Gård Strømdal (39) 1600

39.00 1668 Halle Hallesen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Halle
Etternavn: Hallesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

39.00 1668 Peder Pedersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Peder
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

39.00 1668 Iver Jonsen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Iffuer
Etternavn: Joensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Strømdall
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger