Gård Rønvik (48) 1600

48.01 1668 Gyr Olsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Gyr
Etternavn: Oelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Rønuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

48.01 1668 husmann Ole Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Oelle
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Rønuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

48.01 1647 Iffuer (Ivar)

1647

Bruker: Ivar

R Ø n w ig e n 2 pd .
Iffuer 2 pd .
R ødøe presteboell bygg er .