Gård Strømdal (39) 1600

39.00 1668 Halle Hallesen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Halle
Etternavn: Hallesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

39.00 1668 Peder Pedersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

39.00 1668 Iver Jonsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Iffuer
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

39.00 1613 Nils Strømdal

1612-1613

Strømdal 39 Nils Strømdal Nils Strømsnes 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Strømdal 39 Nils Strømdal Nils Strømsnes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Strømdal 39 Nils Strømdal Nils Strømsnes 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.

39.00 1613 Paul Strømdal

1612-1613

Strømdal 39 Paul Strømdal Paul Strømsnes 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Strømdal 39 Paul Strømdal Paul Strømsnes 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Strømdal 39 Povel Strømdal Paul Strømsnes 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.