Gård Kila (61)

Bruk 1 A

Hovedsiden

61 01 1875 Anders Samuelsen

1875 folketellingen

001 01 Anders Samuelsen 1815 Melø Sogn hf g Bygselmand, Grdbrg., Fisker b
002 01 Anne Andreasdatter 1829 Rødø Sogn Kone g b
003 01 Johan Anderssen 1861 Rødø Sogn s b
004 01 Nikolai Anderssen 1866 Rødø Sogn s b
005 01 Anne Andersdatter 1872 Rødø Sogn d b
006 01 Hans Jenssen 1857 Melø Sogn tj ug b
007 01 Berith Madsdatter 1852 Rødø Sogn tj ug b
008 01 Kjersten Pedersdatter 1835 Rødø Sogn tj ug b

Utsæd/husdyr:

Anders Samuelsen
Utsæd: by2 1/2 ha1/4 po5 1/2
Husdyr: he1 ku5 få15 gj14

1865 folketellingen (Leilending)

001 01 Anders Samuelsen 50 Rødø Præstegjeld g Gaardbr, Leil, Fisker
002 01 Anne Andreasdatter 36 Rødø Præstegjeld hans Kone g
003 01 Johan Andersen 5 Rødø Præsteg Søn ug Gaardbrugerens Søn
004 01 Kristopher Olsen 19 Rødø Præsteg ug Tjener
005 01 Johanne Pedersdatter 21 Rødø Præsteg ug Tjenerinde
006 01 Olava Andreasdatter 21 Rødø Præsteg ug Tjenerinde

Utsæd/hudyr:

Bruker: Anders Samuelsen
Utsæd: by3 po4
Brukers yrke: Gaardbr, Leil, Fisker
Husdyr: he1 ku7 få17 gj12

1861 bygselsbrev

Leilending og bruker: ANDERS SAMUELSEN
Bygselsbrev fra Anders Bang til Anders Samuelsen og eventuelle enke, datert 17. oktober 1860, tinglyst 3. juni 1861.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Anne Kristine Pernille Andreasdtr

Født 8.2.1830 på gården Tjong Nedre bnr 2. Datter av Andreas Jekobsen og Beret Sophie Pedersdtr

61 01 1875 Kristian Kristoffersen, innerste

1875 folketellingen (innerstefamilie)

009 02 Kristian Kristoffersen 1832 Melø Sogn Logerende g Inderst, Fisker b
010 02 Anne Pedersdatter 1825 Tjøtø Pr. Foreg.s Kone g b
011 02 Johan Eliassen 1851 Tjøtø Pr. s af No. 10 ug Fisker b

Utsæd/husdyr:

Kristian Kristoffersen
Utsæd:
Husdyr: få2 gj5

61 01 1875 Beret Sandersdtr, kaarenke

1877 skifte etter Beret

** Kilen; Rødøy/1877
2104 Berit K Enke Hovedperson; Døde 3. juni 1876.
Alexandersdatter
2105 Karen Johanna K 36 Datter
Birgitha Johnsdatter
2106 Jakobine Benjamine K 34 Datter
Johnsdatter
2107 Anna Sofia K 13 Sønnedatter; Lurø. Værge Anders
Gerhardsdatter Samuelsen, Kila.

1876 Beret dør

Beret dør her den 3. juni 1876.

1875 folketellingen (kaarenke)

012 03 Berith Alexandersdatter 1795 Mo Pr. hm e Lever af Kaaret b
013 03 Karen Johnsdatter 1839 Rødø Sogn d ug Hjælper Moderen b
014 03 Jakobine Johnsdatter 1841 Rødø Sogn d ug Hjælper Moderen b
015 03 Jerradine Thomasdatter 1871 Rødø Sogn No. 14s d b
016 03 Oleanna Olsdatter 1873 Rødø Sogn No. 13s d b

Utsæd/husdyr:

Berit Alexandersdatter
Utsæd:
Husdyr: ku1 få3 gj2

1865 folketellingen (holdsenke)

001 01 Berith Sandersdatter 72 Ranens Præst e Holdsenke
002 01 Karen Johnsdatter 26 Rødø Præstegjæld Datter ug Enkens Tilsyn
003 01 Johanna Andersdatter 1 Rødø Præstegjæld Pigens Datter ug
004 01 Zaccarias Gabrielsen 2 Rødø Præstegjæld ug Fattigbarn

Utsæd/husdyr:

Bruker: Berith Sandersdatter
Utsæd: by1/2
Brukers yrke: Holdsenke
Husdyr: ku1 få3

Datter av Karen: Johanna Bang Andersdtr

003 01 Johanna Andersdatter 1 Rødø Præstegjæld Pigens Datter ug
Hun er 1875 pleiebarn hos husmann Johan Bernhard Pettersen og Maren Høyer Markusdtr på på 60 bnr 5.

Mer om Johanna Bang:

Hun er 1900 bosatt som "familie losjerende" på gården Hamarøy 29.

61 011877 Nils Mathisen, logerende

1877 skifte

** Kilen; Rødøy/1877
2096 Nils Mathiasen M Hovedperson; Døde 17. november
1875.
2097 Jokumine K Ektefelle
Pedersdatter
2098 Nilsine Christine K 16 Datter; Ytre Ringen.
Nilsdatter
2099 Mathias Peder Nilsen M 14 Sønn; Verrang.
2100 Peder Andreas Nilsen M 11 Sønn; Lillefjord.
2101 Marithe Nilsdatter K 8 Datter; Tjong.
2102 Christian Nilsen M 5 Sønn; Strømdal.
2103 Hans Martin Nilsen M 2 Sønn; Værge for de umyndige Mathias
Iversen, Tjong.

1875 Nils dør her

Døde 17, november 1875.

1865 logerende

Han er bosatt i egen husholdning hos holdsenken Berit Sandersdtr, bosatt her på bruk nr 1 i Kila.

1865 folketellingen (losjerende familie)

005 02 Niels Mathisen 69 Ranens Præsteg Logerende g Fisker
006 02 Jukkumine Pedersdatter 26 Bergen hans Kone g
007 02 Nielsine Nielsdatter 6 Rødø Præstegj deres Datter ug
008 02 Mathias Nielsen 4 Rødø Præstegj deres Søn ug
009 02 Peder Nielsen 1 Rødø Præstegj deres Søn ug

EKTEFELLE og BARN:

1874 Sønn Hans Martin Nilsen

Født på gården Kila den 21.4.1874.
Han er ved tellingen 1900 bosatt på gården Strømsvik 39 (Strømdal). Lenke dit.

Eiere

1861-1862 Kristine Jacobine Jakobsdtr Bang, Æsvik

Skifte etter Kristine Jacobine Jacobsdtr Bang hvorvidt blant annet denne eiendom med underliggende plass Staulen tilligemed det påstående pakkehus er utlagt sterboeenkemanden Anders Bang for takstsum 600 spd., datert 14. desember 1861, tinglyst 7. januar 1862.

1861 leilending her

Leilending og bruker: ANDERS SAMUELSEN
Bygselsbrev fra Anders Bang til Anders Samuelsen og eventuelle enke, datert 17. oktober 1860, tinglyst 3. juni 1861.

1850 Eier - Anders Bang, Æsvik

Eier: Anders Bang, Æsvik.
Skjøte fra Andreas Larsen til Anders Bang, Æsvik, på denne gård for 200 spd., datert 10, tinglyst 11. september 1850.

1801

John Jakobsen
Jakob Jansa (Johansen)
Jørgen Norum Svendsen, styrmann
Anders Kristensen
Lars Bertelsen
Bertel Melkersen