Gård Kvalvik (51)

1600 tallet

Hovedsiden

Familiene:
Baard Østensen

1801

50 01 1668 Baard Østensen

Skatteliste 1668

Fornavn: Baard
Etternavn: Østensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

51 01 Kvalvik

Gregus

FELLESHISTORIA 77:......
"Det var blitt et problem å skaffe levebrød til alle søkende. I noen grad kunne det ryddes nye bruk på eldre gårder. .........."Brynild Olsen fikk bygsle en nyrydding på 18 mk. i Steinsland i 1616 og likeså Per i Sørfjord i 1625." ..... På de 2 sist ryddede, Kvalvik og Kjettvik, skattet oppsitterne Gregus og Nils som "ødegårdsmenn". ......."Det var ikke enkelt å etablere seg. Nils som hadde vært husmand i Sørfjord fra 1612, bygslet og skulle ta opp gården Vassvik i 1615, men var tilbake i Sørfjord i 1617."

1612-1613

Kvalvik 16 Greger Kvalvik Greger Kvalvik 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd. Ødegaardsmand.
Kvalvik 16 Greger Kvalvik Greger Kvalvik 1612 171 Ødegaardsmænd 1612, Rødøy fjering. Hver avla i skat 3 saakalte riksmark (4 mar på Dlr.
Kvalvik 16 Greger Kvalvik Greger Kvalvik 1613 179 1612-13 Rødøy fjering: Ødegaardsmænd. Hver 1 pund fisk.