Boliger med bnr senere en 28

01 35 Staulsosen: Mikal Johansen

Omtale

Gnr 1, bnr 35 er overdradd fra Arnt Roger Johansen, Kåre Magnus Johansen og Torgunn Marie Johansen til Kåre Magnus Johansen (19.10.2000).
Bok: Nesøyas bebyggelse - og litt historie (2013: Asbjørn Mediå).
Staulosen. Oppført av Mikal og Klara Johansen. Alf og Åse Johansen i 1967.
Eier og bebos av Kåre Johansen (2013).

Mikal Bernhoft By Johansen

Født 1889 i Lurøy.
Sønn av John (Johan) Gabrielsen, Lurøy?

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle (2): Klara Helmine Albertsen

Ektefelle (1): Signe Olsen

Merknad 1923 : 2. ekteskap oppløst ved døden. Attest fra Rana skifterett av 16.9.1922.

1923 VIET

Viet Rødøy kirke 22. juni 1923: Fisker Mikal Bernhoff By Johansen, f. 1889 i Lurøy, bosatt Jonsøy. 3. ekteskap. Sønn av inderste John Gabrielsen. Tjenestepike Klara Helmine Albertsen, f. Rødøy 1903, bosatt Jonsøy, datter av fisker Albert Didriksen. Merknad: 2. ekteskap oppløst ved døden. Attest fra Rana skifterett av 16.9.1922.

1918 døpt barn Lilly Mathilde By

1918.18P 20.09.1917 14.07.1918 22.09.1917 Lilly Matilde By E fisk Mikal Bernhof By Johnsen Saudøy, Nesøy 1889
hust Signe Olsen 1887

Mer om LILLY: