Gård Bø (49) 1600

49.01 1668 Johannes Pedersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Johans
Etternavn: Persen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Bøe
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

49.01 1647 Anders

1647

Anders (ene)

B ø e 2f pd .
Ander s 2f pd .

1647

Eier

Rødøe pr esteboell bygge r .

49.00 1613 Mons Bø

1612-1613

Bø 49 Mogens Bø Mons Bø 1612 160 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Halvleding". 1/2 vog.
Bø 49 Mogens Bø Mons Bø 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Bø 49 Mogens Bø Mons Bø 1613 178 1612-13 Rødøy fjerding - halvleding: hver av disse 1/2 vog.