Gård Ringen Indre (80) 1600

80.00 1668 Mons Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Mogens
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Inder Ringen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

80.00 1668 Peder Johansen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Johans.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Inder Ringen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

80.01 1647 Enken

1647

Bruker (ene): Enken

I n d e r R i n gen
1 w.
Enchenn 1 w .
Kongen bygger.
3 ort