Gård Høyvåg (73) 1600 og 1700

Hovedsiden

1711 Per Persen
1668 Ole Amundsen
1741 Peder Davidsen (Hestvigen)
1732 Morten Olsen (Plassen Hestvigen)

1801

Familiene:
1843 Hans Ebenhard Liljendal
1797 Peder Karstensen (ektefelle 1801)
1755 Jens Olsen
1755 Karsten Olsen

73.00 Per Persen

1711 JB

Bruker (1 av 1): Peder Pedersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Pederssen
Gård: Høyvog
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 1): Per Persen

Fornavn: Per
Etternavn: Persen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 56
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 JB

Bruker (ene): Per Pedersen

Fornavn: Per Pedersen
Gård:Høyvoeg
Løpenr:187
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1697 ca

Sønn: Jakob Persen

Fornavn: Jacob
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 4
Gård: Højwog
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

73.00 1668 Ole Amundsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Høyuog
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

73.00 1613 Amund Høivåg

1612-1613

Høivaag 73 Amund Høivaag Amund Høivaag 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Høivaag 73 Amund Høivaag Amund Høivaag 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Høivik 73 Amund Høivik Amund Høivaag 1612 168 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding

73.00 1613 Rasmus Høivåg - husmann

1612-1613

Høivaag 73 Rasmus Rasmus Høivaag 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Høivaag 73 Rasmus Høivaag Rasmus Høivaag 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

1567

1567

Hivaag 73 Høivaag 1567 899 158 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding av Hivaag 1 pund f.
Høivaag (?) 73 Høivaag 1567 899 159 Stigtens landsskyld 1567 - Høivaag (?) 16 mark f.

73.01 1741 Plass Hestvigen:

1741 døpt sønn: David Pedersen

Barn David Pedersen, far Peder Davidsen. Hestvigen.
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)

73.01 1732 Plass Hestvigen: Morten Olsen

1732

Morten dør - skifte

SKIFTER I RØDØY.
Skifte Høivaagen 1732 etter avdøde Morten Olsen.
Gjenlevende ektefelle Abelun Eliasdtr.
Ole Mortensen, gift, bosatt Myken.
Daniel Mortensen, 26 år,
Margrethe Mortensdtr og
Berethe Mortensdtr.

1729-1732

Høivaag 73 Morten Olsen Morten Olsen 1732 16 32 Skifte etter han den 12.5.1732. Gift mand. Barn oppgitt.
Høivaag 73 Morten Olsen Morten Olsen 1729 32 46 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

1726 JB

Bruker (ene): Morten Olsen

Fornavn: Morten
Etternavn: Olsen
Gård: Høivåg
Jordebok 1726 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1721 ESK

Ekstrasksatt 1721

Fornavn: Peder
Etternavn: Pedersen
Gård: Høyvoeg
Rolle: Person
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1701 MT

Husmann

Nevnt som husmann på plassen "Hestwigen".
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Husmann: Morten Olsen

Fornavn: Morten
Etternavn: Ols.
Stilling/stand og vilkår: Husmand
Alder: 50
Plass; Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Abelun Eliasdtr

Nevnt som gjenlevende ektefelle i skiftet etter ektefellen Morten 1732.

1708 ca

Sønn: Daniel Mortensen

Nevnt i skiftet etter sin far 1734 som 26 år gammel sønn.

1701 MT

Sønn: Ole Mortensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 5
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om Ole:

Nevn i faren skifte 1732 som gift og bosatt på Myken. Han er også nevnt i jordboka 1734 som en av to brukere på Myken.

1701 MT

Sønn: Jon Mortensen

Fornavn: Joen
Etternavn: Mortensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 2
Plass: Hestwigen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Ukjent

Datter; Margrethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

Ukjent

Datter: Berethe Mortensdtr

Nevnt i skiftet etter faren Morten 1732 som datter, uten oppgitt alder.

73.00 1613 Laurits Hestvik

1612-1613

Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Hestvik 74 Laurits Hestvik Laurits Hestvik 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

73.00 1613 Karl Hestvik - husmann

1612-1613

Hestvik 74 Karl Hestvik Karl Hestvik 1612 172 Husmenn 1611-12, Rødøy fjering. Hver gitt 3 riksmark.
Hestvik 74 Karl Hestvik Karl Hestvik 1613 180 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.

UPLASSETE

1740 Ole Olsen

Rolle: avdød
Fornavn: Ole
Etternavn: Olsen
Gård: Hestvigen
År: 1740
Ministerialbok for Rødøy prestegjeld 1739-1750 (1836P)