Gård Melfjorden (25) Plasser

Hovedsiden

Johannes Jonsen
Anton Pedersen
Peder Madsen
Peder Kristian Pedersen
Daniel Kristensen

25 00 1900 Peder Kristian Pedersen

1900 folketellingen

STRANDSITTER
001 01 Peder K. Pedersen 1847 Rødøy herred* Hf g Intet Erhverv (Fattigunderstøttet) Strandsidder b
002 01 Randine Mathisdatter 1862 Rødøy herred* Hm g Konen i huset,væverske m.m. b
003 01 Bernt Pedersen 1883 Rødøy herred* S ug Fisker og delvis grubearbeider b
004 01 Gurine Pedersdatter 1887 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
005 01 Othelius Pedersen 1890 Rødøy herred* S ug Søn (mindreaarig) b
006 01 Laura Pedersdatter 1892 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
007 01 Petra Pedersdatter 1896 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
008 01 Agnes Pedersdatter 1898 Rødøy herred* D ug Datter (mindreaarig) b
009 01 Ivar Pedersen 1853 Rødøy herred* Hf's broder ug Vedhugger,(forøvrigt fattiglem) b

1875 innerster

1875 ft:008 03 Peder Pedersen 1847 Rødø hf g Inderst, Fisker b
1875 ft;009 03 Berithe Johnsdatter 1852 Mo Pr. Hans Kone g b

Hvor fra

Peder er sønn av Peder Kristian Pedersen f. 1816. Og Ane Johanne Gabrielsdtr f. 1817. Brukere av gården Melfjorden bnr 2.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Beret Jonsdtr

1875 ft: 009 03 Berithe Johnsdatter 1852 Mo Pr. Hans Kone g b

1890 døpt sønn: Otelius Eide Pedersen

1890.16G 14.05.1890 07.07.1890 28.05.1890 Otelius Eide E gaardbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847
Randine Matisen 1862

Døpt 1888 (1887) datter: Gurine Petrine Pedersen

1888.18P 26.06.1887 16.07.1888 26.07.1887 Gurine Petrine E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847
Randine Augusta Matisen 1862

1885 døpt datter: Anne Marie Pedersen

1885.33P 23.02.1885 13.09.1885 09.03.1885 Anne Marie E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847
Randine Augusta Matisdtr 1862

1883 døpt sønn: Bernt Karolius Pedersen

1883.14G 19.03.1883 15.07.1883 26.03.1883 Bernt Karolius E grdbr Peder Kristian Pedersen Melfjord 1847
Randine Matisdatter 1862

1879 døpt datter: Caroline Mathea Pedersen

1879.25P 27.07.1879 31.08.1879 10.08.1879 Caroline Mathea E inderst Peder Kristian Pedersen Melfjord 1849
hustr Berit Johnsdtr 1852

1877 døpt sønn: Karolius Mathias Pedersen

1877.8 29.10.1877 Karolius Mathias E indst Peder Christian Pedersen Melfjord 1847 [Gift okt 1875, Db, Hjd]
Berith Johansd 1852

ANDRE:

Bror til husmannen: Iver Olaus Pedersen

1900 ft: 009 01 Ivar Pedersen 1853 Rødøy herred* Hf's broder ug Vedhugger,(forøvrigt fattiglem) b
Han er sønn av Peder Kristian Pedersen f. 1816 og Ane Johanne Gabrielsdtr f.1817. Brukere av gården Melfjorden bnr 2.

25 02 (85b) 1875: Peder Madsen, husmann

Peder Madsen, husmann

1875 ft: 007 02 Peder Madsen 1833 Førde Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
Bosatt på plass under gården 85b, det vil si bnr 2.

Peder Madsen, husmann

007 02 Peder Madsen 1833 Førde Pr. hf g Husmand md Jord, Fisker b
008 02 Oline Larsen 1835 Førde Pr. Hans Kone g b
009 02 Helene Pedersen 1867 Rødø Pr. d b
010 02 Lydia Pedersen 1870 Rødø Pr. d b
011 02 Kristine Pedersen 1872 Rødø Pr. d b
012 02 Anna Pedersen 1874 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Peder Madsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få2
Peder Madsen havde ikke Utsæd

1867 INNFLYTTET

KIRKEBOKA INNFLYTTET 1867:
1. juli 1866 – innflyttede til Rødøy – mand Peder Madsen Sæle?, 28 år, og hustru Oline Larsdtr Førde. "For at bo". Melfjorden.

EKTEFELLE og BARN:

1900 ft Dvergberg

Oline er ved tellingen 1900 bosatt i Dvergberg, hos sin datter Hellene. Se mer under datteren.
Moren Oline Pernille Madsen f. Larsen, enke født 1836 Førde, Søndfjord NB, er bosatt der og er "deltaker i husets arbeid".

Ektefelle: Oline Larsdtr

1875 FT: 008 02 Oline Larsen 1835 Førde Pr. Hans Kone g b

1881 døpt datter: Oleanna Kristine Pedersdtr

1881.26P 01.03.1881 10.07.1881 02.03.1881 Oleane Kristine E husmand Peder Monsen? Melfjord 1838
Oline Pernille Danielsdtr 1841

Mer om OLEANNA:

Utvandret til USA, Utah, den 22.5.1912.

1877 døpt sønn: Peder Olaus Pedersen

1877.36 14.03.1877 24.06.1877 Peder Olaus E husmd Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1865, Hjd]
Olina Larsdatter 1837

Mer om PEDER:

1875 (1874) døpt datter: Anna Gurine Pedersdtr

1875.28 10.10.1874 11.07.1875 Anna Gurine E husmd Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1866, Hjd]
h Pauline Oline Larsd 1837

Mer om ANNA:

1875 ft: 012 02 Anna Pedersen 1874 Rødø Pr. d b

1872 døpt datter: Christiana Helmine Pedersdtr

1872.54 16.08.1872 13.10.1872 Christina Helmine E indst Peder Madsen Melfjord 1838 [Gift aug 1866]
Oline Larsdatter 1837

Mer om KRISTIANA:

1875 ft (25): 011 02 Kristine Pedersen 1872 Rødø Pr. d b

Folketellinga for Dverberg 1900:
Gården Bjørnskind i Dverberg. Martin Reinert Isaksen er gårdbruker. Losjerende der er også: Mikal Kristian Kampevold, gift baadsmand, forhyret med dampskib f. 1874 i Tranø i Senjen. Kristine Helmine Kampevold, gift med Mikal, driver lidt søm for andre, f. 1872 i Rødø i Helgeland. Kitty Kampevold, datter f. 16.06.1900 i Dverberg.

1870 datter: Lydia Mathea Pedersdtr

Født her den 14.5.1870.
Folketellinga for Rødøy 1875:
Bosatt hjemme hos sine foreldre på gården Melfjorden, matrikkelnr 85b, husmannsplass "Nystuen" under bnr. 2.

Folketellinga for Dverberg 1900:
Gården Buksnæs som drives av enken Beret Melbo, f. 1838 i Dverberg. Mikal Petersen, sønn av enken, ugift skreppehandler og gårdsarbeider, f. 1872. Paul Petersen, sønn av enken, fiskeri og gårdsarbeide, f. 1870. Albert Petersen, f. 1874, sønn av enken, fisker og gårdsarbeider. Josefine Petersdtr, f. 1878, datter av enken. Lydia Pedersdtr, nevnt som født 1870 i Rødø og forlovet med sønnen i huset - Albert Petersen. Hun har datteren Astrid Karlsen, f. 1898 i Trondenæs. Gunelie Melboe, enke med kår, f. 1816 i Tromsø.

1869 døpt sønn: Ludvig Mathias Pedersen

1869.2 02.02.1869 Ludvig Mathias E indst Peder Madsen Melfjord [Db, Hjd]
Olina Larsdatter

Mer om LUDVIK:

1867 døpt datter: Hellene Maria Pedersdtr

1867.34 28.02.1867 11.08.1867 Hellene Maria E indst Peder Madsen Melfjord
hstr Oline Larsd

Mer om HELLENE:

1875 ft (25): 009 02 Helene Pedersen 1867 Rødø Pr. d b
FOLKETELLINGA DVERGBERG 1900:
Ved folketellinga 1900 er Helene bosatt på gården Bjørnskind, Dvergberg herred. Hun er gift med folkeskolelærer, kirkesanger og selveiende gårdbruker Svend Christian Svendsen, f. 1867 i Tranøy i Senjen i Troms. Helene er her nevnt som "Helene Marie Svendsen, f. Pedersen 1867 i Rødø i Helgeland. De har barna: Trygve f. 1893, Paula f. 1895, Sverre f. 1897 og Ottar f. 1900. Alle er født nåværende bosted.

Moren Oline Pernille Madsen f. Larsen, enke født 1836 Førde, Søndfjord NB, er bosatt der og er "deltaker i husets arbeid". Karine Oline Mohn,
f. 1871 I Trysil Østerdalen er bosatt der som folkeskolelærinne.

Ellers er det i husholdningen bosatt et tjenestejente: Gina Johanna By Hansen, ugift og født 1876 i Rødø Helgeland. Hun arbeider som budeie, foruten allslags arbeide. Hun reiser like etter tilbake til Rødøy og blir viet 8.oktober 1901 til fisker Konrad Marcelius Dahl Johannessen.

25 02 (85b) Plass 1875 (2) Anton Pedersen

Anton Pedersen, husmann

013 03 Anton Pedersen 1849 Rødø Pr. hf g Husmand md jord, fisker b
014 03 Anne Kristensdatter 1847 Rødø Pr. Hans Kone g b
015 03 Kristian Antonsen 1873 Rødø Pr. s b
016 03 Ida Antonsen 1875 Rødø Pr. d b
017 03 Johan Benjaminsen 1866 Rødø Pr. Pleisøn Forsørges af No. 13 b
018 03 Neline Nilsdatter 1854 Rødø Pr. tj ug Tjenestepige b

Utsæd/husdyr:

Anton Pedersen
Utsæd: po1 1/2
Husdyr: ku1 få5

Hvor fra

Han er bror av Peder Kristian Pedersen også nevnt på denne siden her.
Sønn av Peder Kristian Pedersen f. 1816 og Ane Johanne Gabrielsendr f.1817. Brukere av gården Melfjorden bnr 2.

25.00 1865 plass: Johannes Johnsen

1865 folketellingen

001 01 Johannes Johnsen 38 Mo Præstegjæld g Husmand md Jord
002 01 Serine Møllersdatter 33 Næsne Præstegjæld hans Kone g

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Serine Møllersdtr

1865 ft: 002 01 Serine Møllersdatter 33 Næsne Præstegjæld hans Kone g

1872 døpt sønn: Anton Christian Bang Johannessen

1872.38 02.02.1872 07.07.1872 Anton Christian Bang E h Johannes Johnsen Melfjord 1831 [Gift okt 1865, Hjd]
Serina Olea Møllersdat 1833

1869 døpt datter: Sophia Otelia Johannesdtr

1869.31 09.06.1869 18.07.1869 Sophia Otelia E husmd Johannes Johnsen Melfjord [Hjd]
hstr Serine Oline Christine Møllersd

1866 døpt sønn: Jørgen Bernhard Mykøe

1866.16 18.04.1866 01.07.1866 Jørgen Bernhard Mykøe E rydningsmd Johannes Johannessen Melfjord
Serine Oline Christina Møllersdatter

25 00 1865 Daniel Kristensen

1865 folketellingen

001 01 Daniel Kristensen 37 Rødø Præstegjæld g Husmd uden Jord, Fisker
002 01 Mariane Pedersdatter 30 Rødø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Pernille Danielsdatter 13 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
004 01 Elen Danielsdatter 10 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
005 02 Ole Pedersen 27 Rødø Præstegjæld Logerende ug Fisker
006 02 Eleaser Pedersen 23 Rødø Præstegjæld Logerende ug Fisker

Utsæd/husdyr:

Bruker: Daniel Kristensen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmd uden Jord, Fisker
Husdyr: ku3 få5

EKTEFELLE og BARN:

1872 døpt sønn: Martinus Ludvig Hagen Danielsen

1872.36 10.05.1872 07.07.1872 Martinus Ludvig Hagen E h Daniel Christensen Nordfjordnes 1827 [Gift jul 1852]
Mariane Pedersd 1833

1868 Martinus Andreas Dreier Danielsen

1868.32 07.08.1868 11.10.1868 Martinus Andreas Dreier E grdbr Daniel Christensen Melfjord
Mariane Pedersd

1866 døpt datter: Christine Jørgine Meyer Danielsdtr

1866.38 19.08.1866 14.10.1866 Christine Jørgine Meyer E huusm Daniel Christensen Melfjord
hstr Mariane Pedersd

1853 døpt datter: Pernille Christine Andrea Danielsdtr

1853.34 08.05.1853 24.07.1853 Pernille Christine Andrea E ind Daniel Christensen Melfjord [Hjd]
kone Mariane Pedersd

1856 døpt dater: Elen Maria Norum Danielsdtr

1856.30 08.07.1856 14.09.1856 Elen Maria Norum E ind Daniel Christensen Melfjord
hstr Mariane Pedersd