

Telnes 30 Anders Olsen Anders Olsen 1612 174 Halvlodsdrenger, Rødøy fjering: Hver git 1 1/2 riksmark.
Telnes 30 Anders Telnes Anders Telnes 1612 174 Fuldlodsdrenger, Rødøy fjering: hver git 3 riksmark i skat.

30 00 1610

TELNES

30/00/1610-13

HERMANN på TELNES, oppsitter og skipper

1610-1613

Telnes 30 Hermann på Telnes Hermann Telnes 1610 155 Intekt odelsbønders skat 1610, Rødøy fjerding. Hver har gitt 4.parten av innkomstene.
Telnes 30 Hermann på Telnes Hermann Telnes 1610 155 Hermann på Telnes av 5 pund fisk i Vaaga (?), er 1 pund 6 mark.
Telnes 30 Hermann Telnes Hermann Telnes 1612 159 Leding 1611-12, Rødøy fjering fuld leding, 1 vog.
Telnes 30 Hermann Telnes Hermann Telnes 1612 168 Odelsbønders skat 1612: av 5 pd fisk 1 vog (?) 1 pd 6 mrk.
Telnes 30 Hermann Telnes Hermann Telnes 1612 175 Skippere og styrmenn, Rødøy fjering, hver 2 rdl skat.
Telnes 30 Hermann Telnes Hermann Telnes 1613 177 1612-13 Rødøy fjerding - fuldleding: 1.vog.

30 00 1567

TELNES

30 00 1567
Skatt betalt på Telnes 1567

1567 Telnes

Telnes 30 Telnes 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Telnes 1 pund f.
Telnes 30 Telnes 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Telnes 1 pund f.