Gård Blok (52) 1600

Hovedsiden

Familier:
1668 Kristen Amundsen

1801

52.01 1668 Kristen Amundsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Blochen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

52.01 1647 Kristen Bloch

1647

Kristen Bloch

Bloch 1 w.
Christenn 1 w.
Rødøe presteboell bygger.
3 ort.