Gård Eskeholmen (45) 1600

Hovedsiden

Familier:
1668 Gilles Andersen
1612 Henrik Edsholm

1801

Nevnt under her:
1824 Isak Danielsen
1798 Anders Kristophersen
1792 Gregus Danielsen
1777 Peder Arntsen
1769 Paul Nilsen
1777 Jens Olsen, husmann

1734 Amund Jensen
1726 Gilles Iversen

45.01 1668 Gilles Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Gilles
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Edtzholmen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 SK

Bruker (ene): Gillis

E d t z h o l m e n 1 w .
Gillis 1 w .
Rødøe presteboell bygger .

45.00 1613 Henrik

1612-1613

Edsholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Edsholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.
Edskeholm 45 Henrik Edsholm Henrik Eskeholmen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding