Gård Bø (49) 1600

49.01 1668 Johannes Pedersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Johans
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Bøe
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

49.01 1647 Anders

1647

Anders (ene)

B ø e 2f pd .
Ander s 2f pd .

1647

Eier

Rødøe pr esteboell bygge r .