Gård Høyvåg (73) 1600 og 1700

Hovedsiden

1711 Per Persen
1668 Ole Amundsen
1732 Morten Olsen (Plassen Hestvigen)

1801

Familiene:
1843 Hans Ebenhard Liljendal
1797 Peder Karstensen (ektefelle 1801)
1755 Jens Olsen
1755 Karsten Olsen

73.00 Per Persen

1711 JB

Bruker (1 av 1): Peder Pedersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Pederssen
Gård: Høyvog
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 1): Per Persen

Fornavn: Per
Etternavn: Persen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 56
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Per Pedersen

Fornavn: Per Pedersen
Gård:Høyvoeg
Løpenr:187
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1697 ca

Sønn: Jakob Persen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

73.00 1668 Ole Amundsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Høyuog
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

73.01 1732 Plass Hestvigen: Morten Olsen

1732

Morten dør - skifte

SKIFTER I RØDØY.
Skifte Høivaagen 1732 etter avdøde Morten Olsen.
Gjenlevende ektefelle Abelun Eliasdtr.
Ole Mortensen, gift, bosatt Myken.
Daniel Mortensen, 26 år,
Margrethe Mortensdtr og
Berethe Mortensdtr.

1726 JB

Bruker (ene): Morten Olsen

Fornavn: Morten
Etternavn: Olsen
Gård: Høivåg
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstrasksatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Pedersen
Gård: Høyvoeg
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 MT

Husmann

Nevnt som husmann på plassen "Hestwigen".
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Husmann: Morten Olsen

Fornavn: Morten
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 50
Plass; Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Abelun Eliasdtr

Nevnt som gjenlevende ektefelle i skiftet etter ektefellen Morten 1732.

1708 ca

Sønn: Daniel Mortensen

Nevnt i skiftet etter sin far 1734 som 26 år gammel sønn.

1701 MT

Sønn: Ole Mortensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Ole:

Nevn i faren skifte 1732 som gift og bosatt på Myken. Han er også nevnt i jordboka 1734 som en av to brukere på Myken.

1701 MT

Sønn: Jon Mortensen

Fornavn: Joen
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Ukjent

Datter; Margrethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

Ukjent

Datter: Berethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

UPLASSETE

1740 Ole Olsen

Rolle: avdød
Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Hestvigen
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)