Gård Gjerøy Søndre (77) 1600

Hovedside

1600 SIDEN

1726 Hans Gundersen - klokker
1720 Borger Trondsen
1701 Anders Persen
1701 Kristen Hansen
1696 Ole Sørensen
1668 Harald Nilsen
1668 Hans Nilsen
1668 Jacob Inversen, husmann
1647 Oluff klokker

1801

1700 B

1700 A

77.00 1726 Hans Gundersen - klokker

1726 JB

Bruker (1 av 2): Hans Gundersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gundersen
Stilling/stand: Klocher
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstraskatt 1721

Fornavn: Hans
Etternavn: Gundersen
Gård: Sør Gierøen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

Mer om han

Merknader: Iblandt de geistlige
Stilling/stand: Klocher
Rolle: person

1711 MT

Bruker (1 av 3 brukere): Hans Gundersen

Fornavn: Hans
Etternavn: Gunders. Degn
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 52
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Nevnt som DEGN

MT 1701

Klokker

Lenke til Rødøy prestegård

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Anders Hansen

Fornavn: Anders
Etternavn: Hansen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder; 18
Gård: Sør gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Tor Gundersen

Fornavn: Tor
Etternavn: Gundrs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 26
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1720 Borger Trondsen

1720

Borger dør her

Felleshistoria 213: ..."Borger Trondsen, oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720". Han døde da.

1711 JB

Bruker (1 av 3): Borger Trondsen

Fornavn: Borger
Etternavn: Throenssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker: Borgen Trondsen

Fornavn: Borger
Etternavn: Troens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 49
Gård: Sør Gierøe
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Peder Borgersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Borgersen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Peder:

FELLESHISTORIA, side 213:.....
"Per Borgersen, sønn til Borger Trondsen som var oppsitter på Sør Gjerøy inntil 1720, var noen og tyve år gammel da faren falt fra. 10 år senere, sansynligvis etter en tid som tjener og muligens husmann, bygde han seg eget hus på Sleipnes. Her levde han som husmand fram til 1743 da han fikk bygsle Kvalvik i Tjongsfjord og solgte husene".

Og litt til

SKIFTER I RØDØY 1686-1780:
Skifte etter avdøde Peder Borgersen Kvalvik 1748. Gjenlevende ektefelle Synnøve Larsdtr. Barn: Lars Pedersen.

77.00 1701 Anders Persen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Anders
Etternavn: Pedersen
Gård: Sør Giereøen
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 2): Anders Pedersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pederssen
Gård: Sør Gierøen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 2): Anders Pedersen

Fornavn: Anders
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (1 av 2) Anders

Fornavn: Anders
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 59
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Lars Pedersen

Fornavn: Lars
Etternavn: Pers.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 22
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Per Eriksen

Fornavn: Per
Etternavn: Erichs.
Stilling/stand og vilkår: Tieneste karle, Drenge
Alder: 11
Gård: Sør Gierøen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1701 Kristen Hansen

1701 MT

Innerste

Innerste hos en av de tre brukerne her 1701

1701 MT

Innerste: Kristen Hansen

Fornavn: Christen
Etternavn: Hans.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 20
Gård: Sør-Gierøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

77.00 1696

1696

Bruker: Ole Sørensen

Skattemanntall - Olle Joenssen
Skattemanntal for tenestefolk, handverkarar, strandsittarar mm for Helgeland futedøme 1691-1696 og 1699 - Rødø:

374 1693 Rødøe Rødøe Olle Sørgierøen 2 ort Half Løns Drenge
558 1695 Rødøe Rødøe Olle Joenssen Sørgierøen 1 rd
614 1696 Rødøe Rødøe Olle Jonssen Sørgierøen 1 rd

77.00 1668 Harald Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Harald
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1668 SK

Mer om gården

e 4 w fisch haffuer lensmanden Gert holt schat frj som nu betienner tvende fierringerQEr ilige maade til klocheren
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647

Bruker: Harald

Søer Gierøem
2 w.
Olluff 1 w. Ehr Klocherjord.
Harrald 1 w.
Kongen 1 w.
Rødøe prestebol 1 w
Huer bygger sit.

77.00 1668 Hans Nilsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Hans
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

Merknad om gården

e 4 w fisch haffuer lensmanden Gert holt schat frj som nu betienner tvende fierringerQEr ilige maade til klocheren
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

77.00 1668 husmann Jakob Iversen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Jacob
Etternavn: Iffuersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Sør Gierøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

77.00 1647 Olluf

1647

Bruker: Oluff

Søer Gierøem
2 w.
Olluff 1 w. Ehr Klocherjord.
Harrald 1 w.
Kongen 1 w.
Rødøe prestebol 1 w
Huer bygger sit.

Uluff klokker

Samle-side for kirkens menn