Gård Pladsen (44) 1600

Hovedsiden

1692/1721 Haftor Olsen
1701 Jens Olsen, husmann
1696 Jørgen
1696 Rasmus
1668 Anders Hansen
1613 Anders Pladsen

1801

Under her

Siden her omtaler personer nevnt manntall 1701 og før den tid.

44.00 1721 Haftor Olsen

1721 ESK

Ekstraskatten 1721

Fornavn: Haftor
Etternavn: Olsen
Gård: Platzen
Ekstraskatt 1721 for Helgeland Fogderi

1711 JB

Bruker (1 av 1): Haftor Olsen

Fornavn: Hafttor
Etternavn: Olssen
Gård: Pladzen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Bruker (1 av 1): Haftor Olsen

Fornavn: Hachtor
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder 60
Gård: Platzen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1695

Sønn: Peder Haftorsen

Fornavn: Peder
Etternavn: Hachtorsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder 6
Gård: Platzen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer Peder

Peder dør her på gården Plassen 1767 som bosatt her. Lenke 1801.

1692 ca

Sønn: Ole Haftorsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hachtorsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Platzen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

44.00 1702 Jens Olsen

1702

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
1702 Pladzen/rødøe. Jens Olsen, person. Huusmand.

1701

Husmannskatt 1700-1799 for Helgeland, side 2:
1701 Pladzen/rødøe. Jens Olsen, person. Huusmand.

1701 MT

Innerste Jens Olsen

Fornavn: Jens
Etternavn: Olsen
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 53
Gård: Platzen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT

Sønn: Ole Jensen

Fornavn: Olle
Etternavn: Jensen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 6
Gård: Platzen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderird

1701 MT

Sønn: Fredrik Jensen

Fornavn: Fredrich
Etternavn:
Jensen* Stilling/stand og vilkår:
Alder 1
Gård: Platzen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

44.02 1696 Rasmus

1696 JB

Bruker (1 av 2): Rasmus

Fornavn: Rasmus
Gård: Pladzen
Løpenr: 198
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

Er ikke nevnt her 1701 MT.

44.01 1696 Jørgen

1696 JB

Bruker (1 av 2): Jørgen

Fornavn: Jørgen
Gård:Pladzen
Løpenr:197
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

Mer

Er ikke nevnt her 1701 MT.

44.01 1647/1668 Anders Hansen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Hansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Platzen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647

Anders

P l a d t z ø n 1 w .
Ande r s l w .
Rødøe pre steboell bygge r .

44.00 1613 Anders Pladsen

1612-1613

Pladsen 44 Anders Pladsen Anders Pladsen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Plassen 44 Anders Plassen Anders Pladsen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Plassen 44 Anders Plassen Anders Pladsen 1613 178 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.