Gård Tjong Øvre (60) 1600

Hovedsiden

1668: Jakob Arntsen
1668; Anders Herchelsen
1647: Joseph
1647: Peder

1801

1700

60.00 1668 Jakob Arntsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jacob
Etternavn: Arentzen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ø. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

60.00 1668 Anders Herchelsen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anders
Etternavn: Herchelsen
Stilling/stand: Leilending
Gård: Ø. Tiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

60.00 1668 husmann Jens Andersen

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Jens
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Øffrtiong
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

60.00 1647 Peder

1647

Bruker (1 av 2): Peder

Ø f f u e r T io n g h
2 1/2 w . 1 pd .
Peder 1 1/2 w. 1 pd.
Joseph
W . Daniel Bild bygger.
Rodøe kierche medeigere 2 1/2 pd.
2 dr. 1/2 ort.

60.00 1647 Joseph

1647

Bruker (1 av 2): Joseph

Ø f f u e r T io n g h
2 1/2 w . 1 pd .
Peder 1 1/2 w. 1 pd.
Joseph
W . Daniel Bild bygger.
Rodøe kierche medeigere 2 1/2 pd.
2 dr. 1/2 ort.