Gård Bjerga (53) 1600

Hovedsiden

1701 Nils Nilsen (1696)
1701 Ole Henriksen (innerste)
1701 Per Berwendsen (innerste)
1696 Anders
1696 Per Albertsen (omtalt på 1700-siden)
1668 Wernich Nilsen
1668 Knud Hellesen

Bruk nr 1 A

Fra folketelling 1801 og litt fremover.

1700

53.00 1701 Nils Nilsen

1701 MT: Bruker (1 av 2): Nils Nilsen

Fornavn: Niels
Etternavn: Niels.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 36
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT sønn: Anders Nilsen

Født ca 1700.

Fornavn: Anders
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Sønn: 1
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT sønn: Nils Nilsen

Født ca 1692

Fornavn: Niels
Etternavn: Nielsen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 9
Gård: Biørge
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

53.00 1701 Ole Henriksen (innerste)

1701 MT: Innerste

Innerste hos en av de to brukere her 1701

1701 MT: Innerste: Ole Henriksen

Fornavn: Olle
Etternavn: Hendrichs.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 61
Gård: Biørge
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

53.00 Per Berswendsen (innerste)

1701 MT: Innerste

Innerste hos en av de to brukerne her 1701.

1701 MT: Innerste: Per Berswendsen

Fornavn: Per
Etternavn: Berswends.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder: 37
Gård: Biørge
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1701 MT: sønn: Berswend Persen

Fornavn: Berswend
Etternavn: Persen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 9
Gård: Biørge
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

53.02 1696 Anders (på Bjørgaae)

1696 JB

1696 JB: bruker (1 av 2): Anders

Fornavn: Anders
Gård: Biørgaae
Løpenr:210
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

53.00 1696

1696 JB

1696 JB: Bruker (1 av 2): Per Albertsen

Var bruker langt opp på 1700-åra og omtales der.

53.00 1668 Wernich Nilsen

1668 Skattelisten

Fornavn: Wernich
Etternavn: Nielsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Biørgaa
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

1647 Skattematrikkel

Biørge
Wernich 1 w.
Rødøe presteboell bygger.

HELGELAND FOGDERI
Rødøe fieringh
Leylendingschatt

53.00 1668 Knud Hellesen

1668: Skattelisten

Fornavn: Knud
Etternavn: Hellesen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Biørgaa
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

53.00.1647 Thollach

1647: Bruker (1 av 2) Thollach

Bruker med 1 W

1647: Kilde

Rødøe presteboell bygger.

SKATTEMATRIKKELEN 1647
HELGELAND FOGDERI
Rødøe fieringh
Leylendingschatt

53.00 1613 Størker Bjerga

1611-1613

Børge 53 Størke Størker Bjerga 1612 169 Leilændinger 1612, Rødøy fjerding
Børge 53 Størker Størker Bjerga 1613 179 1612-13 Rødøy ferding - Fjelscharian (?). Kvar anført for 1 pd fisk.
Berge 53 Størker Berge Størker Bjerga 1612 161 Leding 1611-12, Rødøy fjering "Frelscharinn?" 1 pd.

53.00 1567 uten personnavn

1567 Bjerge

Bjerge 53 Bjerga 1567 899 157 Leding anno 1567 - Rødøy fjerding - av Bjerge 1 pund f.
Bjerge 53 Bjerga 1567 899 158 Av finner i Rødøyfjerding - 1 pund f.