Gård Kvalvik (51) 1600

Hovedsiden

Familiene:
Baard Østensen

1801

50.01 1668 Baard Østensen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Baard
Etternavn: Østensen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Qualuig
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger