Gård Nordnesøy (01) 1600

Hovedside

Denne siden for 1600-tallet avsluttes med de tre familiene som nevnes i manntall 1701.

Familiene:

1734 Jon Kristensen (1701)
1709 Kristen Jonsen (1701)

1701 Anders Halwardsen (innerste)

1668 Anne Andersdtr
1668 Peder Andersen, husmann

1801

1700

01.00 1734 Jon Kristensen

1734 JB

Bruker (ene) Jon Kristensen ENKE

Merknader:
Joen Christenssens encke
Hun er bare nevnt under merknader her, det er nevnt to andre brukere - Mons Johannesen og Peder Joensen.

1711 JB

Joen Kristensens enke

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand: Encken
Merknader: Joen Christenssens encke
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT

Oppsitter: Joen Christensen

1701 Nordnesøen Joen Christensen - oppsitter, Leiledning. 73 år
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om JON

Benkestokboka, side 261. Død 1709, skifte 19/8 samme år.
FELLESHISTORIA 90 OG 100:....."Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy hadde heller ikke større besetning enn matrikkelen forutsatte (4 vog) da de begge døde i 1709. Nordnesøy var imidlertid en gård der fiskeriet spilte en dominerende rolle." ......"Men de færreste hadde gjeld bare til en kjøpmann i Bergen. To slike var Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy som døde samtidig i 1709 med gjeld bare til Johan Mersmacher i Bergen,"

1696 JB

Bruker (ene): Jon Kristensen

Fornavn: Joen
Løpenr 142
Nord-Nesøen i Rødøe Fjerding.
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT

Sønn: Jon Jonsen

1701 Nord Nesøen, sønn av Joen Christensen, Joen Joensen. 23 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Sønn: Tollef Jonsen

1701 Nord Nesøen, sønn av Joen christensen, 18 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Datter: Elen Jonsdtr

Nevnt faren skifte 1709.

ANDRE:

1701 MT

Dreng: Ole Mikkelsen

1701 Nord Nesøen, Ole Michels Tieneste karle, Drenge, 48 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Christen ?

1701 Nord Nesøen, Tineste Karle, Drenge 18.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT

Dreng: Amders Kristensen

1701 Nord Nesøen, Anders Christensen Tineste Karl, Drenge 11.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

01.00 1709 Kristen Jonsen

1709

Kristen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1709 etter avdøde Kristen Jonsen. Ektefelle Else Andersdtr. Anders Kristensen (sønn), Jon Kristensen (sønn). Farbrødrene Jon og Tolleff fikk oppsyn med arven.

1709

Døde her

FELLESHISTORIA 90 OG 100:....."Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy hadde heller ikke større besetning enn matrikkelen forutsatte (4 vog) da de begge døde i 1709. Nordnesøy var imidlertid en gård der fiskeriet spilte en dominerende rolle." ......"Men de færreste hadde gjeld bare til en kjøpmann i Bergen. To slike var Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy som døde samtidig i 1709 med gjeld bare til Johan Mersmacher i Bergen,"

1701 MT

Bruker: Kristen Jonsen

1701 Nord Nesøen Kristen ? Opsidder, Lejlending. 27.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Kristen - hvor fra

Sønn av bruker nevnt under her - Jon Kristensen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Andersdtr

Født ca 1683 i Meløy.

Mer om ELSE:

Benkestokboka 239:
Else var født på Øvre-Valle i Meløy. Hun var datter av Anders Hansen f. 1640, død 1712. Mora var av Benkestokslekta. Kirsten Jonsdatter f. ca 1654, død ca. 1715.

Sønn. Jon Kristensen

Nevnt i skifte far 1709, overtar som bruker her.

Sønn: Anders Kristensen

Nevnt i skifte far 1709, ikke mer om han foreløpig.

02.00 1701 Innerste Anders Halwardsen

1701 MT

Innerste

Innerste 1701 hos en av familiene her.

1701 MT

Innerste Anders Halvarsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Halwards.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 28
Gård: Nord Nesøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

01.01 1668 Anne Andersdtr

1668 SK

Skatteliste 1668

Fornavn: Anne
Etternavn: Andersd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Nor Nesøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

01.01 1668 husmann Peder Andersen

1668 SK

01.01 1668 husmann Peder Andersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Nor Nessøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

01.01 1647 Hanna

1647

Bruker (1): Hanna (som betaler schipper schat)

N e s ø e n 4 w .
Hanna 4 w . Giffuer schippe r schat .
Rødøe pr esteboell b ygge r .

Eier av gården: Rødøe presteboell

Rødøe pr esteboell b ygge r .