Gård Votvik (28):

bruk nr 2 og senere matrikulerte

Hovedsiden

02 Kråkvolden
03 Indre Våtviken
04 Åsmo

Bnr 1

1801

28 02 Kråkvolden

Om bruket

28 02 1950 Peder Andersen

1950 Eier og bruker - Peder Andersen

Skyld av 7 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

28 02 1910 Anders Olsen

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Anders Olsen 1839? Rødøy hf e Gaardbruker selveier og skrædder b
002 01 Kasbara Andersdatter 1875? Rødøy d ug Budeie og kok b

1900 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1900:
001 01 Anders Olsen 1840 Rødøy herred* Hf g Skrædder og Husm. m Jord b
002 01 Johanna Johansdatter 1838 Rødøy herred* Hm g Skrædderkone b
003 01 Kasbara Andersdatter 1875 Rødøy herred* D ug Stuepige b

1875 folketellingen

012 03 Anders Olsen 1840 Radøy hf g Husmand md. Jord. Nyder dels Fatigunderstøttelse b
013 03 Johanna Johannesdatter 1840 Lurø Pr. Hans Kone g b
014 03 Johan Andersen 1862 Rødø Pr. s Hjelper Faderen b
015 03 Peder Andersen 1865 Rødø Pr. s b
016 03 Petter Andersen 1869 Rødø Pr. s b
017 03 Oluf Andersen 1871 Rødø Pr. s b
018 03 Anna Andersen 1863 Rødø Pr. d b
019 03 !! Andersen* 1875 Rødø Pr. d b

Utsæd/husdyr:

Anders Olsen
Utsæd:
Husdyr: ku1 få10

1865 folketellingen

001 01 Anders Olsen 27 Rødø Præstegjæld g Husmnd uden Jord, Fisker
002 01 Johanna Johansdatter 24 Lurø Præstegjæld hans Kone g
003 01 Johan Andersen 4 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
004 01 Peder Andersen 1 Rødø Præstegjæld deres Søn ug
005 01 Ane Andersdatter 3 Rødø Præstegjæld deres Datter ug
006 01 Johanna Pedersdatter 63 Rødø Præstegjæld hendes Moder e

Utsæd/husdyr:

Bruker: Anders Olsen
Utsæd:
Brukers yrke: Husmnd uden Jord, Fisker
Husdyr: ku2 få1

EKTEFELLE og BARN:

Sønn: Johan Peder Bernhard Andersen

Født 6. mars 1862 her.
Han ble senere bruker av gården Oldervik 19-02. Omtales mer der.

Mer om Peder Olai Andersen

AVDØD:
1887.9G 02.04.1887 ugift dreng Peder Olai Hans? Andersen Vaatvik Sundø 27.9.1865 Omkom som foranstaaende nr 7 og 8. Liget ikke gjenfundet.

28 03 Indre Våtviken

Om bruket

Nevnt matrikkel 1950 som Indre Våtviken
Nevnt tellingen 1910 som Vaatvik Indre

28 03 1950 Torolf Våtvik

1950 Eier og bruker: Torolf Våtvik

Skyld av 69 øre
Matrikkelutkastet av 1950.

28 03 1910 Martin Olai Bernhard Pedersen

1920 folketellingen (28 03 0023 Vaatvik Indre)

001 Martin Olai Bernhard Pedersen 01 1877-05-03 Rødøy - hp g Gaardbruker 'S'
002 Emelie Dorthea Bang Nilsdatter 01 1877-11-06 Rødøy - hu g Husmor
003 Peder Johan Martinsen 01 1900-03-06 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
004 Simon Andreas Martinsen 01 1903-07-11 Rødøy - s ug Gaardsarbeide hjemme uten kontant løn
005 Ester Mathilde Martinsdatter 01 1905-10-27 Rødøy - d ug Arbeider i hjemmet hos sine forældre uten kontant løn
006 Ingvarda Charlotte Markusdatter 01 1911-08-23 Rødøy - d ug Pf
007 Karl Johan Martinsen 01 1916-07-18 Rødøy - s ug Pf
008 Alsjer Berg Martinsen 01 1920-06-03 Rødøy - s ug Pf

1910 folketellingen

FOLKETELLINGEN 1910:
001 01 Martin Pedersen 03.05.1876 Rødøy hf g Gaardbruker selveier & Fisker f
002 01 Emelie Nilsen 05.11.1877 Rødøy hm g Gaardbrukerkone b
003 01 Peder Martinsen 06.03.1899 Rødøy s ug Søn (barn) b
004 01 Simon Martinsen 1903? Rødøy s ug Søn (barn) b
005 01 Ester Martinsen 29.10.1905 Rødøy d ug Datter (barn) b

EKTEFELLE og BARN:

Ektefelle: Emilie Dorthea Bang Nilsen

KIRKEBOKA VIET 1896:
Viet 25.9.1896 - selvholder Martin Olai Bernhard Pedersen, bosatt Våtvik, født Våtvik 1876, 1.ekt. Sønn av gårdbruker Peder Johan Klippe Olsen. Emilie Dorthea Bang Nilsen, født Sandvik 1878. 1.ekt. Datter av husmann Nils Lampe Johansen.

28 04 Åsmo

Om bruket

28 04 1950 Simon Pedersen

1950 Eier og bruker - Simon Pedersen

Skyld av 20 øre
Matrikkelutkastet av 1950.