Gård Verne Søndre (47) 1600

Hovedsiden

Familiene:
1668 Johannes Eriksen
1668 Anders Johansen
1668 Nils Johansen

1801

47.00 1668 Johannes Eriksen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Johans
Etternavn: Erichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

47.00 1668 Anders Johansen

1668 SK

Skattelisten 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

47.00 1668 Nils Johansen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Niels
Etternavn: Johansen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Sør Wernes
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger