Gård Nordnesøy (01) 1600

Hovedside

Denne siden for 1600-tallet avsluttes med de tre familiene som nevnes i manntall 1701.

Familiene:

1734 Jon Kristensen (1701)
1709 Kristen Jonsen (1701)

1701 Anders Halwardsen (innerste)

1668 Anne Andersdtr
1668 Peder Andersen, husmann

1801

1700

01.00 1734 Jon Kristensen

1734 JB: Bruker (ene) Jon Kristensen ENKE

Merknader:
Joen Christenssens encke
Hun er bare nevnt under merknader her, det er nevnt to andre brukere - Mons Johannesen og Peder Joensen.

1711 JB: Joen Kristensens enke

Fornavn:
Etternavn:
Stilling/stand: Encken
Merknader: Joen Christenssens encke
Jordebok 1711 for Helgeland fogderi, inkludert leilendingsskatt

1701 MT: Oppsitter: Joen Christensen

1701 Nordnesøen Joen Christensen - oppsitter, Leiledning. 73 år
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Mer om JON

Benkestokboka, side 261. Død 1709, skifte 19/8 samme år.
FELLESHISTORIA 90 OG 100:....."Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy hadde heller ikke større besetning enn matrikkelen forutsatte (4 vog) da de begge døde i 1709. Nordnesøy var imidlertid en gård der fiskeriet spilte en dominerende rolle." ......"Men de færreste hadde gjeld bare til en kjøpmann i Bergen. To slike var Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy som døde samtidig i 1709 med gjeld bare til Johan Mersmacher i Bergen,"

1696 JB: Bruker (ene): Jon Kristensen

Fornavn: Joen
Løpenr 142
Nord-Nesøen i Rødøe Fjerding.
Jordebok 1696 for Helgeland fogderi

EKTEFELLE OG BARN:

1701 MT: Sønn: Jon Jonsen

1701 Nord Nesøen, sønn av Joen Christensen, Joen Joensen. 23 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Sønn: Tollef Jonsen

1701 Nord Nesøen, sønn av Joen christensen, 18 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Datter: Elen Jonsdtr

Nevnt faren skifte 1709.

ANDRE:

1701 MT: Dreng: Ole Mikkelsen

1701 Nord Nesøen, Ole Michels Tieneste karle, Drenge, 48 år.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Dreng: Christen ?

1701 Nord Nesøen, Tineste Karle, Drenge 18.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

1701 MT: Dreng: Amders Kristensen

1701 Nord Nesøen, Anders Christensen Tineste Karl, Drenge 11.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

01.00 1709 Kristen Jonsen

1709: Kristen er død - skifte

SKIFTER I RØDØY:
Skifte Nordnesøy 1709 etter avdøde Kristen Jonsen. Ektefelle Else Andersdtr. Anders Kristensen (sønn), Jon Kristensen (sønn). Farbrødrene Jon og Tolleff fikk oppsyn med arven.

1709: Døde her

FELLESHISTORIA 90 OG 100:....."Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy hadde heller ikke større besetning enn matrikkelen forutsatte (4 vog) da de begge døde i 1709. Nordnesøy var imidlertid en gård der fiskeriet spilte en dominerende rolle." ......"Men de færreste hadde gjeld bare til en kjøpmann i Bergen. To slike var Jon Kristensen og hans sønn Kristen på Nordnesøy som døde samtidig i 1709 med gjeld bare til Johan Mersmacher i Bergen,"

1701 MT: Bruker: Kristen Jonsen

1701 Nord Nesøen Kristen ? Opsidder, Lejlending. 27.
Kilde: Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

Kristen - hvor fra

Sønn av bruker nevnt under her - Jon Kristensen.

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Else Andersdtr

Født ca 1683 i Meløy.

Mer om ELSE:

Benkestokboka 239:
Else var født på Øvre-Valle i Meløy. Hun var datter av Anders Hansen f. 1640, død 1712. Mora var av Benkestokslekta. Kirsten Jonsdatter f. ca 1654, død ca. 1715.

Sønn. Jon Kristensen

Nevnt i skifte far 1709, overtar som bruker her.

Sønn: Anders Kristensen

Nevnt i skifte far 1709, ikke mer om han foreløpig.

02.00 1701 Innerste Anders Halwardsen

1701 MT: Innerste

Innerste 1701 hos en av familiene her.

1701 Mt: Innerste Anders Halvarsen

Fornavn: Anders
Etternavn: Halwards.
Stilling/stand og vilkår: Inderst
Alder 28
Gård: Nord Nesøen
Manntallet 1701, nr. 16: Helgeland fogderi

01.01 1668 Anne Andersdtr

1668 Skatteliste

Fornavn: Anne
Etternavn: Andersd.
Stilling/stand: Leilending
Gård: Nor Nesøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

01.01 1668 husmann Peder Andersen

01.01 1668 husmann Peder Andersen

Fornavn: Peder
Etternavn: Andersen
Stilling/stand: Husmend
Gård: Nor Nessøen
Skatteliste 1668 for Helgeland fogderi over leilendinger, husmenn og drenger

01.01 1647 Hanna

1647: Bruker (1): Hanna (som betaler schipper schat)

N e s ø e n 4 w .
Hanna 4 w . Giffuer schippe r schat .
Rødøe pr esteboell b ygge r .

Eier av gården: Rødøe presteboell

Rødøe pr esteboell b ygge r .