Gård Ringen Ytre (79) 1600

79.00 1668 Botell Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Botell
Etternavn: Andersd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ytter Ringen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

79.00 1668 Steffen Eriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Steffen
Etternavn: Erichs.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ytter Ringen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger