Gård Reppen øvre (55)

1600-tallet

Hovedsiden

1801

55.00 1732 Anders Jonsen

1732

Øvre Reppen 55 Anders Jonsen Anders Jonsen 4 1732 15 12 Manntall og beregning - fra Helgeland til Tronhjems tukthus, datert 28.12.1732 . (M1)

55.00 1729 Anders Nilsen

1729

Øvre Reppen 55 Anders Nilsen Anders Nilsen 1729 32 47 Mandtall 1728-29 - Rødøy fjering.

55 00 1711 Ole Jensen

1701 mt: Bruker (1 av 2): Ole Jonsen

Fornavn: Olle
Etternavn: Joens.
Stilling/stand og vilkår: Opsidder, Lejlending
Alder: 40
Gård: Øfr:Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1696 jb: Bruker (1 av 2): Ole Jonsen

Fornavn: Olle Joensen
Gård: Øfre Reppen
Løpenr:215
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE og BARN:

1699 Gjertrud Olsdtr

Gjertrud ble som enke gift med Christen Tomassen på gården Eivik.

1693 Sønn: Karsten Olsen

Født ca 1693.
Fornavn: Carsten
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 8
Gård: Øfr:Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1691 Sønn: Jon Olsen

Født ca 1691.

Fornavn: Joen
Etternavn: Ollesen*
Stilling/stand og vilkår: Sønn
Alder: 10
Gård: Øfr:Reppen
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

55 00 1711 Jon Nilsen

1711 jb: Bruker (ene): Jon Nilsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielssen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 mt: Bruker (1 av 2): Jon Nilsen

Fornavn: Joen
Etternavn: Nielssen
Gård: Nedr. Reppen
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1696 jb: Bruker (1 av 2): Jon

Fornavn: Joen
Gård: Øfre Reppen
Løpenr:216
Kilde: Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

55 00 1668 Jon Fredriksen

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Frerichsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ø. Reppen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

55 00 1668 Jon Jensen

Skatteliste 1668

Fornavn: Joen
Etternavn: Jens.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ø. Reppen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger