Gård Forsdal (35)

Bruk nr. 1 A

Den første delen av 1800-tallet.

Hovedsiden

35 01 1891 Sara Jonsdtr

Føderaadskone

Sara sin mann Kristen Nilsen dør 1861.
Boet etter han er da falitt, men enken har "Hold" / "kaar" i gården og nevnes som "holdsenk" og senere som "føderaadsenke".
Hun er bosatt her videre i tellingene 1865, 1875 og 1891.

1875 folketellingen

1875 ft: 011 03 Sara Johnsdatter 1802 Melø Sogn Rødø Pr. hm g Føderaadskone, spinder og strikker b

Utsæd/husdyr:

Utsæd:
Husdyr: ku1

1865 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1865:
007 02 Sara Johnsdatter 64 Rødø Præstegj e Holdsenke
008 02 Elias Pettersen 9 Rødø Præstegj ug Visergutt

ANDRE personer:

1865 ft: Elias Pettersen

1865 ft: 008 02 Elias Pettersen 9 Rødø Præstegj ug Visergutt
Elias er født Lillefjord 2.7.1957 som sønn av Petter Benoni Amundsen og Johanna Olava Pettersdtr. Foreldrene var bosatt på gården Verang, lenke dit.

35 01 1861 Kristen Nilsen

1861 Kristen dør - skifte

** Forsdal; Rødøy/1861
851 Kristen Nielsen M Hovedperson; Boet fallit.

1859 datter (privat): Kristine Martine Kristensdtr

Kirkeboka for Rødøy - døpte:
Uekte barn f. 14.06.1859 - Christine Martine Christensen - far Christen Nilsen - Forsdal - mor Ingeborg Anna Hansdtr, Reppen.

Mer om henne:
1865 er hun bosatt i Meløy. Hun er 5 år og bosatt hos hos mor og stefar på gården Sneen i Meløy. Da moren døde 1878 er hun bosatt på gården Aag i Meløy.

1856 sønn (privat): Mathias Andreas Dahl Kristensen

1856.34 30.08.1856 21.09.1856 Mathias Andreas Dahl U gift mand Christen Nilsen Lillefjord
enke Ingeborg Hansd Reppen
[Hjd] Opgivet af barnefaderen. Begges 1.leiermaal.

Mer om MATHIAS:

FOLKTELLINGA 1900:
Mattis er bosatt på Staulen ytre, under Sundøy 3-1, som forpakter. Driver fiskeri og jordbruk. Bor der med kone og 1 pleiebarn

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Sara Jonsdtr

Hun er mer omtalt foran da hun tidlig ble enke og levde vidre av "kår" hun hadde i gården Forsdal.

1844 VIET (er enke)

Kirkeboka Rødøy viet 1844:
Viet 14.07.1844. Christen Nilsen, bosatt Lillefjord, født Melfjord, 36 år gammel og sønn av Nils Christensen. Sara Johnsdatter, bosatt Lillefjord, født Kjeldaø, 44 år gammel, datter av Jon Olsen. Er enkefrue.

1842

Sara var tidligere gift med den tidligere brukere her Johannes Jonsen. Hun var hans tredje ektefelle. Det er skifte her etter han 1842.

1845 sønn: Jakob Peder Andreas Kristensen

Født her 7.4.1845.
Jakob er bosatt Verang 1865 og Eivik 1900. Lenke til Evik.

35 01 1842 Johannes Jonsen

1842 Johannes dør - skifte

** Forsdalen; Rødøy/1842
837 Johannes Jonsen M Hovedpers
838 Sara Jonsdatter K Ektefelle
839 Ane M. K 10 Datter Johannesdatter
840 Johan Johannesen M 7 Sønn
841 Lorens Johannesen M 5 Sønn 842 Iver Johannesen M 1 1/2 Sønn 843
Hans Johannesen M 1 1/2 Sønn

Hvor fra

Sønn av den forrige leilendingen her Jon Andersen.

3dje ekteskapet

Ektefelle: Sara Jonsdtr

Hun overlever sin ektefelle som dør 1842 og blir gift med den nye brukeren her KRISTEN NILSEN.

1835

Kirkeboka Rødøy viet 1835:
19.07.1835 Johannes Andreas Johnsen. Født og bosatt Lillefjord. 41 år gammel. Sønn av Johannes Johnsen Lillefjord. Sara Johnsdatter, bosatt
Lillefjord, født Kjeldal i Meløe. 33 år gammel. Datter av Joh Andersen, Kjeldal?. Johannes er enkemann. Hans forrige kone døde 1834. Forevist attest fra skifteretten.
OBS. Sara er en yngre søster av Ellen nevnt nedenfor.

BARNA:

1840 Iver Henrik Johannessen

Født her 19.05.1940. Nevnt i skifte etter halvbroren Peder i 1942. Bosatt hjemme som barn. Også nevnt i faren skifte.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som logerende fisker hos gårdbruker Ole Bye på gården Svenningen 76-03, Gjerøy nordre. Gift 1872. 1900: Bosatt Gjerøy Nordre plass Svenningen.

1840 Hans Henrik Johannessen

Født 4.3.1837 her. Skal ha utvandret til Amerika 1869.

1835 Johan Evert Andreas Johannessen

Født her 24.3.1835. Død 19.01.1874.
FOLKETELLINGA 1865:
Bosatt som fisker og husmann uten jord på gården Einvik 31-01. Bor der med kona Anne og sønnen Ole. Sønnen er født 1860 i Ranens prestegjeld, hvor også Anne er fra. Lenke dit.

2dre ekteskapet

Ektefelle: Ellen Andrea Jonsdtr

1834 ELLEN dør - skifte

* Forslandsdalen; Rødøy/1834
867 Ellen Andrea K Hovedperson Jonsdatter
868 Johannes Jonsen M Ektefelle
869 Ane Mortina K 3 Datter; Formynder Johan Jonsen, Johannesdatter
Forslandsdalen.

1831 skifte etter ELLEN sin mor:

Skifter i Meløy:
Skifte Kjeldal i Meløy 1831 etter Anna Martha Johansdtr. Ektefelle Jon Andersen. Andras Jonsen (38) sønn. Peder Jonsen (27) sønn, Tjong i Rødøe. Ellen Jonsdtr, datter, gift med Johannes A. Jonsen, Lillefiorden i Rødøe. Marrith Jonsdatter, datter, gift med Jons Olsen, Kilvatnet. Sara Jonsdtr, ugift.

OBS: Ellen er en eldre søster av Sara Jonsdtr.

BARN:

1834

Født her 6.3.1834. Ikke nevnt i halvbrorens skifte 1842 og trolig død før dette tidspunkt? Må sees på i KB.

1831 Anna Martine Johannesdtr

Født her 14.9.1831. Død på gården Verang 14.02.1866. Gift med Elias Johan Amundsen, bosatt på gården Verang 43-02. Lenke dit.

1ste ekteskapet

1830 Aarsille er død - skifte:

** Forslandsdalen; Rødøy/1830
863 Aarselle K Hovedperson Pedersdatter
864 Johannes Joensen M Ektefelle
865 Peder Johannesen M 9 Sønn
866 Johanna K Datter; Formynder mor Pettersdatter
Pedersen, Waaenga

Ektefelle: Aarsille Pedersdtr

Aarsille sin bror: Søren

Lenke til gården Vågenge bruk nr 2 hvor han var bosatt.
Har en bror som heter Søren Pedersen - skifte Vågenga 1838. Da han dør får vi vite mer om "Aarsille". Hun har en død søster som hette Marta Pedersdtr - gift en en som hette "Absolon". Niese Ana (32) og nevø Peder Absolonsen (42).

Aarsille sin søster: Marta

Hun er bosatt på gården Rønvik ved tellingen 1801 - lenke til "1801 og før" der.

BARN:

1820 Peder Johan Johannessen

Født 17.8.1820. Døde i 1842. Se skiftet foran - hvor han halvsøsken er omtalt - fra farens ekteskap nr 2.
Pederer nevnt i skifte etter onkel Søren på Vågenge da denne dør 1838. Han er da fortsatt bosatt her på gården.

Skifte - Peder Johan Johannessen
Skifter i Rødøy:
Skifte Forslandsdalen 1842 etter Peder Johannessen, ugift person.
Ane M. Johannesdtr (10) halvsøster.
Johan Johannessen (7) halvbror.
Lorents Johannessen (5) halvbror.
Iver Johannessen ( 1 1/2 år) halvbror.
Johanna Pettersdtr (25) halvsøster på morssiden.

Aarsille har en datter før ekteskapet:

1814 Johanna Pettersdtr

Datter er nevnt i mors skifte fra 1830 og at formynder for henne er mor sin bror Søren Pedersen på Vågenge. Datteren er 1830 bosatt hos sin mor/stefar.
Datteren er også omtalt i skifte etter onkelen fra 1838, Hun er da bosatt på gården Vågenge og er blitt 24 år.

FLERE GNR

Bnr 2

Eier: Karen Hoff

Bnr 3

Eier: Gunn Kristi Hoff Andersen

Bnr 4

Eier: Ingebjørg Hoff Johansen

Bnr 5

Inger Johanne Hoff Tetmo