Gård Kvalvik (51) 1600

Hovedsiden

Familiene:
Baard Østensen

1801

50.01 1668 Baard Østensen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Baard
Etternavn: Østensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

51.01 Kvalvik

Gregus

FELLESHISTORIA 77:......
"Det var blitt et problem å skaffe levebrød til alle søkende. I noen grad kunne det ryddes nye bruk på eldre gårder. .........."Brynild Olsen fikk bygsle en nyrydding på 18 mk. i Steinsland i 1616 og likeså Per i Sørfjord i 1625." ..... På de 2 sist ryddede, Kvalvik og Kjettvik, skattet oppsitterne Gregus og Nils som "ødegårdsmenn". ......."Det var ikke enkelt å etablere seg. Nils som hadde vært husmand i Sørfjord fra 1612, bygslet og skulle ta opp gården Vassvik i 1615, men var tilbake i Sørfjord i 1617."