Gård Gjerøy Søndre (77) 1600

Hovedside

1600 SIDEN
1726 Hans Gundersen - klokker
1720 Borger Trondsen
1715 Lars Pedersen, husmann
1713 Johan Eliassen, husmann
1705 Herman Olsen, husmann
1701 Anders Persen
1701 Kristen Hansen, husmann
1696 Ole Sørensen
1668 Harald Nilsen
1668 Hans Nilsen
1668 Jacob Inversen, husmann
1647 Oluff klokker

1801

Familiene:
1827 Nils Danielsen
1801 Peder Danielsen
1801 Andreas Glad

1700 C

1784 Nils Pederen
1778 Peder Kristensen
1777 Ole Jonsen
1777 Hans Andersen
1773 Daniel Pedersen
1772 Nils Andersen
1762 Peder Paulsen
1760 Ole Ellingsen
1755 Borger Pedersen
1755 Jon Pedersen
1755 Lars Paulsen

1700 B

Familiene:
1743 Peder Glad (kapellan 1728-1743)

1700 A

1755 Daniel Pedersen
1755 Hermann Pedersen
1755 Per Kristoffersen
1754 Anne Thodahl
1752 Anders Olsen
1746 Trond Borgersen
1744 Erich Verleus?
1744 Peder Hermandsen

77.00 1726 Hans Gundersen - klokker

1726 JB

Bruker (1 av 2): Hans Gundersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gundersen
Stilling/stand: Klocher
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Hans
Etternavn: Gundersen
Gård: Sør Gierøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Mer om han

Merknader: Iblandt de geistlige
Stilling/stand: Klocher
Rolle: person

1711 MT

Bruker (1 av 3 brukere): Hans Gundersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gunders. Degn
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 52
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Nevnt som DEGN

MT 1701

Klokker

Lenke til Rødøy prestegård

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Anders Hansen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder; 18
Gård: Sør gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Tor Gundersen

Fornavn: Tor
Etternavn: Gundrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 26
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1720 Borger Trondsen

1720: Borger dør her

Felleshistoria 213: ..."Borger Trondsen, oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720". Han døde da.

1711 JB: bruker (1 av 3): Borger Trondsen

Fornavn: Borger
Etternavn: Throenssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: Bruker: Borgen Trondsen

Fornavn: Borger
Etternavn: Troens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 49
Gård: Sør Gierøe
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Debatt - Jan Sjåvik

I manntallet fra 1701 står Borger Trondsen oppført som oppsitter på gården Sør-Gjerøy i Rødøy. Etter alderen er han født ca 1652. Han står oppført med sønnen Peder som er 4 år. I tillegg har jeg funnet fire andre barn.
1. Elen, gift med Peder Hermandsen, f. ca. 1700 og død på Sør-Gjerøy ca. 1748;
2. Ane, gift med Jens Andersen; de bodde først i Rønvika og senere i Sjåvika, hvor Ane døde i 1771, 71 år gammel;
3. Kirsten, f. 1707, som bodde på Høyneset i Hemnes, hvor det var skifte etter henne i 1755;
4. Tron, som døde på Sør-Gjerøy ca 1748; han ble gift med Margrethe Michelsdatter i Rødøy i 1740.
Peder døde før 1755, men hadde sønnen Lars, som døde i Kvalvika i 1792 og er nevnt i skiftet etter sin tante i 1755.
Etter skattematrikkelen fra 1647 tilhørte en vog i Sør-Gjerøy Rødøy prestebol mens en vog var statseiendom. En vog, med en oppsitter som het Olluff, var klokkerjord; det var vel den vogen som tilhørte prestebolet. Den andre vogen hadde en oppsitter som het Harald, og ham finner vi igjen på samme gårdparten i manntallet fra 1666. På den delen som var klokkerjord bor det i 1666 imidlertid en kar som heter Hans Nielsen, som er 35 år, mens Harald er 62.
Jeg kan tenke meg at Borger Trondsen kanskje har kommet til Rødøy som klokker. Både fornavn og etternavn tyder iallfall på at var innflytter. Av en eller annen grunn greide svigersønnen Peder Hermandsen (av slekten Norum, mener jeg) å holde på gårdparten, for ca. 1730 søker daværende klokker i Rødøy, Jacob Abrahamsen And, om å få kaste leilendingen på Gjessøya ut slik at Gjessøya kan bli klokkergård.
Er det noen som sitter inne med opplysninger om hva som skjedde med bøkselen på Sør-Gjerøy mellom ca. 1650 og 1750? Er det noen som har peiling på hvor Borger Trondsen kom fra, eller hvem han var gift med? Er det noen som har andre relevante opplysninger.
(Jan Sjåvik – 36428).

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: Sønn: Peder Borgersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Borgersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Peder:

FELLESHISTORIA, side 213:.....
"Per Borgersen, sønn til Borger Trondsen som var oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720, var noen og tyve år gammel da faren falt fra. 10 år senere, sansynligvis etter en tid som tjener og muligens husmann, bygde han seg eget hus på Sleipnes. Her levde han som husmand fram til 1743 da han fikk bygsle Kvalvik i Tjongsfjord og solgte husene".

Og litt til

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte etter avdøde Peder Borgersen Kvalvik 1748. Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr. Barn: Lars Pedersen.

Datter: Elen Borgersdtr

Elen Borgersdatter d ca 1748, gift med neste bruker

1707 ca: datter Kirsten Borgersdtr

Kirsten Borgersdatter f ca 1707, ble gift i Hemnes og døde barnløs der i 1755.

77.00 1701 Anders Persen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Pedersen
Gård: Sør Giereøen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2): Anders Pedersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pederssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Anders Pedersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2) Anders

Fornavn: Anders
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Lars Pedersen

Fornavn: Lars
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 22
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Per Eriksen

Fornavn: Per
Etternavn: Erichs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 11
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1715 husmann Lars Pedersen

1715 husmann: Lars Pedersen

Betalte 48 skilling i husmannskatt 1715.

77.00 1705 husmann Herman Olsen

1705 husmann: Herman Olsen

Betalte 2 ort i husmannsskatt 1705

77.00 1711 husmann Johan Eliassen

1711-1713 husmann Johan Eliassen

Betalte husmandskatt med 2 ort 1711-1713.

1705 husmann Johan Eliassen

Betalte husmandsskatt med 2 ort.

77.00 1701 husmann Kristen Hansen

1702 husannskatt

Kristen Hansen betalte 2 ort i husmannsskatt.

1701 MT: Innerste/husmann

Innerste hos en av de tre brukerne her 1701

1701 MT: Innerste: Kristen Hansen

Fornavn: Christen
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 20
Gård: Sør-Gierøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1696

1696 bruker: Ole Sørensen

Skattemanntall - Olle Joenssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

374 1693 Rødøe Rødøe Olle Sørgierøen 2 ort Half Løns Drenge
558 1695 Rødøe Rødøe Olle Joenssen Sørgierøen 1 rd
614 1696 Rødøe Rødøe Olle Jonssen Sørgierøen 1 rd

77.00 1668 Harald Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Harald
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1668 SK

Mer om gården

e 4 w fisch haffuer lensmanden Gert holt schat frj som nu betienner tvende fierringerQEr ilige maade til klocheren
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647

Bruker (1 av 2): Harald

Søer Gierøem
2 w.
Olluff 1 w. Ehr Klocherjord.
Harrald 1 w.
Kongen 1 w.
Rødøe prestebol 1 w
Huer bygger sit.

77.00 1668 Hans Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Hans
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Merknad om gården

e 4 w fisch haffuer lensmanden Gert holt schat frj som nu betienner tvende fierringerQEr ilige maade til klocheren
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

77.00 1668 husmann Jakob Iversen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Jacob
Etternavn: Iffuersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

77.00 1647 Olluf

1647

Bruker (1 av 2): Oluff

Søer Gierøem
2 w.
Olluff 1 w. Ehr Klocherjord.
Harrald 1 w.
Kongen 1 w.
Rødøe prestebol 1 w
Huer bygger sit.

Uluff klokker

Samle-side for kirkens menn