Høyvåg (73)

1600-1700

Hovedsiden

Bruk nr. 1:
1740 Uplassert -Ole Olsen
1711 Per Persen
1668 Ole Amundsen
1613 Amund Høyvaag
1613 Rasmus Høyvaag, husmann
1567 uten navn

Plassen HESTVIGEN
1740 Peder Davidsen, barnefar
1732 Morten Olsen, husmann
1613 Laurits Jensen, husmann
1613 Karl Hestvik, Husmann

1801

Familiene:
1843 Hans Ebenhard Liljendal
1797 Peder Karstensen (ektefelle 1801)
1755 Jens Olsen
1755 Karsten Olsen

73 01 1711

HØYVÅGEN

73/01

PEDER PEDERSEN,leilendning

1711 jb: Bruker (1 av 1): Peder Pedersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Pederssen
Gård: Høyvog
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker (1 av 1): Per Persen

Fornavn: Per
Etternavn: Persen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 56
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: Bruker (ene): Per Pedersen

Fornavn: Per Pedersen
Gård:Høyvoeg
Løpenr:187
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1697 Sønn: Jakob Persen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

73 01 1668

HØYVÅGEN

73/01

OLE AMUNDSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Høyuog
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

73 00 1613

HØYVÅGEN

73/01

AMUND HØYVAAG, leilendning

1612-1613

Høivaag 73 Amund Høivaag Amund Høivaag 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Høivaag 73 Amund Høivaag Amund Høivaag 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Høivik 73 Amund Høivik Amund Høivaag 1612 168 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding

73 01 1613

HØYVÅGEN, plass

73/01

RASMUS HØYVAAG, husmann

1612-1613

Høivaag 73 Rasmus Rasmus Høivaag 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Høivaag 73 Rasmus Høivaag Rasmus Høivaag 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

1567

HØYVÅGEN

1567

Hivaag 73 Høivaag 1567 899 158 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding av Hivaag 1 pund f.
Høivaag (?) 73 Høivaag 1567 899 159 Stigtens landsskyld 1567 - Høivaag (?) 16 mark f.

73 01

HØYVÅGEN, hestviken

73/01 husmannsplass

PEDER DAVIDSEN, barnefar

1741 her

1741 døpt sønn: David Pedersen

Barn David Pedersen, far Peder Davidsen. Hestvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

73 01 1732

HØYVÅGEN, Hestviken plass

73 01 Husmannsplass

MORTEN OLSEN, husmann

1732 Morten dør - skifte

SKIFTER I RØDØY.
Skifte Høivaagen 1732 etter avdøde Morten Olsen.
Gjenlevende ektefelle Abelun Eliasdtr.
Ole Mortensen, gift, bosatt Myken.
Daniel Mortensen, 26 år,
Margrethe Mortensdtr og
Berethe Mortensdtr.

1729-1732

Høivaag 73 Morten Olsen Morten Olsen 1732 16 32 Skifte etter han den 12.5.1732. Gift mand. Barn oppgitt.
Høivaag 73 Morten Olsen Morten Olsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 jb: Bruker (ene): Morten Olsen

Fornavn: Morten
Etternavn: Olsen
Gård: Høivåg
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721: Ekstrasksatt

Fornavn: Peder
Etternavn: Pedersen
Gård: Høyvoeg
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 mt: Husmann

Nevnt som husmann på plassen "Hestwigen".
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Morten Olsen, husmann

Fornavn: Morten
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 50
Plass; Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Abelun Eliasdtr

Nevnt som gjenlevende ektefelle i skiftet etter ektefellen Morten 1732.

1708 Sønn: Daniel Mortensen

Nevnt i skiftet etter sin far 1734 som 26 år gammel sønn.

1701 Sønn: Ole Mortensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Ole:

Nevn i faren skifte 1732 som gift og bosatt på Myken. Han er også nevnt i jordboka 1734 som en av to brukere på Myken.

1701 Sønn: Jon Mortensen

Fornavn: Joen
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

0000 Datter; Margrethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

0000 Datter: Berethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

73 01 1613

HØYVÅGEN, Hestviken plass

73/01 Husmannsplass

LAURTIS HESTVIK, husmann

1612-1613

Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

73 01 1613

HØYVÅGEN, Hestviken plass

73 01 Husmannsplass under

KARL HESTVIK, husmann

1612-1613

Hestvik 74 Karl Hestvik Karl Hestvik 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Hestvik 74 Karl Hestvik Karl Hestvik 1613 180 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

73 01

HØYVÅGEN, Hestviken plass

OLE OLSEN, avdød person

1740 Ole Olsen

Rolle: avdød
Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Hestvigen
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)