Eskeholmen (45)

1600

Hovedsiden

Familier:
1668 Gilles Andersen
1612 Henrik Edsholm

1801

Nevnt under her:
1824 Isak Danielsen
1798 Anders Kristophersen
1792 Gregus Danielsen
1777 Peder Arntsen
1769 Paul Nilsen
1777 Jens Olsen, husmann

1734 Amund Jensen
1726 Gilles Iversen

45 00 1668

ESJEHOLMEN

45/00

GILLES ANDERSEN, leilending

Skatteliste 1668

Fornavn: Gilles
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Edtzholmen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 Bruker (ene): Gillis

E d t z h o l m e n 1 w .
Gillis 1 w .
Rødøe presteboell bygger .

45 00 1613

ESJEHOLMEN

45/00

HENRICH ESJEHOLMEN

1612-1613

Edsholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Edsholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.
Edskeholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding