Gård Blok (52) 1600

Hovedsiden

Familier:
1668 Kristen Amundsen

1801

52.01 1668 Kristen Amundsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Christen
Etternavn: Omundsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Blochen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

52.01 1647 Kristen Bloch

1647

Kristen Bloch

Bloch 1 w.
Christenn 1 w.
Rødøe presteboell bygger.
3 ort.

52.00 1613 Anders Blok

1612-1613

Blok 52 Anders Anders Blok 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Block 52 Anders Block Anders Blok 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Blok 52 Anders Blok Anders Blok 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

52.00 1613 Anders Tomassen

25

1612-1613

Bloch 52 Anders Tomassen Anders Tomassen 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.
Blok 52 Anders Tomse (?) Anders Tomassen 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Blok 52 Anders Tomsen Anders Tomassen 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.

52.00 1767

1567

Blok 52 Blok 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Blok 1 pund f.
Blok 52 Blok 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Blok 1 pund f.