Gård Eskeholmen (45) 1600

Hovedsiden

Familier:
1668 Gilles Andersen

1801

Nevnt under her:
1824 Isak Danielsen
1798 Anders Kristophersen
1792 Gregus Danielsen
1777 Peder Arntsen
1769 Paul Nilsen
1777 Jens Olsen, husmann

1734 Amund Jensen
1726 Gilles Iversen

45.01 1668 Gilles Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Gilles
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Edtzholmen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 SK

Bruker (ene): Gillis

E d t z h o l m e n 1 w .
Gillis 1 w .
Rødøe presteboell bygger .